จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ระเบียบ การเงิน

1-20 จาก 1003 ผลการ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อิมเมจ การ์ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

การเงินรับ 1.รับเงินสด ทำรายงานการปิดบัญชีจากลูกหนี้และรับเงินอื่นๆ 2.จัดทำใบ Pay in เข้าเช็ครับ /นำฝากเงินสด 3.บั...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน เอกสารเข้า-ออก เอกสารคู่สัญญา และเอกสารอื่นๆ ตามระบบมาตรฐานงาน/ลูกค้าสัมพันธ์/เร่ง...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเมทัล ออโต้พาร์ท จำกัด  -  เมืองสมุทรปราการ

 ...1. อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี-การเงิน 3.เคยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 4.มีความรู้ความสามา... 
3 วันที่ผ่านมา

ซีนิท เซ็นทรัล  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกเกี่ยวกับการรับเงิน - จ่ายเงิน 2. จัดทำภาษีซื้อ - ภาษีขาย 3. จัดทำภาษีหัก ณ ที่...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
บัญชีรับจ่าย ตามระบบมาตรฐานงานบัญชี หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ ปริญญาตรี ขึ้นไป
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร หลักฐาน รับและจ่าย บันทึกรายการบัญชี ตามระบบบัญชี- กระทบยอดบัญชีธนาคาร- ตรวจสอบยอดขาย...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9500 - 14000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกข้อมูลรายงานการขายประจำวัน- บันทึกการทำรายการเข้าระบบบัญชี- ตรวจสอบยอดขายของสาขา- จัดเตรียม...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

บันทึกเอกสารทางบัญชี คลังก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซ ชาย-หญิง อายุ 22ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี มีประสบการณ์ ...
14 วันที่ผ่านมา

ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ุ อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี การเงิน/บัญชี - ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป - สามารถใช้โป... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอช แอล วิชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำงานด้านบัญชี ดูแลเอกสารเกียวกับบัญชี - บันทึกรายได้ - ตรวจสอบภาษีซื้อ-ขาย - จัดทำภ.ง.ด.1,3,53 แ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท โฟรโด อินเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกบัญชีเอกสารการรับเงินDue date ลูกค้าและอื่นๆที่เกี่ยวกับการเก็บเงิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...
14 วันที่ผ่านมา

Business Idea co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกบันชีในระบบ Expressทำรับ-จ่ายบันทึกกระแสเงินสดทำเช็คจ่าย คุณสมบัติ เพศ : หญิง,หญิง อายุ(ปี) ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจเอกสาร GL และจัดเก็บเอกสาร-ตรวจเอกสารเจ้าหนี้(ก่อนจ่ายเงิน)-ติดตามประมาณการจ่ายเงินเจ้าหนี้ ภ...
7 วันที่ผ่านมา

รถเช่าอีโคคาร์  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำใบเสร็จรับเงินและสัญญาเช่ารถยนต์2.ทำบัญชีเงินสดย่อย รายรับ-รายจ่าย3.ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย4.รวบร...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย เงินสดย่อย ใบรับวางบิล 2.จัดทำรายงานก...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท วีระกิจเจริญการค้า จำกัด (จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง)  -  จังหวัดภูเก็ต

คุณสมบัติ 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอ...
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Bangkok Shipping Cargo Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสารต่างๆ โทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบยอดเงินของลูกค้า- ติดตามหนี้- ตรวจสอบ Statement - จัดทำใบกำกับภาษี- จัดทำเอกสารวางบิล ค่าค...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำบัญชีด้านจ่าย-รับจัดการเรื่องภาษี ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์มีประสบการณ...
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่าย-ดูแลเงินสดย่อย-ออกบิล วางบิล รับเช็ค -จัดทำรายงา...
4 วันที่ผ่านมา