ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

1-20 จาก 323 ผลการ

ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
 ...การศึกษาในระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
 ...ุ 25 ปีขึ้นไป - จบการศึกษาในระดับ ปวส.-ปริญญาตรี (เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื - มีความรู้พื้... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์คอมพิวติ้งเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...Application - วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการทำงานด้า... 
4 วันที่ผ่านมา

ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...การศึกษาในระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ -สามารถใช้โปรแกรม Windows 7, MS.Office 2003 ขึ้... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
 ...ิญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.มีความรู้ความสามารถออกแบ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดเชียงใหม่

 ... วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์, ทรัพยากรบุคคล, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงาน มีความละเอ... 
13 วันที่ผ่านมา

VP Advance Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
 ...ท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์3.สามารถปฏิบัติ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

15000 - 20000 บาท
 ...ิม : • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...อร์ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ-มีความรู้ทาง Computer hardware ด้านการติดตั้ง การใ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
 ...-ปวส. บริหารธุรกิจ, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง• สามารถใช้งานอินเตอร์เนต โปร... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 18000 บาท
 ...วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเท... 
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด (Convergence Technology...  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ 1-3 ปี - เข้าใจการทำงานของเว็บไซต์, ระบ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 บาท
 ...- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์การเขียนโปร... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
 ...ารศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. บุคลิกดี สุขภาพเรียบร้อย มนุ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท แคนอินโนเวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...เตอร์/ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่- หาก... 
4 วันที่ผ่านมา

ECOCAR RENTAL CAR  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 21000 บาท
 ...ญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ที่เกี่ยวข้อง3.เพศชาย อายุ 26-30 ปี4. มีความส... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ัติ- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสายงานทรัพยากรบุคคล,เทคโนโลยีสารสนเทศ,ฝ่ายธุรการและซ่อมบำรุง,ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง เพื... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...พนักงานประจำ* เรียนสายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ร... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 30000 บาท
 ...ตร์ วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความชำนาญ ในการออก... 
2 วันที่ผ่านมา