จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ระบบ บัญชี

1-20 จาก 2015 ผลการ

บริษัท วี.อี.ซี.แอล.ไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตั้งและบริการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System (FAS))- ควบคุมผู้รับเหมาในการติดตั้งระบบ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ เขียนแบบ ระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอา... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ศึกษาระบบเครื่องทำความเย็น/ แอร์ของบริษัทฯ2. จัดการเกี่ยวกับแอร์/ เครื่องทำความเย็น/ ระบบน้ำ ของ...
8 วันที่ผ่านมา

Univentures Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ:สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัดดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ - ศึกษาตลาดแล...
8 วันที่ผ่านมา

Thaieffect studio co.,ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและจัดทำเอกสารบัญชี-การเงิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ป...
2 วันที่ผ่านมา

Biotec Group (Thailand) Co.,Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร และหรือเดินเอกสารให้กับพนักงาน• จัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายท...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดเก็บเอกสารและควบคุมเอกสารภายในแผนก-ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน-สรุปข้อมูล ทำรายงานต่างๆ-ตัดจ...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ แอล เค พรีซิชั่น เวอร์ค (1976) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตั้งหนี้,ตัดชำระหนี้,จ่ายเช็ค,ทำรายงาน- ทำภาษี ออกใบหักณ.ที่จ่าย- คิดค่าคอมมิชชั่น- ออกใบ Invoice...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบนนิฟิท เค แอนด์ เจ แอสโซซิเอท จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

10000 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานธุรการ ดูแลเอกสารงานราชการเพื่อประมูลงาน E Bidding ทำใบเสนอราคา ประสานงานด้านบัญชี บัญชีภายใ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที แอนด์ ที โอเพนนิ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำบัญชีทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประส...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิศวและอุตสาหกรรมบริการ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

รับเหมาวางระบบไฟฟ้า ประปา สระว่ายน้ำ ในอาคารต่างๆ และ ติดตั้งงานโครงสร้างระบบประปา และ ระบบบำบัดน้ำเสีย สวัสดิการ ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำรายงานภาษีซื้อและยื่นแบบ ภพ. 302. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3 , 533. จัดทำราย...
7 วันที่ผ่านมา

เคซีเพลส  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานบัญชี รายรับ รายจ่าย สามารถใช้โปรแกรม Excel และ Work ได้ดี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท คาซาลองก้า (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ a) key voucher debit credit of each bill in program accounting computer.b) make VAT report and sent...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

24000 บาท
 ...บขาย (2คน)- ทำหน้าที่ดูแลออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบ ROH System (GTMS/Switch fly) และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง- แ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมแบบยื่นภาษี- กระทบยอดรายการบันทึกบัญชี- ปิดงบการเงินประจำงวด- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายคุณสม...
2 วันที่ผ่านมา

บ.เอ.พี.เอส.คอมเมิรซจำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอ็คเคาน์ คลับ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปิดงบการเงิน - คีย์ข้อมูลทางบัญชี- ตรวจเช็คยอดเจ้าหนี้ ลูกหนี้ - ทำภาษีหัก ณ.ที่จ่าย- ทำภาษีมูลค่...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท โมบิไลซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานอืี่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปี...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด  -  หนองแขม, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง

15000 - 25000 บาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ศึกษาระบบเครื่องทำความเย็น/ แอร์ของบริษัทฯ 2. จัดการเกี่ยวกับแอร์/ เครื่องทำความเย็น/...
4 วันที่ผ่านมา