จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน พิเศษ part time

1-20 จาก 2893 ผลการ

บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจเช็คอุปกรณ์สำนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม....
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท มอนสเตอร์ บุ๊ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับสมัคร Part Time งานสัปดาห์หนังสือ เดือนตุลาคม 16-29 ตุลาคม 2560รับจำนวนหลายอัตรา รีบๆมาสมัครกัน... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คัดแยกเอกสาร, ดึงแฟ้มเอกสาร รายได้ : 310 บาท/วันเวลาทำงาน : 09.00 - 18.00 น.สถานที่ปฏิบัติงาน : อาค...
4 วันที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  นนทบุรี
 ...อบ - งานกราฟฟิคทั้ง online และ offline สำหรับงาน project พิเศษ ของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้น... 
6 วันที่ผ่านมา
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คีย์ข้อมูล บันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล ทำรายงานติดต่อประสานงาน รับโทรศัพท์งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - หน้าทีตรวจนับและแพ็คสินค้าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 25 ปี ระดับก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้บริการด้านเภสัชกรรม ส่งมอบยาพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง- เช็คและจ่ายรายการยาและเวชภัณฑ์...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แปรรูปผักไฮโดรโปรนิก คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิกะฟู้ดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีตำแหน่งให้เลือกดังต่อไปนี้1.พนักงานบริการลูกค้าเสริฟย์ คือบริการลูกค้าให้ตรงตามต้องการของลูกค้า อ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร- คีย์ข้อมูลต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 25...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ขายยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับก...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบสินค้า เข้า - ออก ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด- จัดเรียงสินค้า ตาม Location ที่กำหนด- เตรียม...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คีย์เอกสารงานบัญชี และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 30 ปี ระ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นพนักงาน P/T (ชั่วคราว)- รับผิดชอบงานด้านการขายประจำหน้าร้านที่มียาจำหน่ายอยู่ (จัดแสดงสินค้า)...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดสินค้า ตามOrder และ ตรวจนับสินค้าเช็คสต๊อกและงานอื่นๆ ที่ได้รับหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อนุบาล1 - ม.3-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย- ติดต่อโทร 082-655-5766- เงินเดือนเริ่ม...
2 วันที่ผ่านมา
แฮปปี้ มายด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เฝ้าติดตาม และจัดการกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม- ตรวจสอบการใช้บริการ- ส่งรายงานผ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.เอ็ม.ที.ลิสซิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกข้อมูลต่างๆลงโปรแกรมสำเร็จรูป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 25 ปี ระดับการศึกษา :...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำสินค้าของบริษัท บีซีบีจี จำกัด ให้ลูกค้าทราบ - จัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้าชิม- จัดเรียง Display...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ท็อป อิงลิช (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...r/ Assistant รับสมัคร ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Part-time)หมดเขต:ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์1.หน้าท... 
1 วันที่ผ่านมา