ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน หนองบุญมาก นครราชสีมา จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 41 ผลการ

บริษัท เดอเบล จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดเก็บและจัดเรียงสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมการจัดสินค้าให้ถูกต้องตามประเภท...
1 วันที่ผ่านมา

นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

12000 บาท
 ...์นครราชสีมาโลตัสโนนไทย นครราชสีมาอำเภอ โนนสูง นครราชสีมา อำเภอ หนองบุญมาก นครราชสีมาอำเภอ ชุมพวง นครราชสีมาอำเภอ ห้วยแถ... 
4 วันที่ผ่านมา

นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

12000 บาท
 ...์นครราชสีมาโลตัสโนนไทย นครราชสีมาอำเภอ โนนสูง นครราชสีมา อำเภอ หนองบุญมาก นครราชสีมาอำเภอ ชุมพวง นครราชสีมาอำเภอ ห้วยแถ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ร่วมวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ปร...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และกา...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

12000 บาท
 ... โลตัส สตึก บุรีรัมย์ นครราชสีมา โลตัสโนนไทย นครราชสีม...  ...นสูง นครราชสีมา อำเภอ หนองบุญมาก นครราชสีมา อำเภอ ชุมพ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุมการทดลอง 2. ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3. หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต 2.ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือผลิต...
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม 2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

ดูแล รับผิดชอบ วางแผนและดำเนินการ งานจัดซื้ออุปกรณ์ งานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทั้งหมด สวัสดิการ : -ช...
3 วันที่ผ่านมา

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพร...  -  หาดใหญ่

 ...ิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน - นครราชสีมา - ขอนแก่น - สุราษฎร์ธานี - หัวหิน - หาดใหญ่ **... 
6 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 2. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ 3. ตรวจสอบแบบ , ปริมาณงาน...
10 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ดูแลงานด้านการ Control ระบบไฟฟ้าไลน์ผลิต 2.ดูแลงานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรในไลน์ผลิต 3.ประสานงานกับหน่อยงานภายใ...
8 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.จัดทำเอกสาร Product specification และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนควบคุมกา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

เป็นผู้รับผิดชอบ ในการควบคุม ดูแล การทำงานของพนักงานทั้งหมด เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดตามกระบวนการทำงานและการแ...
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ควบคุมการทดลอง 2.ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3.หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ...
8 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.วางแผนและควบคุมการทำงานบอยเลอร์ 2.วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา 3.สามารถจัดทำแผนการบำรุงรักษาบอยเลอร์ คุณสมบ...
8 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ควบคุม/กำกับดูแลพนักงาน และ การใช้ทรัพยากรต่างๆในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้เหมาะสม/คุ้มค่า สอดคล้องกับปริมาณงาน และเป็นไป...
4 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ตัดสินใจแก้ปัญหาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้และสั่งซื้ออะไหล่/ อุปกรณ์ เพื่อทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ 2.ดูหน้างานที่ได้รับการแ...
8 วันที่ผ่านมา
123