ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรไฟฟ้า จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 75 ผลการ

บริษัท เอ เอ็น ซี ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  คอหงส์

คุณสมบัติ -เพศชาย อายุ 25 - 35ปี -ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - สาม...
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัท บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง  -  หาดใหญ่

รับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า คุณสมบัติมีดังนี้ # เพศชาย อายุ 23-35 ปี # วุฒิการศึกษา วศ.บ.,ปริญญาตรีสาขาวิศวกรร...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัคเซส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  หาดใหญ่

เอกสารในการสมัคร - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร - รูปถ่า...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.ดูแลควบคุมเครื่องจักร เครื่องประกอบ 2.ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. 1...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ุรกิจ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตรานกอินทรี ต้องการรับสมัคร วิศวกรไฟฟ้า เพื่อดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของโรงงาน สว... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)  -  นาหม่อม

วิศวกรไฟฟ้า   จำนวน   2   อัตรา คุณสมบัติ  -    เพศชายหรือหญิง -    ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกร... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. ควบคุมดูแลโปรเจคเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าและออโตเมชั่น 3. จัดทำโปรเจคเกี่ยวกั...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัคเซส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  หาดใหญ่

คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปด้านไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - อายุ  25 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน - ส...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง  -  หาดใหญ่

คุณสมบัติ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า คุณสมบัติมีดังนี้ # เพศชาย อายุ 23-35 ปี # วุฒิการศึกษา วศ.บ.,ปริญญาตรีสาขาวิศวกร... 
20 วันที่ผ่านมา

บจก.ศิริกูลแลนด์แอนด์เฮาส์  -  หาดใหญ่

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ  1. ออกแบบระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเ...
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง                 :               วิศวกรไฟฟ้า         (จำนวน   10  อัตรา)สาขาชุมพร,ตรัง,ระยอง,บึงกาฬ,นครศรีธรรมร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด  -  หาดใหญ่

คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรไฟฟ้า  2. ผ่านการเกณฑ์ ทหารแล้ว 3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ออกแบบงานระบบไฟฟ้า, ทำ Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า, ประมาณราคา. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง, ควบคุมงานติดต...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ร่วมวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ปร...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และกา...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด  -  หาดใหญ่

 ...ติ เพศ  :  ชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  : วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรเครื่องกลไฟฟ้า หรือ อื่นๆ ที่... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุมการทดลอง 2. ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3. หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต 2.ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือผลิต...
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้นแบบในการผลิต และกระบวนการผลิตอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตของโรงงาน 2. ค้นคว้าหาชิ้นส่วน /...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง                 :               วิศวกรไฟฟ้า         (จำนวน 10  อัตรา)  สาขาชุมพร,ตรัง,ระยอง,บึงกาฬ,นครศรีธรรมร... 
6 วันที่ผ่านมา