Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วางแผน จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 30 ผลการ

หจก.สุชาบดี ก่อสร้าง  -  จังหวัดสงขลา

การศึกษา ( EDUCATION ) :  ปวช.ขึ้นไป       สาขา ( BRANCH ) :  ไม่จำเป็น เพศ ( GENDER ) :   ชาย,หญิง   อายุ ( AGE ) :...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ร่วมวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ปร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูกค้าทั้งรายก่...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบกำหนดนโยบาย วางแผนในการสรรหาคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรอง วางแผนดำเนินการจัดซื้อ และส่งมอบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. รับ order จากฝ่ายขายเพื่อกระจายงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. จองเรือตามแผนการส่งออกจากฝ่ายขาย 3. แจ้งแผนการจัดส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกลของโรงงาน 2. ดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ ระบบไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทให้มีความพร้อมต่...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.รับคำสั่งซื้อสินค้า, ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดผลิตภัณฑ์รวมถึงราคาขายและการจัดส่งสินค้า 2.ติดตามแผนการส่งออก, วิเค...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลู...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบการจัดการทำเอกสารทางบัญชี งานด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้, การจัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย, งานด้านการรับ-จ่ายเงินของบริษั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบกำหนดนโยบาย วางแผนในการสรรหาคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรอง วางแผนดำเนินการจัดซื้อ และส่งมอบวัตถุดิบ สินค้า อุปก...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ร่วมวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ประมาณการยอดขาย ขายสิน...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

ควบคุมการทำงานของบอยเลอร์และพนักงานภายในกะ ให้สามารถผลิตความดันและปริมาณไอน้ำได้เพียงพอกับความต้องการของฝ่ายผลิต สว...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 2.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดตามสินค้าให้เข้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.วางแผน และกำกับดูแลการรวบรวมข้อมูล และจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมด เพื่อหาสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุง 2.ประสานงาน และต... 
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- วางแผน ซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักร - ดูแลระบบไฟฟ้า และอาคาร สถานที่ - ช่วยฝ่ายผลิตในการผลิตสินค้า สวัสดิการ : ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- วางแผน/วิเคราะห์/ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรมนุษย์ - จัดการ/ควบคุม/ดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไป... 
1 วันที่ผ่านมา

มหาชัย กรุ๊ป  -  จังหวัดสงขลา

40000 บาท
- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - ควบคุ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท บ้านกาญจนทรัพย์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

12000 บาท
 ...n เกี่ยวกับอสังหาฯ ที่แสดงทั้งบน PC และ smartphone ได้ -วางแผน วิเคราะห์ ต่อยอด และทำงานร่วมกับทีม ในการผลักดันให้โปรเจ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

ดูแล รับผิดชอบ วางแผนและดำเนินการ งานจัดซื้ออุปกรณ์ งานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทั้งหมด สวัสดิการ : -ช...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีขึ้น พร้อมกับติดตามผลและรายงานผู...
2 วันที่ผ่านมา
12