ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ระเบียบ การเงิน

1-20 จาก 1278 ผลการ

โรงพยาบาลยันฮี  -  กรุงเทพมหานคร

- 1. เพศชาย/หญิง 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปวช. ขึ้นไป 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น 4. ไม่มีประสบการณ์หร...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางบิล,รับเช็ค-ภาษี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ...
3 วันที่ผ่านมา

เจเอสบี เทรดดิ้ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำบัญชีภายในบริษัท• บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานภาษีซื้อ-ขาย • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เ...
3 วันที่ผ่านมา

รีช ไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลเงินสดย่อย /เงินทดรองจ่าย2.จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 และสรุปผลนำส่งกรมสรรพากร3.จัดทำร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท...  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย- จัดทำใบแจ้งหนี้/วางบิล/รับเช็ค - ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย- จัดทำราย...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อิมเมจ การ์ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

การเงินรับ 1.รับเงินสด ทำรายงานการปิดบัญชีจากลูกหนี้และรับเงินอื่นๆ 2.จัดทำใบ Pay in เข้าเช็ครับ /นำฝากเงินสด 3.บั...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท บลูชิพ คอนซัลแทนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป ใบวางบิล ใบเสร็จ เปิด POดูแล รับผิดชอบ จัดการงานเอกสารบัญชี และ จัดส่งใ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลี้หย่งฮั้วสตีล จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร

พนักงานบัญชีทั่วไป -ประสานงานบัญชี,บัญชีลูกหนี้,บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีGL บันทึกบัญชีรายวัน งานทางด้านบัญชีการเงิน งานด้า...
6 วันที่ผ่านมา

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ดูแลตรวจสอบ การตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ความถูกต้องของประเภทค่าใช้จ่าย ความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยว...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- พนักงานบัญชี , การเงิน - เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิ ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่า มีพื้นฐานทางด้านบัญชีเบื้องต... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอินเตอร์ การประมูล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ... เพศหญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี การเงิน ตรงสายงานมีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 2 ปีมีควา... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จำกัด  -  เมืองเชียงใหม่

25000 - 30000 บาท
1. วางแผนและควบคุมการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 2. ตรวจสอบความถูกต้องของ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  กรุงเทพมหานคร

10000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงินรวมทั้งบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามเวลาที่กำหนด บ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แปซิฟิค สตาร์ แอ็ลไลแอ็นซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านการรับ-จ่าย, การติดตามทวงถามลูกหนี้ตามกำหนดชำระ,ออกใบเสร็จรับเงิน, ทำรายงานการรับประจำวั...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชัยชดา พลาสเเพค จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำและบันทึกบัญชีด้านรับ - ด้านจ่าย – ทั่วไป-บันทึกบัญชีรายการด้านลูกหนี้ประจำวัน-ปฏิบัติงานทางด...
6 วันที่ผ่านมา

รถเช่าอีโคคาร์  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำใบเสร็จรับเงินและสัญญาเช่ารถยนต์2.ทำบัญชีเงินสดย่อย รายรับ-รายจ่าย3.ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย4.รวบร...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สุขุมวิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียมเอกสารบัญชี วางบิล รับเช็ก และงานบัญชีอื่นๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานด้านเอกสารในแผนกบัญชีและการเงิน2. รับวางบิล ทำเช็คจ่าย3. เปิดใบกำกับภาษี4. และงานอื่...
11 วันที่ผ่านมา

กอริลล่าไอเดียจำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน• งานเกี่ยวกับระบบบัญชี/ตรวจสอบ/ระบบภาษี ครบวงจร • การจัดทำเอกสาร การบันทึกบัญชี (ฝึกใ...
9 วันที่ผ่านมา

bewtech company limited  -  จังหวัดสมุทรปราการ

13500 - 17500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป CD Organizerได้ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึก...
16 วันที่ผ่านมา