จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

1-20 จาก 34 ผลการ

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  สมุทรปราการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกคลังสินค้า รายละเอียดของงาน - ควบคุมการตรวจรับ-จัดเก็บ เบิก-จ่าย สินค้าตามระบบ FIFO ส... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกคลังสินค้า รายละเอียดของงาน - ดูแลควบคุมสต็อก เข้า-ออก สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางกะป... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกคลังสินค้า รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบการวางแผน ความคุม การนำเข้า-จัดเก็บ-เคลื่อนย้านสินค้า... 
1 วันที่ผ่านมา
เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการวางแผน ความคุม การนำเข้า-จัดเก็บ-เคลื่อนย้านสินค้า - ว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  -  วังน้อย
1. ดำเนินการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ พร้อมควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด และให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก 2. ดำเนิน...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด  -  ชลบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่หลัก : ควบคุมดูแลงานของแผนกคลังสินค้าให้เหมาะสมและมีประสิทธิภา...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า วัตถุดิบอุปกรณ์ อะไหล่ 2.บริหารจัดการพื...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริค ซิตึ้ จำกัด  -  จันทบุรี
รายละเอียดของงาน ตำแหน่งที่ 1.หัวหน้าแผนกคลังสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวัดใหม่  ... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด  -  สามพราน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2....
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด  -  ไทรน้อย, นนทบุรี, ภาคกลาง
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานคลังสินค้า เบิกรับ จ่าย วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป -ดูแลง...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  ไทรน้อย, นนทบุรี, ภาคกลาง
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน ระบบคลังสินค้า การรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ เบิก-จ่าย การแปรสภาพแ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวพ้อยท์ วิศวกรรม จำกัด  -  ปทุมธานี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเก็บสินค้าตาม Location ...
19 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริหารงานด้านคลังพัสดุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัส...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลินิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์ปูนขาว จำกัด  -  สระบุรี
รายละเอียดของงาน 1.วางแผนการบรรจุและจ่ายสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลห้วยป่าหวาย  ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  บางกรวย
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบงานควบคุมเอกสาร บันทึกข้อมูล เกี่ยวกับสิ้นค้าทั้งหมด ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด  -  สองพี่น้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องของการรับ-จ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำFIFO สินค้าและวัตถุดิบ ศึกษาหาวิธีเก็บที่เหมาะสม - ...
19 วันที่ผ่านมา
Sunee Industrial Plastic Co.,Ltd.  -  สมุทรปราการ
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนจัดออเดอร์ในการส่งสินค้า -จัดทำรายงานข้อมูลการรับ-ส่งสินค้า...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
- ควบคุม ดูแล การจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า - ควบคุม ดูแลการเบิก-จ่ายสินค้า ที่ออกจากคลังสินค้า และตรวจ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ  -  นนทบุรี
รายละเอียดของงาน - ควบคุม และแนะนำพัฒนากระบวนการทำงานภายในแผนกคลังสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่...
21 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
12