จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ระบบ บัญชี

1-20 จาก 1624 ผลการ

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลความปลอดภัยผ่านระบบ CCTV ประสานงานกับหน่วยงานราชการ กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ จัดทำรายงานเ...
3 วันที่ผ่านมา
K.STONE CORPORATION  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและจัดการในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย- แก้ไขปํญหาเกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เบื้องต้น-...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ เขียนแบบ ระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอา... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบ การลงเวลา เข้า ออกของพนักงาน PC,BA- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำ ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของแผนกทั้งหมด งานจัดเตรียมเอกสาร สรุปรายงาน จัดทำและจัดเก็บเอกสารของแผนก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นพีพลัส เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- มีความเชี่ยวชาญและสามารถวิเคราะห์/ดูแล/แก้ไขปัญหา Network, Server, Software และอุปกรณ์ Hardware ได้ - สามารถทำ Con...
1 วันที่ผ่านมา
K.STONE CORPORATION LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
- ดูแลและจัดการในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย - แก้ไขปํญหาเกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ช่วงเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ ว...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเวอร์ เควสท์ จำกัด,EVER QUEST CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้ง ประมาณราคา เขียนแบบ สำรวจพื้นที่และเสนอราคา คำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง - ติด...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท ล้านนา เทค ฟิวชั่น จำกัด  -  บางกรวย
1). ออกเอกสารด้านบัญชีทุกประเภท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express 2) จัดเก็บรวบรวมเอกสารด้านบัญชีทุกประเภท ทั้งแบบ รายวัน ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเวอร์ เควสท์ จำกัด,EVER QUEST CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี มีใจรักในงานขาย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถออกนอกสถานที่เพื่อดูหน้างานได...
27 วันที่ผ่านมา
โรงแรม เทอร์ทิส อ่าวนาง กระบี่  -  อ่าวนาง
ระดับการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในการบริการ และ ภาษาอังกฤษระดับดี มีประสบการณ์ในการทำระบบ co...
4 วันที่ผ่านมา
ร้านพรศิลป์  -  กรุงเทพมหานคร
ทำงานด้านเอกสารทางบัญชี รับ จ่าย สรุปยอด ได้ หญิงอายุ22-35ปี สามารถใช้โปรแกรม expressได้ดี เข้าใจง่าย
1 วันที่ผ่านมา
เอ็นอาร์ที เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  -  คลองหลวง
- จัดทำเช็คจ่าย - ลงบันทึกบัญชี - รับเช็คและนำเงินเข้าบัญชี - จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป -...
9 วันที่ผ่านมา
เดอะบุ๊คเมน จำกัด  -  ปากเกร็ด 15000 - 20000 บาท
ทำบัญชีภายใน อายุ 25-40 ปี จบการศึกษาตั้งแต่ ปวส ขึ้นไป สามารถใช้แกรม Express ได้รับพิจรณาพิเศษ
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอพลัส อินเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 บาท
ดูแลบัญชีในบริษัท มีประสบการณ์
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- บันทึกบัญชีรับ - จ่าย - ติดตามยอดลูกหนี้ - มีความรู้ในเรื่องทางเดินบัญชีต่างๆและระบบงาน - เพศ ชาย / หญิง - วุฒิการศ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท กู๊ดวิล เดคคอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน มีความตั้งใจจะเรียนรู้งาน เพศหญิง อายุไม่เกิน 35ปี ปวช-ป.ตรี บั
1 วันที่ผ่านมา
มอนสเตอร์ คอนเนค  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกใบวางบิลใบแจ้งหนี้• ติดตามการวางบิลและการชำระเงินให้ได้ตรงตามวัน• ทำภาษีซื้อภาษีขาย• จ่ายภาษี•...
3 วันที่ผ่านมา
AYA CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ แอล เค พรีซิชั่น เวอร์ค (1976) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตั้งหนี้,ตัดชำระหนี้,จ่ายเช็ค,ทำรายงาน- ทำภาษี ออกใบหักณ.ที่จ่าย- คิดค่าคอมมิชชั่น- ออกใบ Invoice...
11 วันที่ผ่านมา