งาน ระบบ สารบรรณ ระยอง

1-6 จาก 6 ผลการ

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด  -  ระยอง
 ...ระบบแลน และคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ITต่างๆ -ดูแลรับผิดชอบ ระบบ Server เวบไซด์บริษัท และระบบ Google Adword - ดูแลระบบ NA... 
13 วันที่ผ่านมา
TSTT Co., Ltd.  -  ระยอง
 ...ับการเป็นการเป็นผู้นำระดับสูงในอนาคต • เข้าใจระบบ KPI , ระบบ ISO 9001 และระบบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ • มีประสบการณ์ TP... 
14 วันที่ผ่านมา
โรงแรม ระยองซิตี้  -  ระยอง
1. รายงานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Server / wireless / Lan / wifi ทั้งหมด 2. รายงานการให้คำปรึกษาในกา... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)  -  ระยอง
 ...ารดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)  -  ระยอง
 ...กรณีพิเศษ 4. มีทักษะงานซ่อมบำรุงระบบ Hydraulic, Pnumatic, ระบบ Preventive maintenance 5. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเต... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  ระยอง
 ... ที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์,ระบบ เครือบข่าย , ระบบฐานข้อมูล ได้อย่างชำนาญ 4. มีความรู้เรื่... 
12 วันที่ผ่านมา