จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม

1-20 จาก 580 ผลการ

บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบ-เขียนแบบระบบบำบัดน้ำดี,น้ำเสีย ครบวงจรตามต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับระบบงานชุบเช่น โครเมียม,...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3 ข...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำรายการคำนวณและออกแบบรายละเอียดงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบอาคาร ทั้งระบบประปา ระบายน้ำ ระบ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษาออกแบบ Process โครงการและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง- ศึกษาและเตรียมขยะเข้าสู่ระบบ- ศึกษาออกแบ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เป็นผู้ควบคุม และประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ก่อสร้างด้านระบบบำบั...
4 วันที่ผ่านมา
SEC DESIGN CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบระบบสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้ควบคุม และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ -วิเคราะห์คุ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เซค ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบงานวิศวกรรมระบบสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ป...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม / นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และ IEE ทำงานร่วมกับนักผังเมือง วิศวกร สถาปนิก...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-นำเสนอระบบ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า ที่ปรึกษา นักวิชาการ - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มเป...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด  -  มุกดาหาร
ควบคุมงานบ่อน้ำเสีย , บ่อน้ำดี, ระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสีย และจัดทำเอการ ISO 14000 ได้ สวัสดิการ : ตามมาตรฐานบริษัทจ...
4 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลยันฮี  -  กรุงเทพมหานคร
- สวัสดิการ : 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และราคาพิเศษสำหรับครอบครัว 2. หอพักของ ร.พ. สำหรับบุคลากรในรา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด  -  จังหวัดพิษณุโลก
เป็นผู้ควบคุม ดูแล และประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย  -  กรุงเทพมหานคร
ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ป.ตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ~...
4 วันที่ผ่านมา
Dyna Fluid Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
ออกแบบระบบน้ำอุตสาหกรรม และ ระบบน้ำเสีย และทำการควบคุมการติดตั้ง ทดสอบการเดินระบบ สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด  -  จังหวัดลพบุรี
- การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย - การออกแบบควบคุมระบบผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบควบค...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด  -  จตุจักร
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) จัดทำ ทบทวน และดูแลระบบงาน ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความรับผิดชอ...
5 วันที่ผ่านมา
สีลม
เนื้อหางาน สนับสนุนธุรกิจในด้านวิศวกรรมและการออกแบบเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการควบคุมมลพาทางอากาศ ประสบการณ์...
2 เดือนที่แล้ว
วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป  -  จังหวัดชุมพร
1.วางแผนการเดินระบบก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย 2.CS/TR/UASB/HCSP 3.จัดทำรายงานสรุปข้อมูลและผลการดำเนินการ สวัสดิการ ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) /บริษัท อุตสาหกรรมแว่...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ • ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดมลพิษอากาศ และการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงาน • บริห...
11 วันที่ผ่านมา