...จงานหลายหน่วยงานโซน ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู • อบรมงาน รปภ./ แม่บ้าน • ตรวจใบงาน รปภ./ แม่บ้าน • ทำเอกสารตามมาตรฐาน ... 

PCS Security and Facility Services Limited

หนองบัวลำภู
6 วันที่ผ่านมา
 ...mium,สินค้าแลกซื้อ -ข้อมูลการตลาด -เอกสารลดหนี้บริษัท รปภ และแม่บ้าน -งานจัดซื้อของสาขา -งานเบิกอุปกรณ์ของแผนกอ... 

บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด

นครราชสีมา
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...วไป -ตรวจสอบการทาเบิกค่าเช่าบ้าน, ค่าน้ำค่าไฟฟ้า, ค่าจ้าง รปภ., -ดูแลค่าสวัสดิการพนักงานต่างๆ -ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินภ... 

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

อุดรธานี
8 วันที่ผ่านมา