...ิ ปริญญาตรี # สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ยังไม่มีประสบการณ์ # สามารถใช้งาน Micro... 

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ธัญบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจนับจำนวนบัตรหรือ Cash Card ให้ถูกต้องก่อนส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการเบิกจ่ายบัต...

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ... # มีประสบการณ์ด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ โบนัส,ประกันสังคม,ประกันอุบัติ... 

บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

บางกรวย
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมและตรวจสอบ รายรับ-รายจ่าย - วางแผนและจัดทำ Cash Flow ของบริษัทฯ - วิเคราะห์ จัดทำ Report ด้...

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บันทึกเช็ครับ-จ่ายตัดเช็ค ติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่อตรวจสอบยอดเช็ค งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสม...

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เมืองชลบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -การรับชำระเงิน, จ่ายเงิน -แลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน -ออกเอกสารสัญญาการประมูล ใบกำกับภาษ...

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดตามการเก็บเงิน, ติดตามหนี้ - รับชำระหนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร #- เพศหญิง อายุ ตั้งแต่ 23 ปี ข...

บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน มีหน้าที่ในการให้บริการ การคิดเงิน รับชำระเงิน ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการคิดเงินจากหน่วยงานต่างๆและตอบข...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็คและพิมพ์เช็ค - คีย์รายการเช็คประจำวัน - กระทบยอดเช็คจ่าย (Payment) กับ Statem...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ✿ ตรวจสอบเอกสารเพื่อตั้งยอดทำจ่ายให้บริษัทประกันภัย ทุกวันที่ 15,30 ของเดือน ✿ ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ...

บริษัท โพรแอคอินชัวรันโบรคเกอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บันทึกการเงิน ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี/การเงิน ประสานงานกับส่วนโรงงานผลิตให้สามารถจัดทำบัญชี...

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นครชัยศรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เจียรชิ้นงานในสายการผลิต 2.ดูแลควบคุมเครื่องในสายการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ...

บริษัท เบสท์ บัทเทินส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูเเลรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระเงิน-เงินทอนลูกค้า - เดินตรวจสอบล็อคตลาดและค่าไฟฟ้าในตลาด(ตามกฎระเบีย...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บันทึกบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้ - บันทึกรายการบัญชี AP AR ได้ - ลงบัญชีเครดิต เดบิตได้ -...

บริษัท เอฟทีวี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Purchase -ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายในส่วนของ Providers - ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ - ออกเอกสารหนังสือ...

บริษัท อีซี่ สไมล์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต -ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ป่วย -ทำสัญญา...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เปิดบิลขาย จัดทำรายงานรับชำระเงิน เคลียร์ริ่งเช็ค เปิด P/O , L/C ติดตามกำหนดรับเข้า และส่งออกสินค้าต่า...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เบิก-จ่ายเงินสดย่อย ประจำวัน และปิดบัญชีเงินสดย่อย เพื่อเสนอขอเบิกเงินชดเชยคืนวงเงินสดย่อย 2.เบิกจ่...

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

กระทุ่มแบน
6 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินสดย่อย -ทำรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย -สรุปยอดรายการโอนเงินประจำวัน -เคลียร...

บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ให้บริการรับชำระค่ารักษาพยาบาล - เก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการ - ออกใบเสร็จรับเงินค...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำวางบิล รับเช็ค ของ บริษัท สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย คุณสมบัติผู้สมัคร # จบ ป.ตรี สาขาวิชาการเ...

กลุ่มบริษัทเกษม

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลรับผิดชอบ รายได้-ค่าใช้จ่าย สำนักงานสาขาฯ - งานการเงินทั่วไป - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ค...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
24 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - นำเงินรายได้จากการขายประจำวันเข้าบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานยอดเงินขาด – เกินของพนักงาน...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลการชำระเงินจากลูกค้าในระบบ (สินค้าคือทองคำ) - ตรวจสอบรายการ Clear port order - ตรวจสอบยอดเงิน...

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลักษณะงาน ▪สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ▪หากมีประสบการณ์...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมืองราชบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงิน(รับ-จ่าย)ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2.จัดการด้านเอกสารการเงินของหน่...

บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เปิดใบเสร็จ ใบวางบิล 2.ติดตามหนี้งานขายหน้าร้าน 3.ควบคุมและลงบันทึกยอดเช็ค-เงินสด เข้าบัญชีแต่ละ...

กลุ่มบริษัทเกษม

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำประวัติลูกค้า -แจ้งนัดหมายลูกค้า -ออกใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการ/ค่ารักษา -ตรวจนับสต็อกสินค้า ...

โรงพยาบาลสัตว์บางกอก

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางบิล รับเช็ค สรุปยอดเช็ค เงินสด สรุปค่าใช้จ่ายที่ตั้งเบิกเป็นเงินสด ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ในเรื...

กลุ่มบริษัทเกษม

บางละมุง
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ทำบัญชีเบื้องต้น และ ภาษี เร่งรัดหนี้ จบ ปวช ปวส ป ตรี คุณสมบัติผู้สมัคร # ซื่อสัตย์ # รอบคอ...

NASS Corporation Co., Ltd.

เมืองกาญจนบุรี
2 วันที่ผ่านมา