งาน เก็บเงิน จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 59 ผลการ

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ตัวแทนขายสินค้า(ฟรีแลนซ์ ไม่ใช่งานประจำ)นำเสนอขายสินค้า เก็บเงิน จัดส่งดูแลพื้นที่ขายในจังหวัดที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ เพ... 
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ... ตัวแทนขายสินค้า (ฟรีแลนซ์ ไม่ใช่งานประจำ) นำเสนอสินค้า เก็บเงิน จัดส่ง ดูแลพื้นที่ขาย ในจังหวัดที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ร่วมวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ปร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบกำหนดนโยบาย วางแผนในการสรรหาคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรอง วางแผนดำเนินการจัดซื้อ และส่งมอบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูกค้าทั้งรายก่...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ร้านเลิศรส  -  หาดใหญ่

รับสมัคร พนง.ฝ่ายขาย จำนวนอัตรา : 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัครงาน - ศาสนาพุทธ -อายุ26-40ปี -วุฒิการศึกษา :.มัธยม 6...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. รับ order จากฝ่ายขายเพื่อกระจายงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. จองเรือตามแผนการส่งออกจากฝ่ายขาย 3. แจ้งแผนการจัดส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เซลล์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคใต้ ต้องมีรถยนต์ขายวิตามิน อาหารเสริม เกลือแร่ และอื่นๆ ให้กับ คลินิค ร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. นำเสนอ แนะนำ สินค้า แก่ ร้านค้า ปลีกส่ง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง2. ขายสด เก็บเงินสด3. จัดส่งสินค้า ...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.รับคำสั่งซื้อสินค้า, ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดผลิตภัณฑ์รวมถึงราคาขายและการจัดส่งสินค้า 2.ติดตามแผนการส่งออก, วิเค...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกลของโรงงาน 2. ดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ ระบบไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทให้มีความพร้อมต่...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบการจัดการทำเอกสารทางบัญชี งานด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้, การจัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย, งานด้านการรับ-จ่ายเงินของบริษั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบกำหนดนโยบาย วางแผนในการสรรหาคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรอง วางแผนดำเนินการจัดซื้อ และส่งมอบวัตถุดิบ สินค้า อุปก...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลู...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ร่วมวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ประมาณการยอดขาย ขายสิน...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที.ซี.กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

20000 บาท
รับสมัครพนักงานขาย 2 ตำแหน่ง บริษัท ที.ซี.กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิต นำเข้าและส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยางทุกป...
3 วันที่ผ่านมา

มหาชัย กรุ๊ป  -  จังหวัดสงขลา

9000 บาท
 ...์ โต๊เก้าอี้ ห้องทำงาน ให้พร้อมใช้งาน 4.ทำบัญชีรายวัน เก็บเงิน ทำรายสรุปซื้อ-ขาย สรุปสินค้าคงคลัง 5.นำเสนอขายสินค้าแ... 
2 วันที่ผ่านมา

บ.ซิสเต็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  -  หาดใหญ่

9000 - 15000 บาท
รับสมัคร พนง.ขาย กล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวจร //ขอคนพร้อมทำงาน) มีประสบการณ์ ตรงสาย หรือตรงกับรายสินค...
12 วันที่ผ่านมา

หจก.หาดใหญ่ เอส เอ็น มาร์เก็ตติ้ง  -  หาดใหญ่

12000 บาท
 ...ิเศษ ลักษณะงาน :  เสนอขายสินค้าตามร้านค้า ส่งสินค้า เก็บเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้... 
10 วันที่ผ่านมา

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลลูกค้าตามที่บริษัทมอบหมาย- ติดต่อพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ ให้คำแนะนำ และควา...
9 วันที่ผ่านมา
123