จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ระบบ บัญชี

1-20 จาก 2116 ผลการ

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลความปลอดภัยผ่านระบบ CCTV ประสานงานกับหน่วยงานราชการ กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ จัดทำรายงานเ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเวิลด์ ซัพพลาย แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ดูแลและออกแบบระบบ network - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย-หญิง ~2. จบการศึกษาในระดับ...
7 วันที่ผ่านมา
K.STONE CORPORATION  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและจัดการในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย- แก้ไขปํญหาเกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เบื้องต้น-...
2 วันที่ผ่านมา
thaicons engineering consultant  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ เขียนแบบ ระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอา... 
4 วันที่ผ่านมา
K.STONE CORPORATION LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
- ดูแลและจัดการในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย - แก้ไขปํญหาเกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ช่วงเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ ว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นพีพลัส เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- สามารถดูแลแก้ไขปัญหา Network, Server, Hardware , Software - สามารถทำ Configurations อุปกรณ์ Network ได้ - สามารถ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- สามารถวิเคราะห์งบการเงิน และปิดงบได้ - มีความรู้ในเรื่องทางเดินบัญชีต่างๆและระบบงาน Audit - เพศ ชาย / หญิง - วุฒิการ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท วี.อี.ซี.แอล.ไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตั้งและบริการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System (FAS))- ควบคุมผู้รับเหมาในการติดตั้งระบบ...
8 วันที่ผ่านมา
ร้านพรศิลป์  -  กรุงเทพมหานคร
ทำงานด้านเอกสารทางบัญชี รับ จ่าย สรุปยอด ได้ หญิงอายุ22-35ปี สามารถใช้โปรแกรม expressได้ดี เข้าใจง่าย
17 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยนเวิลด์ไวด์โปรดักส์  -  กรุงเทพมหานคร
ทั่วไป ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบ การลงเวลา เข้า ออกของพนักงาน PC,BA- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำ ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 บาท
เจ้าหน้าการเงิน/บัญชี ปวช,ปวส.ปริญญาตรี สาขาการเงินหรือบัญชี อายุ 20 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- จัดการฐานข้อมูลต่างๆ เทสระบบ, web application ของธนาคาร - นัด Userมาเทส เก็บผลเทส - Software, จัดทำ Report ประจำสั...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอพลัส อินเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 บาท
ดูแลบัญชีในบริษัท มีประสบการณ์
1 วันที่ผ่านมา
บจก.ภัทรกิจ เคมิคอล  -  กรุงเทพมหานคร 15000 บาท
-ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงาน -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย -จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลเงินสดย่...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอคอนิค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  บางบัวทอง 10000 บาท
- เตรียมเอกสารงานขาย เช่น ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา - รับโทรศัพท์ ตอบคำถามหรือให้รายละเอียดสินค้ากับลูกค้า - ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคโคโร่ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ลงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ แอนด์ อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ปิดบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ - ยื่นแบบออนไลน์ ภพ.30/ภงด.53/ภงด.3 ฯลฯ - รายรับ-รายจ่ายบริษัทฯ - งานด้านธุรการ 1.มีความ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮัล จำกัด  -  สัตหีบ
-บันทึกซื้อ-ขาย สินค้า ตามโปรแกรมของบริษัท -บันทึก และส่งภาษี -และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเวอร์ เควสท์ จำกัด,EVER QUEST CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้ง ประมาณราคา เขียนแบบ สำรวจพื้นที่และเสนอราคา คำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง - ติด...
7 วันที่ผ่านมา