Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน วางแผนการผลิต สมุทรสาคร

1-20 จาก 35 ผลการ

บริษัท ลีเปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก 2. ติดตามประสานงานกับแผนกต่างๆที่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที เอส ที อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด  -  กระทุ่มแบน
เวลาทำงานอื่น วันจันทร์ - วันเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านวางแผนการผลิต คุณสมบัติเพิ่มเติม ทนคว...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด  -  สมุทรสาคร
รายละเอียดของงาน 1. กำกับและควบคุมการปฎิบัติงานในส่วนงานของLine ผลิตให้เป็นไปตามตารางผลิต 2. กำกับและควบคุมการใช้ว...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...วลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการผลิต 2.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้ต... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเซียกรุ๊ป(1999) จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...าทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการผลิต เสาเข็ม - ควบคุมงานผลิตเสาเข็ม - จัดทำรายงานการผลิ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)  -  กระทุ่มแบน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. เพศชาย 2. อายุ 20...
18 วันที่ผ่านมา
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd  -  กระทุ่มแบน
 ...ย 3 ปี ขึ้นไป สามารถใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี วางแผนการผลิต / การควบคุมดูแลสายงานการผลิต มีความรู้ด้าน ISO. ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนซ่อมบำรุง,จัดหาSpare Part,จัดทำProject คุณสมบัติเพิ่มเติม ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานระบบเครื่องจักร/ งานเชื่อมโลหะ /งานซ่อมทั่วไป บำรุงสาธ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเซียกรุ๊ป(1999) จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...อบ - ควบคุมการผลิด เสาเข็ม , แผ่นพื้นสำเร็จรูป - วางแผนการผลิต , ประมาณราคา ,แก้ปัญหาหน้างานฝ่ายผลิต คุณสมบัติเพ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.จี.โอ. พลาสติก จำกัด  -  สมุทรสาคร
รายละเอียดของงาน วางแผนการผลิต,คีย์บันทึกข้อมูลการผลิตในแต่ละวัน และ ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา สถานที่ป... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำและควบคุมงานสร้าง ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องจักร 2. ดูแลการบำ...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด  -  กระทุ่มแบน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ ออกแบบ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ งานแม่พิมพ์ คุณสมบัติเพิ่มเต...
5 วันที่ผ่านมา
ช.ชัยชนะกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต (Product Process Audit) - จัดทำขั้นตอนการผล...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บ้านมณฑลพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร - สามารถดูแลงาน...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเซียกรุ๊ป(1999) จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...าทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการผลิต และการ ตรวจสอบคุณภาพ - ควบคุมคุณภาพการผลิต และ ตรวจส... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซอร์คิต อินดัสตรีส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC, PLC 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนงาน ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องจักร 2.กำกับดูแล ควบคุม...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัด  -  กระทุ่มแบน
 ...่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลสายงานการผลิต วางแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติเพิ่มเติม - จบการศึกษาระด... 
2 วันที่ผ่านมา
อ้อมน้อย
 ...พกระบวนการตัดแต่งพิเศษ Education Level : Bachelor(ปริญญาตรี) Job Function : กลุ่มงานผลิต /วางแผนการผลิต
2 เดือนที่แล้ว

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
12