พี่เลี้ยงเด็ก (แบบอยู่ประจำ)

รายละเอียดงาน 1. เลี้ยงเด็กอ่อนแรกเกิด 2. ดูแลข้าวของ ซักรีดเสื้อผ้า ของใช้น้อง ล้างขวดนม เลี้ยงกล่อม พานอน 3. มี...

บริษัท อาดารากรุ๊ป จำกัด

เมืองนครศรีธรรมราช
4 วันที่ผ่านมา

พี่เลี้ยงเด็ก (แบบไป - กลับ)

รายละเอียดงาน 1. เลี้ยงเด็กอ่อนแรกเกิด 2. ดูแลข้าวของ ซักรีดเสื้อผ้า ของใช้น้อง ล้างขวดนม เลี้ยงกล่อม พานอน 3. มี...

บริษัท อาดารากรุ๊ป จำกัด

เมืองนครศรีธรรมราช
4 วันที่ผ่านมา