จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ระบบ บัญชี

1-20 จาก 1903 ผลการ

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ เขียนแบบ ระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอา... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ศึกษาระบบเครื่องทำความเย็น/ แอร์ของบริษัทฯ2. จัดการเกี่ยวกับแอร์/ เครื่องทำความเย็น/ ระบบน้ำ ของ...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเวอร์ เควสท์ จำกัด,EVER QUEST CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้ง ประมาณราคา เขียนแบบ สำรวจพื้นที่และเสนอราคา คำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง - ติด...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ช่วยจัดทำบัญชีภายใน - ช่วยจัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชีตรงตามเวลากำหนด - ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ตรงตามข...
3 วันที่ผ่านมา

Iyara Beach Hotel And Plaza  -  เกาะสมุย

ระดับการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี คุณสมบัติ -เงินเดือนตามประสบการณ์ -มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 1,500 -เพศชาย -อายุ 22...
22 วันที่ผ่านมา

Univentures Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ:สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัดดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ - ศึกษาตลาดแล...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วี.อี.ซี.แอล.ไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตั้งและบริการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System (FAS))- ควบคุมผู้รับเหมาในการติดตั้งระบบ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเมทัล ออโต้พาร์ท จำกัด  -  เมืองสมุทรปราการ

1. ตรวจสอบรายรับรายจ่ายต่างๆ ของบริษัท 2. บันทึกบัญชีของสมุดรายวันชั้นต้นตรวจสอบ Statement 3. จัดทำรายการทางการเงินประ...
3 วันที่ผ่านมา

บจก.ภัทรกิจ เคมิคอล  -  กรุงเทพมหานคร

-ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงาน -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย -จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลเงินสดย่...
21 วันที่ผ่านมา

ร้านพรศิลป์  -  กรุงเทพมหานคร

ทำงานด้านเอกสารทางบัญชี รับ จ่าย สรุปยอด ได้ หญิงอายุ22-35ปี สามารถใช้โปรแกรม expressได้ดี เข้าใจง่าย
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
บัญชีรับจ่าย ตามระบบมาตรฐานงานบัญชี หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ ปริญญาตรี ขึ้นไป
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร

งานบัญชีทั่วไป - ทำเอกสารเตรียมจ่ายเช็ค บิลซื้อ-ขาย - เก็บเช็ค - ออกใบกำกับภาษี - ทำเอกสารส่งสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดื...
14 วันที่ผ่านมา

อัสสกาญจน์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ2. จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพ...
17 วันที่ผ่านมา

E.N.G INTERTRADE  -  กรุงเทพมหานคร

- ดูแลบัญชีทั่วไป ด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้ , เช็ครับ-เช็คจ่าย - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Express,Word,Excel) - มีควา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นพีพลัส เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- มีความเชี่ยวชาญและสามารถวิเคราะห์/ดูแล/แก้ไขปัญหา Network, Server, Software และอุปกรณ์ Hardware ได้ - สามารถทำ Con...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดเก็บเอกสารและควบคุมเอกสารภายในแผนก-ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน-สรุปข้อมูล ทำรายงานต่างๆ-ตัดจ...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเวอร์ เควสท์ จำกัด,EVER QUEST CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี มีใจรักในงานขาย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถออกนอกสถานที่เพื่อดูหน้างานได...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านบัญชี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับเซลล์ เบิกใบวางบิล นำเช็คเข้าธนาคาร เรียกเก็บเช็คจากลูกค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

SAMYA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำบัญชีลูกหนี้ ได้แก่ ออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายการในสมุดรายวันขายและสมุ...
17 วันที่ผ่านมา