ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน เคมี จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 40 ผลการ

SGS (Thailand) Limited  -  จังหวัดสงขลา

 ...าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวเคมี หรือสาขาใกล้เคียงประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการภ... 
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี, เคมี ชีววิทยา,พอลิเมอร์และวัสดุ, วิศวกรรมเคมีและกระบวนกา... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด 2.ตรวจเช็คทุกกระบวนการ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. 1.เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัทไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  หาดใหญ่

ด่วน รับสมัครพนักงาน Lab (ค่าแรงรายวัน)   !!!! - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)  -  นาหม่อม (อำเภอ)

ตำแหน่ง พนักงาน QA LAB รายวัน คุณสมบัติ - เพศหญิง  - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป - สามารถเข้างานกะกลางคืนได้ สนใจสามารถย...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด  -  หาดใหญ่

Ø  พนักงาน QA,QC (แผนกควบคุมคุณภาพ)           5 อัตรา คุณสมบัติ    o   เพศ หญิง   อายุ 21- 35 ปี o   วุฒิการศึก...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด  -  หาดใหญ่

Ø   QA,QC  Line Leader                         3  อัตรา คุณสมบัติ    o   เพศ ชาย /หญิง อายุ 27- 38 ปี o   วุฒิก...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ - ติดตามและจัดหากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด  -  ควนลัง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด  2520 หมู่4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด  -  ปาดังเบซาร์

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ด่วน!!!! (สามารถทำงานได้ทันที) คุณสมบัติ 1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2.สาม...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ เคมี การะบวนการผลิต โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ย... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

14000 - 18000 บาท
 ....50 ~4. 4. สาขาเทคโนโลยีการผลิต, การยาง, กระบวนการผลิต, เคมี, โพลีเมอร์ เป็นต้น ~5. 5. ทำงานกะดึกได้ ~6. 6. ทำงานเ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ีขึ้นไป ~3. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง พอลิเมอร์ เคมี เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ท... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- คัดไม้หน้าโต๊ะเลื่อย สวัสดิการ : ประกันสังคม,รถรับ-ส่ง,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ยูนิฟอร์ม,ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ต...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - สามารถทำงานเป็นกะได้ ** มีประสบการณ์ QC มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** ...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

To be responsible for all the daily activities and data analysis at lab inspector and lab incoming finish product relat...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด  -  พังลา

คุณสมบัติ 1.การศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัทไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  หาดใหญ่

ด่วน รับสมัครพนักงาน QC Line (ค่าแรงรายวัน)      3      ตำแหน่ง !!!! - ไม่จำกัดเพศ  อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัทไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  หาดใหญ่

ด่วน รับสมัคร QA Line (ค่าแรงรายวัน)             3 ตำแหน่ง  !!!! - อายุ 18 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป -...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. สอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจำวัน 2. ตรวจสอบ Visual Seam Defects และ Seam Tear Down 3. ตรวจ GMP, เครื่องแก้...
1 วันที่ผ่านมา
12