ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน หัวหน้า เมืองสมุทรสาคร

1-3 จาก 3 ผลการ

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร

1. บริหารจัดการการขนส่งสินค้า ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม หรือการโอน การรับคืน ส...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร

1.วางแผนการรับเข้าจัดเก็บสินค้า 2.ควบคุมการส่งสินค้าให้ได้ตามเวลาที่กําหนด ตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกเดือน 3.บริหารจัดก...
20 วันที่ผ่านมา

Central Home Group  -  เมืองสมุทรสาคร

1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงอาคาร 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามผล 4. อื่นๆ ตามที...
14 วันที่ผ่านมา