จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน อาจารย์

1-20 จาก 31 ผลการ

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, เคมี, ฟิส...
9 วันที่ผ่านมา
พรธิดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทางบริษัทเปิดเป็นสถาบันสอนพัฒนาการสมองซีกขวาของเด็กเล็กเป็นหลักสูตรจากประเทศญี่ปุ่น ทำงานวันพุธ- อา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ  -  หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี, ภาคตะวันออก
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : อาจารย์-จัดการเรียนการสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ... 
9 วันที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  -  จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับสมัครงาน (ด่วน) ตำเเหน่งอาจารย์ 1.อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิล...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ชื่อ-นามสกุล  -  หนองบัวลำภู
 ...ุกอย่างด้วยเท้า ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านการศึกษา อาจารย์ ครู หรือสถาบันสอนพิเศษต่างๆ ติดต่อ โทรศัพท์ 096-734269... 
สมัคร Jooble 20 วันที่ผ่านมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ  -  หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี, ภาคตะวันออก
วุฒิที่รับ : อนุปริญญา   รายละเอียดงาน : อาจารย์/เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน  คุณสมบัติผู้สมัคร : • วุฒิระดับป... 
10 วันที่ผ่านมา
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  -  ตรัง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท เพศ ไม่ระบุ ...
8 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บการอบรม-จัดการอบรมภายในของโปรวัน กรุ๊ป ตามนโยบาย-สรรหา อาจารย์ พัฒนาหลักสูตรการสอน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  -  พญาไท
 ...าณในฝ่าย - เป็นพิธีกรงานอบรมได้ในบางกรณี - ประสานงาน อาจารย์ สถานที่และอื่นๆเกี่ยวกับการอบรม - จัดการอบรมภายใน ของ... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ เพอร์เฟค ไอดอล จำกัด  -  ขอนแก่น
 ...1 ครั้ง- สิทธิ ประกันสังคม- เรียน Class การแต่งหน้า จาก อาจารย์ ชั้นนำฟรี- ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... มีประสบการณ์ผู้อบรมด้าน IT เช่น เคยเป็นเจ้าหน้าที่อบรม อาจารย์ หรือ วิทยากร- ทำสื่อการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ เพอร์เฟค ไอดอล จำกัด  -  ขอนแก่น
 ...1 ครั้ง- สิทธิ ประกันสังคม- เรียน Class การแต่งหน้า จาก อาจารย์ ชั้นนำฟรี- ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ... 
17 วันที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยมหิดล  -  พุทธมณฑล 31500 บาท
 ...ิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา หน่วยงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะงาน ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา ปริญญาโท-เอก สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หรือสาขาที่เ... 
11 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ที่ได้รับมอบหมายจากสำนัก ฯ หรือสถาบัน ฯ ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา - ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาภาษ... 
11 วันที่ผ่านมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  -  บางเขน, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
 ...ระกันคุณภาพภายใน (สอศ.) และภายนอก (สมศ.) ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหก... 
21 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...- รับผิดชอบงานวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา - ปริญญาตรี / โท ในสาขาสัง... 
2 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา - ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจั... 
2 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...กสูตรและคณะ ฯ- งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา -ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึ... 
1 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ... งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาการสอน... 
25 วันที่ผ่านมา
12