5 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

วิศวกร/ฝ่ายจัดอบรม

รายละเอียดงาน - วิเคราะห์ปัญหา รถ Forklift - ประสานงานกับผู้ผลิต - แก้ไขปัญหางาน Service - จัดอบรมการขับขี่ รถ ...

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกร(โรงงาน Suzuki Renew)

รายละเอียดงาน -วางแผนเป้าการผลิตรถจักรยานยนต์ประจำเดือน -กำกับ ดูแล ช่างในไลน์ผลิต ให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าการผลิ...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา ประจำจังหวัด สงขลา

รายละเอียดงาน 1. วางแผนควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ 2. เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำรายการวัสดุเพื่อสั่งซื้อ...

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

เมืองสงขลา
2 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

 ...ึ้นไป # จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร/วิศวกร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ทำงานในเรื่องงานบ... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต/คลังสินค้า และ หัวหนัาฝ่ายวางแผนการผลิต

รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานผลิต ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต จัดการและวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้...

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา