จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หน้าที่ ธุรการ

1-20 จาก 916 ผลการ

One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานโครงการทั้งภายในและภายนอกองค์กร-จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการขายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายข...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลเด้น คอร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำงานเอกสารคีย์ข้อมูล2.ติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดพิมพ์เอกสาร คีย์ข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 25 ปี ระ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการเปิดบิลส่งสินค้า,ดูแลสต๊อกสินค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 - 30 ปี ระดับก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย2.ทำงานเอกสารของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิดแลนเน็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คีย์ข้อมูลงานเอกสารเปิดบิลขาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปร...
3 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินคดีต่างๆ โดยเป็นการนำข้อมูลจากระบบมาใส่ในไฟล์ excel 2. ตรวจสอบคว...
2 วันที่ผ่านมา
ชญาสิริ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บงานเอกสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานในหน่วยงานและภายนอก / จัดเก็บเอกสาร 2.พิมพ์จดหมาย หนังสือต่างๆ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ดี สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนเทนเนอร์ชัพพลาย ( 1995) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลกับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิสิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนซ์แองเจิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้าจัดทำใบเสนอราคา คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด  -  สุราษฎร์ธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สบายโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ เรื่องทั่วไปติดต่อหน่วยงานราชการประสานงาน ลูกค้าสำรวจพื้นที่หาข้อมูล อินเตอร์เน็ตบริษัทกำ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล บริหาร จัดการ หน่วยงานย่อย- แผนกงานบุคคล- แผนกงานจัดซื้อ & ซ่อมบำรุง- งานธุรการ ทั่วไป - งาน P...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำสรุปงานประชุม 2. จัดทำสรุปการบันทึกมิเตอร์น้ำ ไฟ 3. จัดเตรียมการประสานงานและจัดซื้อวัสดุสิ้...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับโทรศัพท์แจ้งซ่อมจากลูกค้า- ติดต่อประสานงานช่าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไ...
3 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดพิมพ์งาน, เก็บไฟล์งาน, ประสานงานระหว่างฝ่าย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลงานด้านเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บข้อมูล แยกให้เป็นระบบตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงตรวจสอบควา...
26 วันที่ผ่านมา