จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน หัวหน้า รปภ หัวหน้าชุด

1-20 จาก 116 ผลการ

บริษัท ไทยอินเตอร์เซฟการ์ด จำกัด และ บริษัท ไทยซีเคียวริตี้ก...  -  ปากเกร็ด
อื่นๆ ตำแหน่ง : หัวหน้าชุด รปภ. ประจำโรงแรม และ หัวหน้าชุด รปภ. ประจำห้างสรรพสินค้า พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอินเตอร์เซฟการ์ด จำกัด และ บริษัท ไทยซีเคียวริตี้ก...  -  ปากเกร็ด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตำแหน่ง : ด่วน!!! หัวหน้าชุด รปภ. เงินเดือน 8500-9000 บาท - รายละเอียด : ดูแลรับผิดชอบลูกแถว... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด , บริษัท คลองสวนอุตสาหกรรมการฝ้า...  -  สมุทรปราการ
ตำแหน่ง : หัวหน้า Stock & Warehouse รายละเอียดของงาน - ดูแลคลังสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านคลองสวน ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 12000 บาท
ตำแหน่ง : หัวหน้า/พนักงานฝ่ายจัดส่งและกระจายสินค้า รายละเอียดของงาน พนักงาน/หัวหน้า ฝ่ายจัดส่งสินค้า/LOGISTICS ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL....  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ับผิดชอบ - ทำหน้าที่ควบคุม,ดูแล,ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ รปภ. บริษัทผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสง... 
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด  -  นนทบุรี
ตำแหน่ง : หัวหน้า Import & Export รายละเอียดของงาน - วางแผนสินค้านำเข้าและส่งออก สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลต... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกษรา การ์เมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ซุป/หัวหน้า แผนกตัดผ้า รายละเอียดของงาน - วางแผน/ตรวจเช็คผ้า/ตรวจมาร์ค/ตรวจงานตัดได้ สถานที่ปฏิบั... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : หัวหน้า-ผู้จัดการ รายละเอียดของงาน ดูแล ควบคุม บริหารการจัดการด้านฝ่ายผลิตอาหารเสิรมและเครื่องสำอางค์ ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท แสงทอง เอชอาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 450 บาท ต่อวัน
ตำแหน่ง : รปภ.กะกลางวัน รายละเอียดของงาน •อำนวยความสะดวกและต้อนรับจนสร้างความประทับใจแก่บุคคลทั่ว ไปเกิดภาพลักษ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ / หัวหน้า / เจ้าหน้าที่ขายกระดาษลูกฟูก รายละเอียดของงาน - บริหาร จัดการ ทีมงาน เป้าขาย ยอดขาย... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการขายสุขภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC หรือเป็นหน่วยแทนขายสินค้าเป็นครั้งคราว ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามกฎระเบียบบริษัท 2. ควบคุ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลความเรียบร้อยในศูนย์อู่สี ควบคุมค่าใช้จ่าย บริการ การทำงานของทีมงาน ในส่วนของอู่สีและตัวถัง...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการขายสุขภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC หรือเป็นหน่วยแทน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
O2 Fitness Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) รายละเอียดของงาน 1. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอ... 
29 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตรวจสอบงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดูและเรื่องการสรรหาว่าจ้าง ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบั...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท พะงันเบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด  -  สุราษฎร์ธานี 10000 - 11000 บาท
หน้าที่ของ รปภ. 1. ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ 2. ดูแ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลความเรียบร้อยภายในบริษัท - ทำรายงานรถเข้า-ออกของบริษัท - ตรวจพื้นที่เพื่อให้อยู่ในความ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮาร์วาร์ดเทค จำกัด  -  สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : หัวหน้า QC - รายละเอียด : ควบคุมคุณภาพของสินค้าก่อนที่จะนำส่งไปยังลูกค้า - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตร...
2 วันที่ผ่านมา