จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม

1-9 จาก 9 ผลการ

Jiamphattana Energy International  -  นนทบุรี
- ประสานงานถายในโครงการ (ระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดอื่นๆ) - รับผิดชอบจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - พัฒนาค...
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำรายการคำนวณและออกแบบรายละเอียดงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบอาคาร ทั้งระบบประปา ระบายน้ำ ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง คุณสมบัติเพิ่มเติม -...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ,เขียนแบบและกำหนดรายละเอียดของงานออกแบบสิ่งแวดล้อม 2. กำหนดรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านระบบประกอบอาคาร Low Rise & High Rise Building คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอาย...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานทั่วไปให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทั้ง 3 ด้าน ให้กับโรงงานลูกค้าที่ใช้บริการที่ปรึกษาของบริษัท-...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบภายในโครงการ- ถอดแบบ- ควบคุมการติดตั้งงานระบบให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ... ขึ้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - จบการศึกษา วิศวกรสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ขับรถยนต์ได้ และมีรถยน... 
2 วันที่ผ่านมา