Search Results: 19 ตำแหน่งว่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลในส่วนของงานเอกสารให้อยู่ในความเรียบร้อยและเป็นปัจุบันอยู่เสมอ - รับแจ้งเรื่องต่างๆ และประสา...

บริษัท สมาร์ท เอสเตท โซลูชั่น จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
26 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกใบแจ้งหนี้ต่างๆ ตามรอบที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 2. ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน อ...

บริษัท สมาร์ท เอสเตท โซลูชั่น จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความเรียบรอบๆอาคารอย่างน้อยวันละสองครั้ง - ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภ...

บริษัท สมาร์ท เอสเตท โซลูชั่น จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ตกลง จำนวนรับ (อัตรา) : 3 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ศุภาลัย ปาร์ค แคราย งามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัด... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...าจีนไทยได้ -ทัศนคติ Positive ในการทำงาน -สถานที่ทำงาน ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พัทยา-สุขุมวิท สวัสดิการ ตามข้อตกลงของบริ... 

บริษัท เจเนซิส อินทีเรียร์ เดคอร์เรชั่น จำกัด

จังหวัดชลบุรี
26 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

จังหวัดภูเก็ต
8 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

จังหวัดชลบุรี
8 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...ลล์ - Tops บางรัก - Tops Food hall มาเช่ ทองหล่อ - Tops ศุภาลัย รามคำแหง - Tops เซ้นทรัลรามอินทรา สวัสดิการ สิทธิการ... 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
 ...ions. - Able to work 6 days per week. หมายเหตุ : บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) คุณสมบัติ เพศ... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

จังหวัดชลบุรี
17 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

นครปฐม
8 วันที่ผ่านมา
 ...ดภัยพิบัติ(ที่พักอาศัยปัจจุบัน) - สัมนาประจำปี *บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสด... 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
25 วันที่ผ่านมา