จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เจ้าหน้าที่-QA

1-20 จาก 1163 ผลการ

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
 ...บัติเพิ่มเติม : -มีความรู้ภาษาอังกฤษ-ถ้ามีประสบการณ์ด้านQC/QA จะพิารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันส... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำเอกสารในระบบ ISO 9001 ประสานงาน และตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุข้อกำหนด จัดทำรายงา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหารเช่น เนื้อสัตว์และอาหารทะเล- ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เน...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในระบบคุณภาพทุกหน่วยงาน ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Product Quality Monitoring at Supplier & at Restaurant Levels• Quality Assurance Document Control...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สุ่มตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ,วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไข,รายงานสรุปผลเสียและจัดทำสถิติ คุณสมบัติ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพของ วัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ / สินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นไปตามวิธีก...
1 วันที่ผ่านมา
แบรนด์ลูกชิ้นทิพย์  -  กรุงเทพมหานคร
 ...กสาร (DC)- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย*** ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QA ทำงานที่ บจก.พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง (ซ.โรมัน) ถ.เพชรเกษม ... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA, QCGMP, HACCP, ISO คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. QA Final• เข้าร่วมประชุม Style...  ...ไลน์เย็บ, เจ้าหน้าที่รีด, เจ้าหน้าที่ Pack และช่างจักรประจำไลน์... 
4 วันที่ผ่านมา
Sunsea Plastic Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิ,สินค้าในสายการผลิต,สินค้าสำเร็จรูปและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  จังหวัดปราจีนบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. อบรมพนักงานที่อยู่ใน QA. ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการทำงาน2. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องใน... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพร้านกาแฟ ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บลาโลบา (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Assist QC.Manger in communication the quality problem with customer (In English)Assist QC.Manager i...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บ-ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างในทุกกระบวนการตามแผนคุณภาพของ QA-สุ่มตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด ตามที่ระบุความถี่ในกาาตรวจงานใน... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
 ...ง ~2. เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป ~3. ประสบการณ์ QA , 1 ปี ขึ้นไป วิธีการรับสมัครงาน : 1. สมัครผ่... 
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.ควบคุม ติดตาม รถนัดส่งมอบ(รถเสร็จ) 2.ตรวจสอบและรับประกันคุณภาพงานซ่อม 3.รับผิดชอบควบคุมดูแลการรับ-ส่งรถซ่อม ระหว่าง...
4 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ และวิเคราะห์ผลการตรวจเชิงสถิติงานปฏิบัติการ2.จัดทำคู...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
1. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ และ วางแผนดำเนินงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 2. กำหนดทบทวน Spec. ของสินค้า และ วัตถุดิบตลอดทั้งจัด...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำแผนและปฏิบัติงานด้านการทดสอบความถูกต้อง(Validation) และด้านการทวนสอบ (Verification)2.ทบทวนเอ...
5 วันที่ผ่านมา