จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน อาจารย์

1-20 จาก 45 ผลการ

บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- เป็นอาจารย์เปิดคอร์สอบรมการทำเว็บไซต์ - จัดทำแผนการสอน / เตรียมเอกสารประกอบการสอน - จัดอบรมที่โค้ดโมบายส์ และ On-sit...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- เป็นอาจารย์เปิดคอร์สอบรมการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน - จัดทำแผนการสอน / เตรียมเอกสารประกอบการสอน - จัดอบรมที่โค้ดโมบาย...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- เป็นอาจารย์เปิดคอร์สอบรมในเรื่องของความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ (เรื่องใดๆก็ได้) - จัดทำแผนการสอน / เตรี...
2 วันที่ผ่านมา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชาการตลาด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงว...
3 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนรัชศาสตร์แม่น้ำภาษาและการจัดการขนส่ง  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสอนภาษาให้ชาวต่างชาติ และหรือ นักเรียนไทย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- เป็นอาจารย์เปิดคอร์สอบรมในเรื่องของความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ iOT (เรื่องใดๆก็ได้) - จัดทำแผนการสอน / เตรียมเอกสา...
3 วันที่ผ่านมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ  -  หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี, ภาคตะวันออก

วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : 2018-06-22 11:23:15 31.28.163.149 สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูล...
19 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  -  ตรัง

 ...มัครจนถึงวันที่  10 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ต.อาจารย์ ประจำสาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา ต.อาจารย์ ประจำสา... 
8 วันที่ผ่านมา

นนทิพย์ พีซี รังสิต  -  กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงาน : ======== - เป็นอาจารย์สอนพิเศษคอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐาน-ระดับสูง ที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานภาษา X...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ชื่อ-นามสกุล  -  จังหวัดลำปาง

 ...รถเดินได้ ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านวิชาการ อาจารย์ หรือการเรียนการสอน ติดต่อ โทรศัพท์ 080-5004902 หรือ อี... 
สมัคร Jooble หนึ่งเดือนที่แล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงาน :: -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรปกติและนานาชาติ การศึกษาอบรม การวิจัยค้นคว้าและการพัฒ...
13 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยมหิดล  -  พุทธมณฑล

31500 บาท
 ...ยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา หน่วยงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณ... 
26 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  -  คลองหลวง

27130 บาท
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แว... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  -  คลองหลวง

27130 - 35700 บาท
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสต... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  -  คลองหลวง

35700 บาท
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเครื่องก... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ัฒนธรรม - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา - ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมเ... 
9 วันที่ผ่านมา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงาน ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา ปริญญาโท-เอก สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หรือสาขาที่เ... 
9 วันที่ผ่านมา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)  -  จังหวัดเชียงใหม่

 ...ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของนักวิจัย อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย กลไกการดำเนินงานอุทยานฯ... 
15 วันที่ผ่านมา

Minder Pathana Suksa School  -  กรุงเทพมหานคร

 ...งาน 6. ให้คำแนะนำการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่คณะครู-อาจารย์ เช่น เรื่อง วีซ่า ใบอนุญาตการทำงาน ใบประกอบวิชาชีพ คร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ามโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี,... 
11 วันที่ผ่านมา
123