จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

1-20 จาก 221 ผลการ

บริษัท เซอร์บ็อกซ์ จำกัด  -  เมืองนนทบุรี

15000 - 18000 บาท
 ...าทรอนิกส์ สาขา วิศวกรรมระบบเครื่องเมือวัด สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยว... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ... -ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เเละสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - สามารถเขียนภาษา VB,P... 
1 วันที่ผ่านมา

SC Group  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนโป... 
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ (โรงงานสมุทรปราการ, สมุทรสาคร)  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 40000 บาท
 ...ษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อา... 
8 วันที่ผ่านมา

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดกระบี่

 ...สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง-มีความรู้เกียวกับ HTML,... 
2 วันที่ผ่านมา

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...การศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ วิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที... 
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท สุวลี จำกัด  -  เมืองชลบุรี

 ...สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการ - คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุ 25 ปี ขึ้นไป • พั... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

20000 - 30000 บาท
 ...นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง• ออกแบบพัฒนาโปรแกรมได้ด้... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ- มีภาวะผู้นำ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี- สามารถใช้คอมพิวเต... 
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...พิ่มเติม : - ป.ตรี สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ทักษะการสื่อสาร การประ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

50000 - 70000 บาท
 ...เติม : 1) ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง2) ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ญชี/การเงิน/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/สถิติประยุกต์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การประกันภัย- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
 ...ิญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.มีความรู้ความสามารถออกแบบ... 
1 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
 ...ารศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. บุคลิกดี สุขภาพเรียบร้อย มนุ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...แวร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง3. มีทัก... 
8 วันที่ผ่านมา

เอส ดับบลิว ซี บิซ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

13000 - 16000 บาท
 ...มบัติ1. จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง2. เพศชาย หญิง อายุตั้งแต... 
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...บุ3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง4. มีทักษะในการเขียน Java, .N... 
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...วเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง3. มีความกระตืนรือร้น ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้โปรแกรม Windows 97,MS Office 97 ขึ้นไป ใช... 
5 วันที่ผ่านมา