ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

งาน วิศวกรรมเครื่องกล จังหวัดสงขลา

1-15 จาก 15 ผลการ

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ  -  จังหวัดสงขลา

 ...บ ปวส ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง- เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป... 
26 วันที่ผ่านมา

บริษัทไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  หาดใหญ่

 ...เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือ ปวส. สาขาช่างกลอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมการผลิต ~3. สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ  -  จังหวัดสงขลา

 ...บ ปวส ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ~3. เกรดเฉลี่ย 2.80 ... 
4 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 22 ปีขึ้... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ายกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมสา... 
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ... เครื่องจักรการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 22 ปีขึ้นไป
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ร : ~1. ปริญญาตรี อุตสาหกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล ~2. อายุ 22 ปีขึ้นไป ~3. ประสบการณ์ - ... 
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ามารถใช้งานได้ คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 22 ปีขึ้... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ยกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ~2. 22 ปีข... 
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 22 ปีขึ้นไป มีประ... 
10 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...กระบวนการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมสา... 
4 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ู้สมัคร ปริญญาตรี อุตสาหกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ... 
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ษาปริญญาตรี วุฒิ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี มีความกระตือรือร... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...า วิทยาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ... 
3 วันที่ผ่านมา