งาน พิเศษ เมืองภูเก็ต

1-10 จาก 10 ผลการ

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  ราไวย์
ตำแหน่ง พนักงานขายคอนโด จำนวน 3  ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1. สามารถทำงานที่ภูเก็ตได้ 2. รับผู้หญิง ยินดีรับเพศท...
27 วันที่ผ่านมา
บ. นิภา รีสอทร์ จำกัด  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีซี 100 จำกัด  -  ป่าตอง
 ... อ่านภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป พิเศษ ทำงานครบ 12 เดือน มีโบนัส รางวัลเป็นเงินดือน 1 เดือน คุณ... 
8 วันที่ผ่านมา
บ. นิภา รีสอทร์ จำกัด  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีซี 100 จำกัด  -  ป่าตอง
 ...ี คุณสมบัติ ต้องพูดภาษาจีนกลางได้ สื่อสารกับคนจีนได้ พิเศษ ทำงานครบ 12 เดือน มีโบนัส รางวัลเป็นเงินดือน 1 เดือน คุณ... 
8 วันที่ผ่านมา
บ. นิภา รีสอทร์ จำกัด  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลามีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดีภา... 
29 วันที่ผ่านมา
บ. นิภา รีสอทร์ จำกัด  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ... 
19 วันที่ผ่านมา
บ. นิภา รีสอทร์ จำกัด  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บ. นิภา รีสอทร์ จำกัด  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื (ด้านแอร์- พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บ. นิภา รีสอทร์ จำกัด  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ทำไมฉันถึงเห็นแบบนี้หรือ? โดยปกติ Jooble จะแสดงงานที่มีจากเมือง/พื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณไม่เกิน 24 กิโลเมตร