ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน อาจารย์

1-20 จาก 41 ผลการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จปริญญาเอกในสาขาบริหารธุรกิจ
3 วันที่ผ่านมา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

 ...มัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวั... 
6 วันที่ผ่านมา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
สอนหนังสือนิสิต ทำงานวิจัยและบริการวิชาการ อื่นๆ 1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

-สอนหนังสือ -ทำวิจัย -บริหารวิชาการ 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการเงิน โดยหัวเรื่องวิทยานิพนธ์ที่จบต้อง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

จุดประกายเพื่อการศึกษา  -  จังหวัดเชียงใหม่

15001 - 20000 บาท
ลักษณะงาน 1. สอนภาษาไทยให้ชาวเกาหลี\\r\\n2. ติดต่อประสานงานกับชาวเกาหลี\\r\\n\\r\\n*ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (8.00-17.00น...
22 วันที่ผ่านมา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

 ...สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาบัญชี จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท วี บาย เดอะ เบรน จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...าต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล2. ขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร, อาจารย์, ผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมาย3. ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้... 
3 วันที่ผ่านมา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)  -  จังหวัดเชียงใหม่

 ...ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของนักวิจัย อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย กลไกการดำเนินงานอุทยานฯ... 
3 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยมหิดล  -  พุทธมณฑล

 ...ยาลัยมหิดล ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา หน่วยงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิท... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ปตามเป้าหมาย นัดหมาย เข้าพบ ลูกค้าประเภทองค์กร บริษัท อาจารย์ คณบดีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ต่างๆ -เงินเดือน+ค่าค... 
1 วันที่ผ่านมา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา -จบปริญญาตรีในสาขาที่ตรงกั... 
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด  -  ปทุมธานี

 ...ระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน (บุคคล) ติดต่อวิทยากร/อาจารย์ จากภายนอกได้ (ฝึกอบรม/เทรนนิ่ง) กำหนดหัวข้อและจัดทำสื่... 
1 วันที่ผ่านมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  -  บางเขน, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง

 ...ารเรียนฯ4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน ศ... 
4 วันที่ผ่านมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  -  อุดรธานี

 ...ารเรียนฯ4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านก... 
3 วันที่ผ่านมา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ัฒนธรรม - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา - ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมเ... 
10 วันที่ผ่านมา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ...์การเรียน- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุร... 
4 วันที่ผ่านมา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ปฏิบัติ- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา -ปริญญาโท/เอก สาขาการตลาด,... 
10 วันที่ผ่านมา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...บมอบหมาย- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา - ปริญญาเอก วิชาเอก การจัด... 
10 วันที่ผ่านมา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...วิชาการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา -ปริญญาโท หรือเอก สาขาบริห... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ การศึกษา -จบปริญญาตรีในสาขาที่ตรงกั... 
2 วันที่ผ่านมา
123