จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

1-20 จาก 754 ผลการ

บริษัท โปรไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมคลังสินค้าและงานจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร -เครื่องปรุงนำเข้าจากประเทศเกาหลี คุณสมบัติ เพศ : ชา...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บลาโลบา (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าบันทึกรับ - จ่ายสินค้าดูแลงานคลังสินค้าตรวจนับสินค้าคงเหลืองานอื่่นที่ได...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการคลังสินค้าให้จำนวนสินค้าถูกต้องเที่ยงตรง ไม่ผิดพลาด โดยตรวจสอบจากกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ทีเอช อินเตอร์ฟู้ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แพ็คสินค้าตามออเดอร์ จัดเรียงสินค้า2. เช็คสต็อคสินค้า3. ตรวจนับสินค้าเข้า - ออก4. อื่นๆตามที่ได้...
14 วันที่ผ่านมา
เจพีเอส โปรดักส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบควบคุม การรับสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า- วางแผนการจัดวางสินค้าให้เรียบร้อย- ปรับปรุงพัฒนาการ...
2 วันที่ผ่านมา
Long Shine (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจนับ/จัดสินค้ารับสินค้าจากซัพพลายเออร์และตรวจเช็คความถูกต้องเช็คสต๊อกให้ของจริงตรงกับระบบสรุปยอด...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจัดส่งสินค้าประจำวัน ควบคู่กับแผนกขนส่ง- ดำเนินการทำเอกสารในระบบ Focus one เพื่อให้พนักงาน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูและระบบการบริหารคลังสินค้าทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป ระดับกา...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ พาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารคลังสินค้าทั้งระบบวางแผนการเบิก และการเก็บสินค้าบริหารพนักงานคลังสินค้าประสานงานการเบิกสินค้า...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีทีซี เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมสต๊อคสินค้าตรวจสอบการเข้า-ออกของสินค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ - ตรวจรับและเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ ดูแลให้อยู่ในสภา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการวางแผนและการบริหารสินค้าคงคลัง1.กำหนดวางแผนงานรวมถึงการดำเนินการบริหาร การจัดการคลังสินค้า ใ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บสต๊อก ตัดสต๊อกวัตถุดิบต่างๆโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ...
2 วันที่ผ่านมา
T.N. Advance Intertrade Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบการจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอม แพค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบบริหารคลังสินค้า/คลังวัตถุดิบ- ตรวจนับสต๊อก-จัดทำรายงานสินค้า/วัตถุดิบ- ควบคุมดูแลกา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประการณ์บริหารงานด้านคลังสินค้าและขนส่ง- สามารถดูแลจัดการสินค้าในแผนกคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี- ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมดูแลงานคลังสินค้า/ขนส่ง ทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริิหารคลังสินค้าสำเร็จรูป- บริหารการจัดส่งสินค้าจากคลังสู่จุดขายสินค้า- บริหารจัดการเช็คสต๊อกที่...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน :1. ดูแล บริหารจัดการ พื้นที่รับเข้า-จัดเก็บ-ส่งออก สินค้าภายในคลังสินค้า และ พื้นที่...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารคลังสินค้าสำเร็จรูป- บริหารการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปสู่จุดขายสินค้า- บริหารจัดการ การเ...
8 วันที่ผ่านมา