วิศวกรเครื่องกล R&D

 ...1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม เครื่องกลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และ ชิ้น... 

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นครชัยศรี
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกร / สถาปนิก

 ...คุณสมบัติผู้สมัคร # 1 ชาย # 2 มีประสบการณ์ สถาปัตย์ ออกแบบ เขียนแบบ สวัสดิการ 1.ประกันอุบัติเหตุ 2.เครื่อ... 

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นครชัยศรี
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์ R&D ****รับด่วนมาก ****

รายละเอียดงาน 1.วิจัยและพัฒนา (R & D) 2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างแผงวงจรควบคุมอิเลกทรอนิกส์ ... 

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นครชัยศรี
3 วันที่ผ่านมา