จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

งาน พัสดุ

1-20 จาก 22 ผลการ

บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 16000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ แพ็คสินค้าลงกล่องพัน Bumbleยกของชั่งน้ำหนัก คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป ระดับก...
4 วันที่ผ่านมา

River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขับรถออกไปตรวจเช็คสินค้าตามโครงการของบริษัทฯ- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ-ปริมณฑล คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี - งานภาษี ภพ.30 353 และงานภาษีที่เกี่ยวข้องกับสายงานบัญชี คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอฟ มูฟวี่ พิคเจอร์ส จำกัด  -  ราชเทวี

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. คอยขับรถรับ/ส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย 2. คอยดูแลตรวจสอบเอกสารและพัสดุที่รับ/ส่...
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

 ...สานงาน และการทำงานเป็นทีม •ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ,พัสดุ,บริหารสินทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป สวัสดิการ ประกันสังคม ส... 
6 วันที่ผ่านมา

ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง  -  ขอนแก่น

 ...ให้แก่พนักงานภายในและภายนอกองค์กร2.ดูแลรักษาระบบเบิกจ่าย พัสดุ ดูแลรักษาและให้บริการเรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนว... 
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไ...  -  กรุงเทพมหานคร

 ...รือพัสดุภายในอาคารทำหน้าที่ คัดแยก นำส่ง จดหมาย ,เอกสาร ,พัสดุ แล้วนำส่งตามช่องจ่ายหรือภายในอาคารทำหน้าที่ประสานงานกับผ... 
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิ่งรับ-ส่ง พัสดุ, สินค้า, เอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ป... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

12500 บาท
 ...ะดวกในเรื่องสถานที่ และการใช้ยานพาหนะ-ดูแล จัดเก็บเอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆและแจ้งซ่อมเมื่... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 20000 บาท
 ...าม และประสานงานดูแลผู้มาติดต่อ4.ตรวจรับ-และส่งมอบ เอกสาร,พัสดุ,อื่นๆ ที่ได้รับให้กับบุคลากรภายในองค์กร5.งานเอกสารที่เกี... 
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 10500 บาท
 ...รวจครุภัณฑ์ รวมทั้งทำรายการโอน-ย้าย การเบิก-จ่าย ยืม-คืน พัสดุ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป... 
3 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

 ...่วยงาน ทำหน้าท่ีเกี่ยวกับงาน ด้านแผนงาน โครงการ งบประมาณ พัสดุ งานบุคคล ประกันคุณภาพ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้คำแนะนา แ... 
16 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ียวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดทาเอกสารทางด้าน พัสดุ ติดตามความก้าวหน้าของสถานะงานทั้งในและนอกแผนงาน สวัส... 
16 วันที่ผ่านมา

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  -  จังหวัดนนทบุรี

25000 บาท
 ... ช่วยปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย เช่น พัสดุ การเงิน ฯลฯ ปฏิบัติงาน ทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด  -  จังหวัดสุโขทัย

 ... 4.ร่วมทำการตรวจสอบรายการ สต็อก วัตถุดิบ ,สินค้า ,วัสดุ-พัสดุ, สารเคมีที่ใช้งานการผลิต และทำบันทึกรายการจัดเก็บ ประ... 
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

 ...น และการทำงานเป็นทีม ~3. ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ,พัสดุ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป ~4. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไ...  -  กรุงเทพมหานคร

 ...พัสดุภายในอาคาร ทำหน้าที่ คัดแยก นำส่ง จดหมาย ,เอกสาร ,พัสดุ แล้วนำส่งตามช่องจ่ายหรือภายในอาคาร ทำหน้าที่ประสานงานก... 
3 วันที่ผ่านมา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...รตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่น ๆ # ศึกษา วิเคราะห์ วิจ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...อตอบคำถามลูกค้า - งานธุรการต่างๆ เช่น รับ-ส่งไปรษณีย์, พัสดุ, ค่าน้ำ-ไฟ ฯลฯ - ประสานงานด้านการใช้โทรศัพท์ภายในองค์ก... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
 ... P.O.S. เบื้องต้น และจัดซื้อจัดจ้าง บรรจุภัณฑ์ งานออกแบบ พัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 2. ดูแลงาน Online Admin และ Content ... 
1 วันที่ผ่านมา
12