จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน เครื่องมือ ช่าง

1-20 จาก 490 ผลการ

บริษัท คลองสวนพลู จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ ในระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ/ระบบสุขาภิบาล/ระบบดับเพลิง/ระ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเอ็นพี ซีลลิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกปฎิบัติงานนอกสถานที่ บริษัทลูกค้า เพื่อถอดปั๊ม/ติดตั้งปั๊ม ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า2. ปร...
2 วันที่ผ่านมา
จัดหางาน โปรฟิต วัน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Preventive Maintenance and repair machine ( การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเครื่องซ่อมแซม )• Set up a...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ๋อมระบบไฟ ระบบแอร์ ของรถทัวร์ดดยสาร และรถบรรทุกได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Service คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี)...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัทเค.วาย อินเตอร์เทรด จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องบอยเลอร์ บริษัทลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดตั้งและดูแลกล้อง (CCTV) บนรถโดยสาร(รถทัวร์)2. ดูแลรับผิดชอบกล้อง (CCTV)ให้มีการใช้งานได้อย่าง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอค่าเทน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ในสายงานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. ปร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานและเครื่องฉีดพลาสติกให้สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้-Set up เครื่องฉีดให้ได้ตามมาตรฐา...
11 วันที่ผ่านมา
Mono Technology Public Co.,Ltd.  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการเอกสาร และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก- สามารถซ่อมแซม ดำเนินกา...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถควบคุมเครื่องกลึงได้ กลึงเกลียว กลึงงานทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35 ปี ระดั...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุมเครื่อง CNC เขียนโปรแกรม Mastrer CAM คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา :...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเดีย คิวบ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.) พัฒนาสินค้าใหม่ ตามโจทย์ที่ให้ไว้2.) พัฒนาการ QC สินค้า Electronic ของทางบริษัทฯ3.) ศึกษา Techn...
2 วันที่ผ่านมา
Dolphin Bay Resort  -  ประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานซ่อมบำรุง2. ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล3. ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม4. งานอื่นๆที่ไ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผช.ช่าง ทั่วไป สามารถทำงานช่างสี ช่างเชื่อมได้และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาเขียว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเครื่องจักรภายในบริษัท- ดูแลสาธารณูปโภคในบริษัท (ไฟฟ้า-ประปา)- ซ่อมบำรุงตาม PM- ดูแลงานต่างๆ ...
21 วันที่ผ่านมา
Sangchai Group  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมเครื่อง CNC สำหรับงานเหล็กประกอบตู้ไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35...
3 วันที่ผ่านมา
BT Midland Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ฝึกงาน จัดซื้อต่างประเทศ ธุรการ- ฝึกงาน วิศวกร- ฝึกงาน ช่างซ่อมบำรุง- ฝึกงาน ฝึกอบรม คุณสมบัติ เ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การเข้าซ่อมงานตามหน้าสาขาต่างๆตามใบ Fax/แจ้ง ซ่อม เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องครัว สามารถใช้งานได้ตามป...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท สกายไลน์ เลเซอร์พาร์ท จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างพับงานโลหะ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : 1 ขึ้น...
22 วันที่ผ่านมา