Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วางแผน จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 37 ผลการ

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป หมายเหตุ : ถ้าเป็นผู้ชาย สูง 175 cm. ขึ้นไป, น้ำหนัก 80 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ม...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูก...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.เพศชาย/หญิง อายุ 27 -45 ปี 2.วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. รับ order จากฝ่ายขายเพื่อกระจายงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. จองเรือตามแผนการส่งออกจากฝ่ายขาย 3. แจ้งแผนการจัดส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.รับคำสั่งซื้อสินค้า, ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดผลิตภัณฑ์รวมถึงราคาขายและการจัดส่งสินค้า 2.ติดตามแผนการส่งออก, วิเค...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

• Recruitment manpower to support all departments • Contacting BOI for foreigner technicians approval • Contacting a...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุมการทดลอง 2. ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3. หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  จังหวัดสงขลา

 ...รทำงานค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป - มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน เพิ่มยอดขายในสาขา - มีทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ลุล... 
21 วันที่ผ่านมา

บริษัททักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ังการขาย- ค้นหาและรวบรวมข้อมูลทางการตลาดและการประมูลงาน- วางแผน วิเคราะห์และติดตามงานขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.วางแผน และกำกับดูแลการรวบรวมข้อมูล และจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมด เพื่อหาสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุง 2.ประสานงาน และต... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามโปรแกรมหยุดไลน์เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายและผลิตได้ตามกำหนดการ 2.นำส่งรายงานการปฏิบัติงาน Job ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

-ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานHR ทั้งหมด -รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารแรงงานต่างด้าว -ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...ิงานประจำวันและประจำสัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 6. วางแผน ติดตาม รวมทั้งแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของ Out-source ในการผ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

ดูแล รับผิดชอบ วางแผนและดำเนินการ งานจัดซื้ออุปกรณ์ งานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทั้งหมด สวัสดิการ : -ช...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 2.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดตามสินค้าให้เข้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...่ง ดังต่อไปนี้ "ช่างซ่อมบำรุง" 1 อัตรา ขอบเขตงาน - วางแผน ซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักร - ดูแลระบบไฟฟ้า และอาคาร ส... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

วางแผน ประสานงาน และติดตามแผนการผลิตให้ทันต่อการส่งมอบของลูกค้า สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม, รถ รับ-ส่ง , เงินโบน... 
23 วันที่ผ่านมา

มหาชัย กรุ๊ป  -  จังหวัดสงขลา

- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - ควบคุ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพไลน์ Trimming ,Kirimi ,Yaki และ QC. Receiving การผลิต ใ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...งระบบไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรและโรงงาน -สามารถควบคุมดูแล วางแผน ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ SIF1 , SIF2 -ระบบเมนไฟฟ... 
3 วันที่ผ่านมา
12