จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน หน้าที่ ธุรการ

1-20 จาก 301 ผลการ

I.T. FOODS INDUSTRIES CO., LTD.  -  สมุทรสาคร
 ... หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดุูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล/ธุรการ ทุกขั้นตอน คุณสมบัติเพิ่มเติม -มีความรู้ด้านกฎหมายแร... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีคิว เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... อัตรา เงินเดือน พนักงานส่งของยกของ 2 ตำแหน่ง, ธุรการ 2 ตำแหน่ง 10,000 -12,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุสวัสดิการอ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตีลฟอร์มเมอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...งเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน บัญชี 1 ตำแหน่ง , ธุรการ 1 ตำแหน่ง ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชา... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท วี.เอ็ม.เอส. คาร์ เซลล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการ ประสานงาน พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเ...
3 วันที่ผ่านมา
รัง  -  กรุงเทพมหานคร
1. เพศ หญิง หรือชาย 2. อายุ 22 ปีขึ้น 3. วุฒิการศึกษา ปวชถึงปริญญาตรี 4. สามารถใช้โปรแกรคอมพิวเตอร์พื...
4 วันที่ผ่านมา
สุขสวัสดิ์ ซอย 9 แยก2-3  -  กรุงเทพมหานคร
1. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย รับผิดชอบหน้าที่ 2. รักการเรียนรู้และรักความก้าวหน้า 3. มีความรู้ในสายงานหรื...
4 วันที่ผ่านมา
หัวลำโพง-สี่พระยา (ถนนมหาพฤฒาราม) บางรัก  -  กรุงเทพมหานคร
1. ระดับ ปวช. - ป.ตรี สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ 2. อายุ 18 - 22 ปี 3. เพศชาย/หญิ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิล พี. จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน - จัดทำเอกสาร ทางบัญชี ทำบิลเงินสดย่อย คิดค่าแรงงาน - สรุปยอดค่าใช้จ่าย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.พลาสเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน -รับโทรศัพท์ -เปิดบิล -เช็คสต็อค -ตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้า และวัตถุดิบ สถานที่ปฏิบัต...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ราชพฤกษ์ ดีไซน์  -  นนทบุรี
1. เพศหญิง 2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office - Word, Excel ในการทำงาน ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน - งานด้านเอกสาร - ประสานงานภายใน ภายนอก สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ แขวงคล...
6 วันที่ผ่านมา
สำนักงานหลัก  -  ภูเก็ต
1. เพศหญิง อายุไม่จำกัด 2. วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ป.ตรี 3. พูดภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้ดี พูดภาษาอังกฤษได้(หากไ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มเอ็น.อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม
รายละเอียดของงาน -คีย์เอกสารและจัดเก็บข้มมูล -หาข้อมูลและทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เก...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำสรุปงานประชุม 2. จัดทำสรุปการบันทึกมิเตอร์น้ำ ไฟ 3. จัดเตรีย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานเอกสาร/ประสานงานในและนอกองค์กร - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...
4 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนิธินันท์  -  สุรินทร์
รายละเอียดของงาน - แยกประเภทเอกสาร - ตรวจสอบเอกสาร - บันทึกข้อมูลเอกสารส่งออก - จัดเก็บเอกสาร สถานที่ปฏิ...
12 วันที่ผ่านมา
173/4 ถนนสุรวงศ์  -  กรุงเทพมหานคร
1. ระดับการศึกษา ปวช - ปวส และปริญญตรี 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. ไม่ระบุเพศ 4. ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำงานเอกสารของบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีริณ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านธุรการ เอกสารทั่วไป คุณสมบัติเพิ่มเติม ***บุคลิกดี ***มีรู...
4 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ