งาน เขียนแบบ ภาคใต้

1-8 จาก 8 ผลการ

บริษัท เคเอส พรีคาสท์ จำกัด  -  ศรีสุนทร
ระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี คุณสมบัติ เพศ ชาย ประจำสำนักงาน มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ คุ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บี.เจ.พรีคาสท์ จำกัด  -  สงขลา
ออกแบบโครงสร้างอาคาร จัดแบ่งแผ่นงาน PRECAST เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพ QC - โบนัสประจำปี ... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริจิรา จำกัด  -  ภูเก็ต
เขียนแบบ ผังอุปกรณ์ เครื่องครัว (ภายในโรงแรม) 1. เงินโบนัสประจำปี ,ค่าเดินทาง ,ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าล่วงเวลา 2. งานจัดเ... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิสุทธิ์หินอ่อน แอนด์ จี.อาร์.ซี จำกัด  -  หาดใหญ่
ลักษณะงาน งานถอดแบบ เขียนแบบ เคลียแบบจากลูกค้า คุณสมบัติ 1.สามารถเขียนแบบ AUTOCAD ได้เป็นอย่างดี 2.สามารถใช... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  สงขลา
ควบคุมงานสถาปัตย์ เขียนแบบ ให้เป็นไปตามกำหนดของวิศวกรและผู้ว่าจ้าง 1. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาโยธา หรือเกี่ยวข้อง 2. เพศชาย... 
13 วันที่ผ่านมา
บจก.หาดใหญ่โมเดิร์นเฮ้าส์ (บริษัทรับออกแบบและรับสร้างบ้าน)  -  คอหงส์
 ... 11.สามารถประมาณการราคา,ถอดแบบ,ประมาณการงานอาคารได้ 12.เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี สามารถเขียนแบบอาคาร รวมทั้งเขียน... 
26 วันที่ผ่านมา
Kitzcho international  -  สุราษฎร์ธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดว... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปักษ์ใต้ (1970) คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  คอหงส์
 ...ใช้งานคอมพิวเตอร์  ,ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ดี 4.เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี สามารถเขียนแบบอาคาร รวมทั้งเขียน... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว