ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน สัมภาษณ์ บัญชี

1-20 จาก 1717 ผลการ

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.) เปิดบิลขาย 2.) รับออร์เดอร์จากเซลล์ และลูกค้า 3.) แนะนำสินค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้าผ่านโทรศัพ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ เพลย์ มิวสิก ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำความสะอาดภายในบริษัท ดูดฝุ่นพรม กวาดพื้น เช็ดกระจก ทำความสะอาดตู้เย็น- ทำความสะอาดเครื่องมือเคร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.) ใช้ Program Accpac ในการทำบัญชี  2.) ตามเช็ค,วางบิล 3.) ตัดชำระลูกหนี้ 4.) สรุปลูกหนี้ค้างชำระป...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค ที่สาขาอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน2.รับผิดชอบ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด2.ตรวจนับ Stock cycle count และ Physical count3.มีความรู้ต่อสินค้าที...
4 วันที่ผ่านมา

ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.พนักงานขาย (ประจำ) ผ่านทางโทรศัพท์2.ทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ... ~1. วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี บัญชี ~2. ไม่จำกัดเพศ ~3. อ...  ...****@*****.*** หรือ นัดโทร.คุณเมธ์ สัมภาษณ์ 021589556-8
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

11000 - 13000 บาท
การบันทึกข้อมูล 1. ติดตาม รวบรวมเอกสารประจำวัน 2. บันทึกข้อมูลการเบิก และการใช้คงเหลือให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลให้เ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด2.ตรวจนับ Stock cycle count และ Physical count3.มีความรู้ต่อสินค้าที...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท จันทรา เดคคอเรชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

15000 บาท
 ...ษ ~7. สามารถใช้โปรแกรม Express จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการรับสมัครงาน : สัมภาษณ์ โทรติดต่อฝ่ายบุคคล
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท มายแก๊ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
-บันทีกบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย -ทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย -ทำรายงานสร...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
จัดทำบัญชีบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : -ประกันสังคม -ประกันชีวิต -เงินกู้ยืมบริษัท -ชุดฟอร์ม ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท จิตชัย เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักท์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

13000 - 15000 บาท
งานด้านบัญชี จัดทำรายงานซื้อ-ขาย ภาษี หัก ณ ที่จ่าย อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป express สวัส...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบเงินเข้าบัญชี ปรับปรุงบัญชีสิ้นงวด ทำชุดจ่ายให้กับ Supplier ปิดงบการเงิน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบ ป.ตรี...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ เพลย์ มิวสิก ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารด้านการเงิน- ธุรกรรมการเงินกับธนาคาร- ออกเอกสารวางบิล ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสื...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ติวานนท์ ปริ้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 .... 5. วุฒิ ปวส.-ป.ตรี วิธีการรับสมัครงาน : สัมภาษณ์ ที่บริษัทด้วยตนเอง บริษัท ติวานนท์ปริ้นเซ็นเตอร์ จำกัด... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบและให้คำปรึกษา เรื่องการจัดวางสินค้าเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้า2.ออกแบบและจัดวางสินค้าได้...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ เพลย์ มิวสิก ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ขับรถบริการรับ-ส่ง ผู้บริหาร• ดูแลทำความสะอาดรถ และบำรุงรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ• ตรวจเช...
27 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทพเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

9750 บาท
แพ็คที่นอน เย็บปลอก เข้าเครื่องฉีดงาน ยกที่นอน แยกแต่ละแผนกตามเห็นสมควร คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มาส่ง และตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จัดส่ง,โอนย้าย2.คีย์รับสินค้าเข้าระบบ - ตัดอ...
4 วันที่ผ่านมา