จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน พิเศษ part time

1-20 จาก 6666 ผลการ

บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้บริการด้านเภสัชกรรม ส่งมอบยาพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง- เช็คและจ่ายรายการยาและเวชภัณฑ์...
1 วันที่ผ่านมา
Mantech  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เสริ์ฟอาหาร, รับออเดอร์จากลูกค้า, ทำความสะอาดภายในร้านอาหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 16...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ประเทศไทย)  -  สมุทรปราการ
 ...กศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่สนใจทำงานPart Time สวัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ -... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์ข้อมูลประวัติลูกค้า ลงในระบบ ผู้สมัครต้องสามารถ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี คุณสม...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ประเทศไทย)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สอนศิลปะเด็กอายุ 3-15 ปี- สื่อสารผลงานและพัฒนาการนักเรียนให้กับผู้ปกครอง- ตกแต่งศูนย์ ทั้งในและนอ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสม- เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า- ต้อนรับลูกค้า...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท สบายโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดาวน์โหลด ข้อมูลคีย รายการ เบิกอุปกรณ์สำรวจ ติดป้ายชัวโมงละ 65 บาททำงานที่ ลาดปลาเค้า76 คุณสมบัติ ...
1 วันที่ผ่านมา
หจก. ทักษะพัฒนาณิต - อังกฤษ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยตรวจการบ้าน และช่วยดูแลนักเรียนและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี...
1 วันที่ผ่านมา
PCS Security and Facility Services Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการเสริฟอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ตามหน่วยงานโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี)...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คัดแยกเอกสาร, ดึงแฟ้มเอกสาร รายได้ : 310 บาท/วันเวลาทำงาน : 09.00 - 18.00 น.สถานที่ปฏิบัติงาน : อาค...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คอยดูแลลูกค้าให้เกิดความพึ่งพอใจสูงสุด คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 17 - 35 ปี ระดับการศึกษ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คีย์ข้อมูล2. ควบคุมและจัดเก็บเอกสาร3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เเกี่ยวข้อง4. งานอื่นๆตามที่ได้รับม...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สบายโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...านแก้ไข สถานะการณ์ ได้ดีมีประสบการณ์จะได้ รับพิจารณาเป็น พิเศษ สวัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คีร์ข้อมูลทางด้านบัญชี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลทราเวล เซนเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ต้อนรับและบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ Hostel-รับส่ง เมลล์โต้ตอบลูกค้า-ลงทะเบียนห้องพัก-ให้ข้มูล...
7 วันที่ผ่านมา
SC Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเรียงเอกสาร และข้อมูล2.คีย์ข้อมูล Shipment ลงในโปรแกรม SAP คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ประเทศไทย)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สอนศิลปะเด็กอายุ 3-15 ปีสื่อสารผลงาน และพัฒนาการนักเรียนให้กับผู้ปกครองตกแต่งศูนย์ ทั้งในและนอกห้อง...
6 วันที่ผ่านมา
-  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เตรียมอาหารและส่วนผสมได้อย่างสะอาดถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด• รักษา ควบคุมและจัดการอาหารอ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นพนักงาน P/T (ชั่วคราว)- รับผิดชอบงานด้านการขายประจำหน้าร้านที่มียาจำหน่ายอยู่ (จัดแสดงสินค้า)...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ขายยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับก...
1 วันที่ผ่านมา