รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพของงานที่พักอาศัย ตามแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง เน้นที่เป็นงานด้านระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบ...

บริษัท ภาษาสวน จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพของงานที่พักอาศัย ตามแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง เน้นที่เป็นงานตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวบ...

บริษัท ภาษาสวน จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบรอกและเครน 1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยยก 2. งานเทสโหลด 3. ควบคุมงานโครงสร้าง 4. ทำสรุปรายง...

บริษัท เคทีเอสซี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...นโปรแกรม plc,AutoCAD, 3D ซ่อมบำรุงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ วิศวกร, PLC, AUTOCAD, 3D, ซ่อมบำรุง, เครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์ ... 

บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดเตรียม นำเสนอแนวคิดการออกแบบ ( Concept Design ) - มีความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการระบบ...

บริษัท พาส แอด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คำนวณแบบงาน แกะแบบที่ลูกค้าส่งเข้ามา - คำนวณต้นทุนการผลิต - งานปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตคู่กับแผ...

บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
12 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วิศวกร งานระบบ M&E (ประจำสาขาฯ) คุณสมบัติผู้สมัคร #1. วุฒิการศึกษา : ปวช - ป. ตรี สาขาวิศวกรรมศาสต... 

บริษัท ออนเนอร์ส เอชวีเอซี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานก่อสร้างอาคาร (งานราชการ) หน้างาน แจ้งวัฒนะ 1 ตำแหน่ง หน้างาน อำเภอเสริมงาม ลำปาง 1 ตำแหน่ง...

บริษัท ภูเก็ต แสงเงิน จำกัด

ปากเกร็ด
13 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแล ตรวจสอบ ระบบภายในทั้ง ไฟฟ้า ประปา สุขา แอร์ ก่อสร้าง - ควบคุม ซ่อมบำรุงหรือแก้ไข ระบบไฟ น้ำ แอ...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี - ดำเนินการตรวจสอบอาคารตามแผน - จัดทำรายงานกา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ส่งมอบพร้อมสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตรวจเช็ค ซ่อม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บริการทางเทคนิคแก่...

บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

บางกรวย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วิศวกร มีความรู้ และ ความสามารถเครื่องปรับอากาศและระะบบไฟฟ้า เครื่องกล คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความ... 

บริษัท เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน คิดปริมาณงานเพิ่มลดของโครงการ ทำเบิกจ่ายงานผู้รับเหมา คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี ด้านวิศวก...

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 2. ควบคุมและจัดทำแผนการบำรุงรักษาซ่อมเครื่องจักร และงานบริก...

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลงานด้านวิศวกรรมภายในโรงงาน -วันและเวลาเปิดทำการ : วัน…จันทร์ ถึง วัน…เสาร์………เวลา 8.00 น. ถึ...

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานติดตั้ง บำรุงรักษา แบตเตอรี่ และ ระบบโซลาร์เซลล์ ทั่วประเทศ หรือ งานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป...

Transpower Technology Co., Ltd. (บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโน...

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1.วางแผนการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร #1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ #2.เพศชาย - หญิง อ...

บริษัท หยังซิง แมชชีนเนอรี่ เวิรคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบตามลักษณะงานที่หัวหน้ามอบหมาย เเละสามารถออกต่างจังหวัดปฏิบัติงานตามไซต์งานได้ มีความรับผิดชอบ ...

Mahajak Engineering Group

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1 สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายขาย 2 เขียนแบบสำหรัลผลิตและติดตั้ง 3 อบรมการใช้งานสินค้าให้ลูกค้...

บริษัท มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ -วิเคราะห์และทบทวนแ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ถอดแบบระบบไฟฟ้า สื่อสาร Communications,security,safety -ทำใบเสนอราคา (หากมีประสบการณ์ Fire Alarm จะพ...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : การออกแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมและการผลิตเครื่องจักรในก...

บริษัท สยาม เทค โปร จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบรอกและเครน - ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยยก - งานเทสโหลด - ควบคุมงานโครงสร้าง - ทำสรุปรายงานการตรว...

บริษัท เคทีเอสซี่่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
 ...bsite : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน วิศวกร - หางาน วิศวกร ใกล้ฉัน - หางาน วิศวกร กรุงเทพมหา... 

บริษัท เอ็ม เทค โฮม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
 ...bsite : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน วิศวกร - หางาน วิศวกร ใกล้ฉัน - หางาน วิศวกร กรุงเทพมหา... 

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ... หางาน เครื่องจักร บางบอนเหนือ กรุงเทพมหานคร - หางาน วิศวกร - หางาน วิศวกร ใกล้ฉัน - หางาน วิศวกร กรุงเทพมหา... 

บริษัท สยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
 ...bsite : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน วิศวกร - หางาน วิศวกร ใกล้ฉัน - หางาน วิศวกร กรุงเทพมหา... 

บริษัท เคทีเอสซี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประจำสำนักงานใหญ่ และสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคชั้นสูงให้กับทีมงานบริการบริหารทรัพย์สินเกี่ยวกับ...

Savills (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... โทร. (***) ***-**** ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน วิศวกร - หางาน วิศวกร ใกล้ฉัน - หางาน วิศวกร กรุงเทพมหา... 

บจก.ไพร์ม เอ็นจิเนียริ่ง อาร์คิเท็คเชอรัล คอนซัลแต้นส์

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงานวิศวกรรมในด้านต่างๆ (วางแผนปรับปรุง พัฒนาระบบ พัฒนากระบวนการ สนับสนุนการดูแลรักษา...

บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา