9 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงานแปรรูปหาดใหญ่)

 ....สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ( ในหมู่บ้านเดอะวินเทจ เยื้องกับ รพ.นครินทร์ นครศรีธรรมราช ) ที่อยู่: หมู่บ้านเดอะ วิน... 

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานบัญชีต้นทุน(สินค้า/อะไหล่)

 ...นพิเศษ สวัสดิการ -ประกันอุบัติเหตุ(PA) บาดเจ็บรักษา รพ.เอกชน -ประกันสังคม (ตามกฎหมาย) -เบี้ยขยัน -ค่าอาหาร ... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูป (โรงงานแปรรูปสาขาหาดใหญ่)

 ... สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ( ในหมู่บ้านเดอะวินเทจ เยื้องกับ รพ.นครินทร์ นครศรีธรรมราช ) ที่อยู่: หมู่บ้านเดอะ วิน... 

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (มีประสบการณ์)

 ...นต์ได้ สวัสดิการ -ประกันอุบัติเหตุ(PA) บาดเจ็บรักษา รพ.เอกชน -ประกันสังคม (ตามกฎหมาย) -เบี้ยขยัน -ค่าอาหาร ... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานขายทางโทรศัพท์

 ...รอบคอบ สวัสดิการ -ประกันอุบัติเหตุ(PA) บาดเจ็บรักษา รพ.เอกชน -ประกันสังคม (ตามกฎหมาย) -เบี้ยขยัน -ค่าอาหาร ... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

 ...ย่างดี สวัสดิการ -ประกันอุบัติเหตุ(PA) บาดเจ็บรักษา รพ.เอกชน -ประกันสังคม (ตามกฎหมาย) -เบี้ยขยัน -ค่าอาหาร ... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมช่วงล่าง รถบรรทุก

 ...์ อดทน สวัสดิการ -ประกันอุบัติเหตุ(PA) บาดเจ็บรักษา รพ.เอกชน -ประกันสังคม (ตามกฎหมาย) -เบี้ยขยัน -ค่าอาหาร ... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

ช่างเคาะ ปะผุ โป๊วสี

 ...ทีมได้ สวัสดิการ -ประกันอุบัติเหตุ(PA) บาดเจ็บรักษา รพ.เอกชน -ประกันสังคม (ตามกฎหมาย) -เบี้ยขยัน -ค่าอาหาร ... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย/ตลาด

 ...การขาย สวัสดิการ -ประกันอุบัติเหตุ(PA) บาดเจ็บรักษา รพ.เอกชน -ประกันสังคม (ตามกฎหมาย) -เบี้ยขยัน -ค่าอาหาร ... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา