จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน อาจารย์

1-20 จาก 5996 ผลการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
สอนหนังสือนิสิต ทำงานวิจัยและบริการวิชาการ อื่นๆ 1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเก...
2 วันที่ผ่านมา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

-สอนหนังสือ -ทำวิจัย -บริหารวิชาการ 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการเงิน โดยหัวเรื่องวิทยานิพนธ์ที่จบต้อง...
2 วันที่ผ่านมา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชาการตลาด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงว...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  -  กรุงเทพมหานคร

31500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ภาระงานด้านการสอน : สอนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนและ/หรือการอบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

ผลลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL - Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550 -ComputerBased(...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ  -  หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี, ภาคตะวันออก

วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : อาจารย์-จัดการเรียนการสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ... 
12 วันที่ผ่านมา

Sripatum University  -  จตุจักร

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานสอน จัดบทเรียน เตรียมบทเรียนและทำการประเมินการเรียนการสอน 2. มีส่วนร่วมในการรั...
8 วันที่ผ่านมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ  -  หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี, ภาคตะวันออก

วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : อาจารย์/เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สงวนโดย : สองศูนย์หนึ่งแปด-หนึ่... 
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อสร้าความพึงพอใจสูงสุดควบคุม ดูแลและตรวจสอบ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าใหม่ 2. ดูแลรักษาความสัมพันธ์ พร้อมบริการหลังการขายกับ...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

- สรรหาพนักงานใหม่ - ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน - จัดเก็บเอกสาร/ประวัติ/บันทึกการฝึกอบรมของพนักงาน - ดูแลเรื่องก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เคแอนด์พี เบสท์ เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองเชียงใหม่

ทำความสะอาดบนเครืองบิน (การบินไทย) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้ ขยัน ,ตรงต่อเวลา,มีความรับผิดชอบ
9 วันที่ผ่านมา

KM CC GROUP  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้าของบริษัทฯ2. บริหารจัดการงานเกี่ยวกับเอกสาร การพ...
2 วันที่ผ่านมา

บ. คิวคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (บราวนี่เพ็ดเวิล์ด)  -  จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน - ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก - จัดทำเอกสารรับสินค้...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธีโอดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Maintain Customer Relation 2. Set up daily, weekly and monthly target 3. Receive daily Purchase ...
5 วันที่ผ่านมา

P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อบริษัท- งานด้านเอกสารต่างๆ จัดเก็บ และเตรียมเอกสารต่างๆสนใจติดต่อ 065...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล และ จัดการเรื่องเคลมสินค้า - ประสานงานกับ Vendor และ ลูกค้า - แพ็คของส่ง - งานอื่น ๆ ที่ได้ร...
12 วันที่ผ่านมา

Eagles Air & Sea (Thailand) Co., Ltd.  -  จังหวัดสมุทรปราการ

10000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Booking จากลูกค้าภายในและภายนอกบริษัทจองพื้นที่ระวางสินค้ากับสายการบินจัดทำเอก Hawb, Invoice, Packi...
4 วันที่ผ่านมา

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ต้อนรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของคลินิกฯ-รับโทรศัพท์ ให้ข้อ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9450 บาท
ขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค 1.เพศชาย/หญิง 2.อายุไม่เกิน 35 ปี 3.วุฒิม.3ขึ้นไป 4.มีประสบการณ์ขาย 5.มีความรู้ตัวสินค้...
1 วันที่ผ่านมา