งาน พิเศษ เมืองภูเก็ต

1-9 จาก 9 ผลการ

ปวช. – ปริญญาตรี สาขาการก่อสร้าง  -  ศรีสุนทร
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี คุณสมบัติ 1.เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35ปี 2.มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Niparesort Hotel Patong  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ... 
18 วันที่ผ่านมา
Niparesort Hotel Patong  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงาน อายุ 20-30 ... 
26 วันที่ผ่านมา
Niparesort Hotel Patong  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณ์( พิเศษ) คุณสมบัติ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ทางสายงาน สื่อสารภาษาอังกฤษได้... 
11 วันที่ผ่านมา
Niparesort Hotel Patong  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ... 
22 วันที่ผ่านมา
Niparesort Hotel Patong  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงาน อายุ 35-40 ... 
26 วันที่ผ่านมา
Niparesort Hotel Patong  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ... 
27 วันที่ผ่านมา
Niparesort Hotel Patong  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงาน คุณสมบัติ ... 
25 วันที่ผ่านมา
ืNiparesort Hotel Patong  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ทำไมฉันถึงเห็นแบบนี้หรือ? โดยปกติ Jooble จะแสดงงานที่มีจากเมือง/พื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณไม่เกิน 24 กิโลเมตร