จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน อาจารย์

1-20 จาก 32 ผลการ

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป...
3 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม  -  จังหวัดภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ สามารถสอนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีความรู้และประสบการด้านงานบริการอาหารแ...
3 วันที่ผ่านมา
นนทิพย์ พีซี รังสิต  -  กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : ======== - เป็นอาจารย์สอนพิเศษคอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐาน-ระดับสูง ที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานภาษา X...
1 วันที่ผ่านมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ  -  หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี, ภาคตะวันออก
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : อาจารย์/เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน  คุณสมบัติผู้สมัคร : • วุฒิระดับป... 
4 วันที่ผ่านมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ  -  หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี, ภาคตะวันออก
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : อาจารย์-จัดการเรียนการสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ... 
4 วันที่ผ่านมา
ชื่อ-นามสกุล  -  หนองบัวลำภู
 ...ุกอย่างด้วยเท้า ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านการศึกษา อาจารย์ ครู หรือสถาบันสอนพิเศษต่างๆ ติดต่อ โทรศัพท์ 096-734269... 
สมัคร Jooble 2 เดือนที่แล้ว
บริษัท เดอะ เพอร์เฟค ไอดอล จำกัด  -  ขอนแก่น
 ...1 ครั้ง- สิทธิ ประกันสังคม- เรียน Class การแต่งหน้า จาก อาจารย์ ชั้นนำฟรี- ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. (ว... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... มีประสบการณ์ผู้อบรมด้าน IT เช่น เคยเป็นเจ้าหน้าที่อบรม อาจารย์ หรือ วิทยากร- ทำสื่อการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นไปตามเป้าหมาย นัดหมาย เข้าพบ ลูกค้าประเภทองค์กร บริษัท อาจารย์ คณบดีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ต่างๆ-เงินเดือน+ค่าคอม+... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ เพอร์เฟค ไอดอล จำกัด  -  ขอนแก่น
 ...1 ครั้ง- สิทธิ ประกันสังคม- เรียน Class การแต่งหน้า จาก อาจารย์ ชั้นนำฟรี- ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ... 
6 วันที่ผ่านมา
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)  -  จังหวัดเชียงใหม่
 ...ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของนักวิจัย อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย กลไกการดำเนินงานอุทยานฯ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...รวจเช็คงานประจำชั้น แผนการสอน โครงการสอน ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา ปริญญาโท หรือปริญญาเอกด้า... 
23 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...าอังกฤษ- งานอื่นๆที่สถาบัน คณะฯ มอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา ระดับปริญญาโท/เอก สาขาการ... 
4 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษา ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา ปริญญาโท-เอก วิชาเอกการสอ... 
4 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ของสาขา - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา -ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาด้าน... 
22 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...์- งานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา -ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สา... 
4 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ัฒนธรรม - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา - ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมเ... 
23 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...่วยเหลือสนับสนุนงาน edutech ระดับสถาบัน ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา ปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีแ... 
23 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ักสูตร และคณะ- งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา ปริญญาโท-เอก / วิชาเอก กา... 
23 วันที่ผ่านมา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ทางโรงเรียน- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา คุณสมบัติ - มีประสบการ... 
23 วันที่ผ่านมา
12