จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม

1-16 จาก 16 ผลการ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  -  ขอนแก่น
ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม ( โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง) รายละเอียดของงาน • ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงง... 
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ,เขียนแบบและกำหนดรายละเอียดของงานออกแบบสิ่งแวดล้อม 2. ก...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  นครราชสีมา
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด  -  สระแก้ว 15000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศาลาลำดวน  ...
18 วันที่ผ่านมา
Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd  -  พังงา
รายละเอียดของงาน - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพรุใน...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนหยุดเต็มวัน ส่วนวันเสาร์สัปดาห์อื่นๆทำงานครึ่งวันตั้งแต่ 8.00 - 12.00 น ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีแอล อีเอ็นที จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) Supervise and coordinate project 2) Quantity Survey 3) Estimati...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไดซิน จำกัด  -  ขอนแก่น
ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน สถานท... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
เขตบึงกุ่ม - ถนนนวมินทร์  -  กรุงเทพมหานคร
1. 1.เพศชาย / หญิง 2. 2.อายุ 28 ปีขึ้นไป 3. 3.มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 4. 4.สามารถขับรถยนต์ได...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. วิเ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น วันเสาร์ 09.00-12.00 น. หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบนำเสนอระบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำรายการคำนวณและออกแบบรายละเอียดงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบอ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านระบบประกอบอาคาร Low Rise & High Rise Building คุณสมบั...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมระบบประปา - วางแผน และแก้ไขปัญหาเรื่องระบบประปา - พิจารณ...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...จังหวัดได้ 1. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมพลังงาน,วิศวกรสิ่งแวดล้อม 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี 3. มีมนุษยสั... 
13 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ