จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน สัตวแพทย์

1-20 จาก 643 ผลการ

เพ็ทคลับ  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรักษาสัตว์ป่วย- สัตว์แพทย์ประจำหรือพาร์ทไทม์- สามารถทำงานเสาร์/อาทิตย์ได้ คุณสมบัติ เพศ : ชา...
12 วันที่ผ่านมา

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการหรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร2. สนับ...
3 วันที่ผ่านมา

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

50000 - 59000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รักษาสัตว์เลี้ยง งานอายุกรรม ผ่าตัดรักษาสตัว์ผ่าตดั และควบคมุดแูล การทํางานของผูช้่วยสตั วแพทย์เช่น...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ เช่น1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบั...
16 วันที่ผ่านมา

Bangkok Ranch Public Co.,LTD.  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล และลดหรือกำจัดความเสี่ยงทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ที่มีผลต่อคุณภาพลูกเป็ดเนื้อ และเป็ดใหญ่มีชี...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพ็ทคลับ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ดูแลรักษาสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยนอก - แนะนำโภชนาการและการดูแลสัตว์ให้แก่ลูกค้าได้ สวัสดิการ : 1. เงินเดือนป...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

1.Routine -ทำ Report สรุปยอดผู้สมัคร iMember ทุกอาทิตย์ -ทำ Report สรุปการทำ Survey Demo ทุกอาทิตย์ พร้อมคิดแผนกระ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

10000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์, บันทึกผลการเจรจา นัดหมาย เจรจาต่อรองกับลูกหนี้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวแทนขายยาง บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด1.ขาย และดูแลลูกค้าภาคตะวันออก 2.ขายยางใหม่รถบรรทุก และรถยนต์ ตัว...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับใบขอซื้อจากหน่วยงานต่างๆเพื่อซื้อสินค้า2.จัดทำบัญชีรายชื่อร้านค้าผู้ขาย ที่ได้รับอนุมัติให้จัด...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

12500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการติดตามหนี้ที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. ดำเนินการส...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูกค้าทั้งรายก่...
3 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่โทรติดต่อ และประสานงาน เรียกผู้สมัครงานที่เข้ามาสมัครงานกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซค์ เพื่อเข้...
3 วันที่ผ่านมา

เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
 ...ึ้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - จบสาขาสัตวศาสตร์,สัตวแพทย์,สัตวบาล,สุขภาพสัตว์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง- ขับรถ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ร่วมวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ปร...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

40000 - 75000 บาท
 ...นอาหารสัตว์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ-สาขาสัตวศาสตร์,สัตวบาล,สัตวแพทย์-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สวัสดิการ ทำงานสัป... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

10000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฎิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย2.คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอก...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และกา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. อบรมการติดตั้งและการใช่งานให้กับพนักงานขาย2. เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้า3. ติดตั้งระบบก...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท กราเซียส อินเทนชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

10000 - 13000 บาท
คุณสมบัติ 1. ทุกเพศ 2. อายุ 18-32 ปี 3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง 4. มีทักษะการติดต่อสื่อสารแล...
3 วันที่ผ่านมา