537 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

วิศวกร (โยธา)

รายละเอียดงาน 1.วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.ปร...

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกร

รายละเอียดงาน 1. เขียนแบบ Auto CAD 2. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3. มีพื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 4. สามารถใช้โป...

4G Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกร ไฟฟ้า

รายละเอียดงาน -ดูแลตรวจสอบการติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล และไฟฟ้า ในอาคาร -ควบคุบปริมาณวัสดุอุปกรณ์ และการทำงานของผู้รับเ...

บริษัท แพลนนิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลล็อปเม็นท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกร

รายละเอียดงาน - ดูแลการติดตั้ง และ ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล และ ระบบดับเพลิงหรือไฟฟ้าในอาคารสูง - ควบคุมการทำงานขอ...

บริษัท ชวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกร

รายละเอียดงาน ชอบเรียนรู้ อยากพัฒนาตัวเอง สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ รับผิดชอบงานตัวเอง ส่งได้ตรงเวลา หรือเกินคาด ...

บริษัท ฟิวเจอร์ เมคเกอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกร

รายละเอียดงาน 1. วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 2. ควบคุมและจัดทำแผนการบำรุงรักษาซ่อมเครื่องจักร และงานบริก...

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกร

รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบรอกและเครน 1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยยก 2. งานเทสโหลด 3. ควบคุมงานโครงสร้าง 4. ทำสรุปรายง...

บริษัท เคทีเอสซี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกร

รายละเอียดงาน ควบคุมงานติดตั้ง บำรุงรักษา แบตเตอรี่ และ ระบบโซลาร์เซลล์ ทั่วประเทศ หรือ งานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป...

Transpower Technology Co., Ltd. (บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโน...

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา

วิศวกร (Service Engineer)

รายละเอียดงาน : หางานวิดวะอยู่มั้ย ถ้าใช่สมัครมา !!! เราต้องการขยายทีม เปิดรับเพิ่ม 1-2 ตำแหน่ง ยังรอคนที่ใช่ ไฟแ...

บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา

วิศวกร

รายละเอียดงาน วิศวกร มีความรู้ และ ความสามารถเครื่องปรับอากาศและระะบบไฟฟ้า เครื่องกล คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความ... 

บริษัท เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกร ภาคสนาม

รายละเอียดงาน - วางแผนก่อสร้างและวางแผนวัสดุเข้าไซต์งาน - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมต้นทุน...

บริษัท สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกร (M&E)

รายละเอียดงาน 1. ถอดแบบ และประมาณราคางานระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ดับเพลิง และปรับอากาศ 2. จัดหาทีมงาน/คัดเลือกช่างหรือ...

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกร ระบบการผลิต Industrial Enginneer

รายละเอียดงาน หน้าที่รับผิดชอบ 1. เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก ระบบการผลิต Production System มาประยุทกต...

บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกร / สถาปนิก ควบคุมงาน

รายละเอียดงาน 1. วางแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบงานก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม,งานตกแต่งภายใน และงานระบบ 2. ติดต่อประสานง...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกร-ประจำออฟฟิต(OE)

รายละเอียดงาน คิดปริมาณงานเพิ่มลดของโครงการ ทำเบิกจ่ายงานผู้รับเหมา คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี ด้านวิศวก...

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ธุรการทั่วไป

 ...ตลอดจน ประสานงาน ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร/วิศวกร 6. จัดทำและตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ 7. ดูแลตารางการนัดห... 

บริษัท เคสเทรล เทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
29 วันที่ผ่านมา

วิศวกร/ช่างดูแลอาคาร

รายละเอียดงาน 1) ควบคุมดูแลโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง ให้ปฏิบัติตามระบบ และได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2) เป็นผ...

บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกร สุขาภิบาล

รายละเอียดงาน : ออกแบบ งานสุขาภิบาล ของอาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร : 1) สนใจงานออกแบบ ระบบสุขาภิบาลของอาคาร ถ้ามีประสบ...

บริษัท เซริ จำกัด

ปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย # สามารถขับรถได้ หรือ มีรถประจำตัวจะได้รับการพิ...

บริษัท พงศกรกลการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกร (แผนกวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า)

รายละเอียดงาน -ศึกษา ออกแบบ ตรวจสอบการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ควบคุมงานติดตั้ง และควบคุมการทดสอบ งานทางวิศวกรรมและงานโคร...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว