งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้าและส่งออก

1 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้าและส่งออก

หน้าที่/ความรับผิดชอบ 1. Preparing all export documents.2. Issuing the necessary documentation: Invoices, Packing ...

บริษัท สหชัย โปรโมชั่น จำกัด

ท่าข้าม, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
14 ชั่วโมงที่ผ่านมา