จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เจ้าหน้าที่-QA

1-20 จาก 496 ผลการ

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำ Sensory สินค้า, ทดสอบการทำความสะอาด, เก็บตัวอย่างต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหารเช่น เนื้อสัตว์และอาหารทะเล- ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เน...
2 วันที่ผ่านมา
THAIHUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITE  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพยางพารา คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สุ่มตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการ,วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไข,รายงานสรุปผลเสียและจัดทำสถิติ คุณสมบัติ ...
6 วันที่ผ่านมา
แบรนด์ลูกชิ้นทิพย์  -  นครปฐม
 ...ร (DC) - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย *** ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QA ทำงานที่ บจก.พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง (ซ.โรมัน) ถ.เพชรเกษม... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  -  พนัสนิคม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ เริ่มต้น ระหว่างกระบวนการ และในขั้นตอนสุดท้าย ให้...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์สินค้าในระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป จัดทำและ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ทบทวนขั้นตอนกระบวนการควบคุมคุณภาพ และกระบวนการผลิต - ดำเนินงานจัดเอกสารในระบบคุณภาพ เพื่อเป็นข้อกำหนด ในการปฏิบัติงาน ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพของ วัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ / สินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นไปตามวิธีก...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด  -  สามพราน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - สุ่มตรวจสอบการทำงานตามขั้นตอนมาตรฐานตามที...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... -ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างในทุกกระบวนการตามแผนคุณภาพของ QA -สุ่มตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด ตามที่ระบุความถี่ในกาาตรวจง... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำคู่มือการควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ- ควบคุม กิจกรรมการตวจสอบคุณภาพของทางบริษัทฯ- เข้าร่วมประชุมช...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามแผน และวิธีการที่กำหนด เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
8 วันที่ผ่านมา
Siambioscience  -  นนทบุรี
 ...ญาตรี เภสัชศาสตร์-หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาด้าน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA, QC GMP, HACCP, ISO คุณสมบัติเพิ่มเติม ประสบการณ์เท... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Fillpart Engineering (1999) Co., Ltd.  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2008 และISO TS 16949 ตอบข้อร้องเรียนลูกค้า 8D RE...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต ประเภท เครื่องสำอาง ทั้งกระบวนการ (Powder, Liquid,Cream) ใ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด  -  บ้านใหม่, นครปฐม, ภาคกลาง
รับผิดชอบการเตรียม ทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่าง และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ -ป...
8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลตรวจสอบสินค้าแอร์เปลียนและกระบวนการต่างๆ 2. ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิตให้เป็นไปต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท...
1 วันที่ผ่านมา