จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน สัตวแพทย์

1-20 จาก 645 ผลการ

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รักษาสัตว์เลี้ยง งานอายุกรรม ผ่าตัดรักษาสตัว์ผ่าตดั และควบคมุดแูล การทํางานของผูช้่วยสตั วแพทย์เช่น...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 100000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการหรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร2. สนับ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพ็ทคลับ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ดูแลรักษาสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยนอก - แนะนำโภชนาการและการดูแลสัตว์ให้แก่ลูกค้าได้ สวัสดิการ : 1. เงินเดือนป...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานวิชาการ2.งานขาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ๊กซิบิชั่นส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับ - ส่ง ลูกผู้บริหารที่โรงเรียน2. คอยบริการขับรถไปตามสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่ง คุณสมบัติ เพศ : ช...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแผน Marketing ออกงาน รวมถึงทำรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - บรีฟสื่อโปรโมชั่น/กิจกรรม และสื่อที่ใ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่ 2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต 3. วางแผนการจัด...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ประจำพื้นที่ขายแผนกเสื้อผ้าบุรุษ จัดรายการ จัดเตรียมพื้นที่ขาย ส่งเสริมการขายให้ลูกค้า สวัสดิการ : สำหรับพนัก...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฉายจันทร์ฟาร์ม จำกัด  -  โคกสำโรง

- ดูแลการจัดการภายในโรงเรือนที่รับผิดชอบ - วางแผน ดูแล ควบคุม พนักงานให้ปฎิบัติตามคำสั่ง - เก็บ บันทึก รวบรวมข้อมูลการ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับ ดังนี้ProgrammerSoftware DevelopmentSoftware R&DSQA / TesterApplication Servi...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

12000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สัตวบาลประจำฟาร์ม บุญยวรรณรับสมัคร สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ไข่ 1 ตำแหน่ง สัตวบาลประจำฟาร์มไก่รุ่น 2 ตำแ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการหรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร2.งานจัด...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ภายในบริษัท-สรรหาร้านผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ตรงตามที่ต้องการ -ประสานงานด้านกา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบจำนวนเล้าและฟาร์ม- ตรวจสอบอาหาร, ร่อนอาหารฝุ่น, ตรวจสอบคุณภาพของแกลบ- ควบคุมผลผลิตให...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด  -  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูแลประสิทธิภาพฟาร์มสุกรครบวงจร ขนาด 4,000 แม่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒิการศึ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวแทนขายยาง บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด1. ขาย และดูแลลูกค้ากรุงเทพฯ และเขตอื่นที่รับผิดชอบ2. ขายยางใหม่ร...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที.วี.เอฟ.(2002) จำกัด  -  จังหวัดเชียงราย

 ...ิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สัตวแพทย์ , สัตวบาล , เกษตร , วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

40000 - 75000 บาท
 ...นอาหารสัตว์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ-สาขาสัตวศาสตร์,สัตวบาล,สัตวแพทย์-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สวัสดิการ ทำงานสัป... 
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำด้านเอกสาร-ทำเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย-ทำเอกสารใบตอบรับ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุก...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน-ทำหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆภายในบริษัท-จัดทำเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด...
3 วันที่ผ่านมา