เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำไซต์งานก่อสร้าง บางนา กม.29)

 ...นระบบ RMS -เอกสารเบิกจ่ายผู้รับเหมา -จัดทำค่าแรงคนงาน/รปภ./ค่าแรงคนงาน -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัต... 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บางบ่อ
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง ประจำโครงการ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน (ด่วนที่สุด)

 ...าน Memo การขออนุมัติต่าง ๆ 6. รายงานการทำงาน การว่าจ้าง รปภ. การเบิกจ่าย รปภ. 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค... 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เมืองสมุทรปราการ
4 วันที่ผ่านมา