ช่างสำรวจ(เซอร์เวย์)

รายละเอียดงาน วางผังโครงการ รายการคำนวนค่าพิกัดได้ ควบคุมงานดินได้ วางระดับได้ คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการณ...

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

กะรน
4 วันที่ผ่านมา

เซอร์เวย์ (ประจำโครงการเวสต์เกต-บางบัวทอง/บางนา/เทพารักษ์-บางบ่อ)

รายละเอียดงาน - ทำ survey ผังโครงการและ line คอนโดได้ทั้งหมด และควบคุมการวาง line เข็ม และหมุดตอกเข็ม ให้ถูกต้องตามตา...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

Senior Site engineer / Project engineer

 ...ครงการก่อสร้าง - ควบคุม ดูแล วิศวกรสนาม,OE, โฟร์แมน, เซอร์เวย์ ภายโครงการ - ควบคุมคุณภาพงานโครงการ - ดูแลควบคุม ง... 

บริษัท เค พี คอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา-สถาปัตย์ (ประจำไซด์งาน)

 ...ารทำงาน6. ควบคุมและตรวจสอบการำทงานและผลงานของโฟร์แมน, เซอร์เวย์, สโตร์ ช่างซ่อมบำรุง คนขับเครื่องจักร คนงานและผู้รับเห... 

บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ด่วนเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล C&B เงินเดือน 13K-23K++

 ...1. คิด วางแผน การทำกิจกรรม เทศการ ชมรม ประกาศ ข่าวสาร เซอร์เวย์ ร่วมกันในทีม 2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม ช... 

บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา