งาน วางแผนการผลิต สมุทรสาคร

1-20 จาก 25 ผลการ

40 กิโลเมตร ล้าง
บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำWeekly Plan ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า2.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสง...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลีเปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก2. ติดตามประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : หญิง อ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำและควบคุมงานสร้าง ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องจักร2. ดูแลการบำรุงรักษาระบบ Facilily และระบบอื่นๆ...
4 วันที่ผ่านมา
ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...ม้แช่แข็งหรือฟรีซดรายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ• วางแผนการผลิต, การใช้ทรัพยากรการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ค...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนงาน ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องจักร 2.กำกับดูแล ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานในระบบวิศวกร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์เพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านต้นกำลัง- ดูแลและควบคุมงาน- จัดทำแผนงาน- ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต้นกำลั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ระบบการผลิต วางแผนการซ่อมบำรุงรักษา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลสายงานการผลิต วางแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ระดับ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  สมุทรสาคร
วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพย... 
4 วันที่ผ่านมา
sincerely screen  -  สมุทรสาคร
วางแผนการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒิการศึกษา ปวส เทคนิคอุตสหกรรม ~2. ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ~3. ภาษาอังก... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุตสาหกรรมเอเซียโลหะกิจ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ - วางแผนการผลิต, วัตถุดิบ, กำลังคน - ทำหน้าที่ในส่วน QMR - ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ - ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  สมุทรสาคร
ดูแลควบคุมการผลิตเครื่องจักร ตั้งแต่ การออกแบบเครื่องจักร การวางแผนการปฏิบัติงาน จนถึง การติดตั้งเครื่องจัการแล้วเสร็จ ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อี แอนด์ เอส เอ็นจีวี เซอร์วิสเซส จำกัด  -  สมุทรสาคร
-ดูแลและควบคุมงานโปรเจคต่างๆ -วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข -ติดต่่อประสานงานระหว่างแผนกเพื่อให้งานเดินหน้าได้ -ทำการ...
4 วันที่ผ่านมา
บรืษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด  -  สมุทรสาคร
ลักษณะงาน : ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ วางแผนการผลิต ควบคุม กระบวรการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คุณสมบั... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ วิศวกรไฟฟ้า ลักษณะงาน: • ทดสอบตู้สวิทซ์บอร์ดของบริษัท ฯ งานโครงการ งานบริการ ฯลฯ • ควบคุม...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) /บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (ม...  -  สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร คุณสมบัติ 1. เพศชาย 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. มีปร...
13 วันที่ผ่านมา
TC ADVANCE INDUSTRY AND SUPPLY CO.,LTD.  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมวัตถุดิบ2. เชื่อมงาน(สินค้าบางชนิด)3.ประกอบตัวสินค้า4.บรรจุภัณฑ์ตัวแพ็คเก็จ คุณสมบัติ ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร 15000 - 20000 บาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ -ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบ Tooling และ Process เพื่อให้ได้คุณภาพงานตามข้อกำหนดของลูกค้า...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครัวไทยมีเนียม จำกัด  -  สมุทรสาคร
พนักงานขาย(PC) ประจำอยู่ในห้างดูโฮม สาขาพระราม2 (มหาชัย ) - สินค้าที่ขายเป็นตู้ชุดครัวอลูมีเนียม - มีคอมมิชชั่น ...
1 วันที่ผ่านมา
12