ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วางแผน จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 22 ผลการ

มหาชัย กรุ๊ป  -  จังหวัดสงขลา

40000 บาท
- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - ควบคุ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างอาคาร ระบบและกระบวนการการผลิตถุงมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในผลิตและการทำงานต่างๆ ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

15000 บาท
วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแผนกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปฏิบัต... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท คลองแหค้าเหล็ก จำกัด  -  คลองแห

 ... 1.วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่ม ยอดขาย และ ขยายฐานลูกค้า 2.วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า  3.วิเคราะห์ วิจัย... 
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- วางแผน ซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักร - ดูแลระบบไฟฟ้า และอาคาร สถานที่ - ช่วยฝ่ายผลิตในการผลิตสินค้า สวัสดิการ : ... 
3 วันที่ผ่านมา

โครงการสันติบุรี  -  หาดใหญ่

 ... -ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -วางแผน/ควบคุมงาน ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย -สามารถดูแบบ/ถอดแบ... 
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- วางแผน/วิเคราะห์/ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรมนุษย์ - จัดการ/ควบคุม/ดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไป... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท จีไนน์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. วางแผน กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขายของโรงแรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดไว้ 2. บริหาร ควบคุม วิเครา... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด  -  รัตภูมิ (อำเภอ)

 ...านเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำปฏิบัติงานตามมอบหมาย 2.อำนายการ  วางแผน จัดทำแผน  และดำเนินการตามแผนในการใช้งาน การตรวจสอบ และบำ... 
11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บจก.ศิริกูลแลนด์แอนด์เฮาส์  -  หาดใหญ่

 ...Q ประเมินราคา 4.ควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามแผน 5.ออกแบบ วางแผน ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน 6.ควบคุมและบริหารงานข... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (สาขาหาดให...  -  หาดใหญ่

 ...ร และการตลาด อย่างน้อย 1 ปี หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน ,กำหนดรูปแบบ, ดำเนินงาน, ควบคุมค่าใช้จ่าย งบประมาณการตลา... 
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของแผนกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมาย ... 
20 วันที่ผ่านมา

โรงแรมเอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์  -  คอหงส์

 ...โรงแรม หรือหัวหน้าสูงสุดของแต่ล่ะแผนก คือมีหน้าที่บริหาร วางแผน จัดการ ควบคุมดูแลบุคลากรทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสวั... 
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ควบคุม ติมตามข... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัทฟอร์จูนโฟรเซิ่นฟูดส์ (ประเทศไทย)จำกัด  -  ท่าบอน

 ...ะงาน -ดูแลเรื่องการกำหนดต้นทุนสินค้าร่วมกับฝ่ายผลิต -วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี -ควบคุมและตรวจสอบ... 
22 วันที่ผ่านมา

หจก.สุชาบดี ก่อสร้าง  -  จังหวัดสงขลา

1.วางแผน PM ประจำเดือน ประจำปี 2.ดูแลระบบสโตร์และอะไหล่ รับเข้า,จ่ายออก 3.บริหารลูกน้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำง... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...เรียนของบริษัท (Handling of Complaint) รวมทั้ง วิเคราะห์/วางแผน/ตรวจสอบ/ควบคุมดูแลและร่วมกับทีมงานเพื่อดำเนินงานทางด้านเ... 
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...เรียนของบริษัท (Handling of Complaint) รวมทั้ง วิเคราะห์/วางแผน/ตรวจสอบ/ควบคุมดูแลและร่วมกับทีมงานเพื่อดำเนินงานทางด้านเ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...การผลิตให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัท 2.ประเมิน วิเคราะห์ วางแผน ควบคุมของเสียการผลิต วางแผนลดความไม่สอดคล้องกัน (Non-Con... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  จังหวัดสงขลา

 ...รทำงานค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป - มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน เพิ่มยอดขายในสาขา - มีทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ลุล... 
6 วันที่ผ่านมา
12