จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

1-20 จาก 360 ผลการ

Supalai  -  กรุงเทพมหานคร
Mobile Application1 อัตรา
6 วันที่ผ่านมา
หจก. อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต  -  อุบลราชธานี 10000 - 12000 บาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ - มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน - มีความเป็นผู้นำ - ทำงานคล่องแคล่ว ว่องไว  -...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 30000 - 50000 บาท
 ...ุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, MIS หรือ IT -มีประสบการณ์ทำงาน 2-4 ปี ทางด้าน IT... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ยุไม่เกิน 28 ปี ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำง... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซอร์บ็อกซ์ จำกัด  -  เมืองนนทบุรี 15000 - 18000 บาท
 ...าทรอนิกส์ สาขา วิศวกรรมระบบเครื่องเมือวัด สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยว... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเร้นท์อีโก้คาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 16000 - 20000 บาท
 ...อย 3 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - เพศชาย อายุ 26-30 ปี - ... 
2 วันที่ผ่านมา
เอ็ม เอ็ม คอมเมอร์เชียล  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ึ้นไป สาขาครุศาสตร์/นิติศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ -วิศวคอมพิวเตอร์ 3.มีความซื่อสัตย์ -ขยัน อดทน 3... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...0 ปี 2.ปริญญาตรีหรือโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ญาตรี และมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีใจรักการบริการ (Servi... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ป.ตรี  สาขา วิศวคอมพิวเตอร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ~3. ปฏิบัติงานที่ ถนนเ... 
1 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง๐ มีทักษะ / ความรู้ อย่าง... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอโทเว่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...การศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบ สาขานิเทศศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.หรือ ผู้ที่ม่ีประสบการณ์กา... 
2 วันที่ผ่านมา
เอส ดับบลิว ซี บิซ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...มบัติ1. จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง2. เพศชาย หญิง อายุตั้งแต... 
4 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ ~3. สามารถใช้ภาษา JavaScripat,C#, SQL, HTML ได้ ... 
5 วันที่ผ่านมา
PP Ontime.CO.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
 ...็ตเวิค- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่... 
4 วันที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยมหิดล  -  พุทธมณฑล
 ...ชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, การบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด และการจัดการธุรกิจ 2. สามารถใช้คอมพิวเตอ... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมกนิทูด พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ิม : • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...8-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ ~2. มีประสบการณ์บริหารและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องความรู้พื้นฐานการพัฒนา... 
3 วันที่ผ่านมา
Score Solutions Co.,Ltd  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...าตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีประสบการณ์การทำงานในสาย... 
4 วันที่ผ่านมา