...ช่น Word , Excel # มีความรู้ด้าน Instrument & Control (PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ) # มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็... 

บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด

โพทะเล, พิจิตร, ภาคกลาง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เพศ : ชาย-หญิง อายุ : 25-36 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ทำงานสัปดาห...

บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ภาคสนามปร...

บริษัท เดคโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ... : - หางาน electrical engineer - หางาน electrical e...  ...ษัตรี ภูเก็ต - หางาน วิศวกรไฟฟ้า - หางาน วิศวกรไฟฟ้า ... 

Thai Molman Realestate Co., Ltd.

จังหวัดภูเก็ต
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและระบบประกอบอาคารต่างๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบ - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบั...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ในกระบวนการไฟฟ้า (ประกอบ M/C , ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ) ตั้งค่าจัดการแผนกา...

บริษัท อัตถสาร จำกัด

ลำลูกกา
4 วันที่ผ่านมา
 ...วกับระบบงานISO #- สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรม PLC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม , ม... 

บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...m errors. • - Overseeing the successful installation of PLC programs. • - Documenting development processes. • - ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...สอบและสามารถทดลองชุดฝึก - สามารถใช้งานและออกแบบ Program PLC ได้ - จัดทำเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและอบรมชุดฝึกให้แก่ลูกค้... 

บริษัท จี.ไอ. อินดัสทรี จำกัด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
 ...้ามีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ #- มีความรู้พื้นฐานระบบ PLC สวัสดิการ OT ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่งงาน) อาหารช... 

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...stem errors. -Overseeing the successful installation of PLC programs. -Documenting development processes. -Provid... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
 ... ไฟฟ้า ทักษะ Computer, PLC, การออกแบบวงจร ไฟฟ้า , ...  ...ที่คล้ายกัน : - หางาน วิศวกรไฟฟ้า - หางาน วิศวกรไฟฟ้า ใ... 

บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
17 วันที่ผ่านมา
 ...งจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักร - เขียนวงจร PLC คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญา... 

บริษัท ทอปแพคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.วางแผนและจัดทำแผนงานของโครงการ ประมาณการต้นทุน ,จัดซื้อวัตถุดิบ, การเบิกงวดงาน, ควบคุมและบริหารแรงงาน...

บริษัท เอดีเอบี จำกัด

คลองหลวง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ร ไฟฟ้า และเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมเครื่องจักร - wiri...  ...ที่คล้ายกัน : - หางาน วิศวกรไฟฟ้า - หางาน วิศวกรไฟฟ้า ใ... 

บริษัท สยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ออกแบบระบบไฟฟ้า 2.ถอดแบบและประเมินราคา 3.เขียน AutoCAD 4.ตรวจสอบควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและงบป...

บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบไฟฟ้าโรงงาน คิดปริมาณงาน ควบคุมงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบ คิดปริมาณง...

บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลำลูกกา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลการติดตั้งและการตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -จัดทำ และตรวจสอบแบ...

VTV Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผนควบคุมดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า คุณสมบัติผู้สมัคร #1.ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟ...

บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

คลองขลุง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบงานไฟฟ้า ปฏิบัติงานและควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า ติดต่อประสานงาน คุณสมบัติผู้สมัค...

บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด

เมืองพิษณุโลก
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลรักษาระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและสนับสนุนการดำเนินการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่...

บริษัท แอลพีพี ไรซ์ บราน ออยล์ จำกัด (สาขาที่ 00001)

พรหมบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมดูแลงานระบบ PM ในโรงไฟฟ้า 2.ควบคุมดูแลงานระบบ CM ในโรงไฟฟ้า 3.วางแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 4....

บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

เมืองอุตรดิตถ์
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร-โรงงาน อื่นๆตามที่รับมอบหมาย • ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า และการบำรุงรักษา ...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา
 ...เศษ - สามารถเขียนโปรแกรมPLC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ -...  ...ที่คล้ายกัน : - หางาน วิศวกรไฟฟ้า - หางาน วิศวกรไฟฟ้า ใ... 

บริษัท เวลธ พาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน . คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย,หญิง # วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าฟ้าสื่อสาร หรือ...

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โดยบริษัทฯมีหน่วยงานหลายแห่งในเขต กทม.และในพื้นที่ต่างจังหวัดใกล้เคียง คุณสม...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบโครงสร้างโซล่าเซล, ควบคุมงานและติดตั้งโซล่าเซล คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาส...

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน – ควบคุมงานด้านสายสัญญาณ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร – วางแผนการทำงานด้านการออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรมไฟ...

Bangkok Living Development Co.,Ltd.

หัวหิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สามารถควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า สื่อสาร สำหรับอาคารสูง ควบคุมช่าง ผู้รับเหมา ถอดแบบสั่งของประมาณงานลดงานเพ...

บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามแผนงาน - เขียนแบบ/ออกแบบ/อ่านแบบ ระบบงานไฟฟ้าได้ - ติดต่อ...

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

บางปะกง
1 วันที่ผ่านมา