จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

งาน พัสดุ

1-20 จาก 22 ผลการ

ไพวอท  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับเอกสารสำคัญจากลูกค้าธนาคาร - รับเช็ค - วางบิล- นำส่งพัสดุ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี - งานภาษี ภพ.30 353 และงานภาษีที่เกี่ยวข้องกับสายงานบัญชี คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

TSH PRODUCTS CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
 ...้กับลูกค้า-รับเรื่องงานธุรการต่าง ๆ เช่น รับ-ส่งไปรษณีย์ พัสดุ ค่าน้ำ ไฟ คัดแยกเอกสารส่งฝ่ายต่าง ๆ-ประสานงานและอำนวยควา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ารขายตั๋ว Export เพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจัดส่งเอกสาร/พัสดุ ทังในและต่างประเทศติดต่อประสานงาน Shipping ใช้ภาษาอังกฤษ... 
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิ่งรับ-ส่ง พัสดุ, สินค้า, เอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ป... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Siambioscience  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ำเอกสารของงานเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมเครื่องมือ ทรัพย์สิน พัสดุ อะไหล่สนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศบริหาร จัดสรรวัสดุสิ้น... 
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 10500 บาท
 ...รวจครุภัณฑ์ รวมทั้งทำรายการโอน-ย้าย การเบิก-จ่าย ยืม-คืน พัสดุ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป... 
9 วันที่ผ่านมา

Perfect Hunter Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 20000 บาท
 ...1 จัดซื้อ ทำทะเบียน และตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน พัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 2.2 จัดจ้าง... 
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 18000 บาท
 ...าม และประสานงานดูแลผู้มาติดต่อ4.ตรวจรับ-และส่งมอบ เอกสาร,พัสดุ,อื่นๆ ที่ได้รับให้กับบุคลากรภายในองค์กร5.งานเอกสารที่เกี... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12500 - 13000 บาท
 ...รวจครุภัณฑ์ รวมทั้งทำรายการโอน-ย้าย การเบิก-จ่าย ยืม-คืน พัสดุ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.0... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...จัดตารางและจัดเตรียมห้องประชุม - บริหารจัดการ จดหมาย และ พัสดุ แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หรือแผนกที่เกี่ยวข้องได้- ลักษณะ... 
16 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ~2. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ พัสดุ บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป ~3. มีทักษะการสื่อสาร การเจรจา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

CipherMED Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

1. รับเข้า-จ่ายออกสินค้า/พัสดุ จากคลังสินค้า 2. จัดทำรายงานสรุปสินค้า/พัสดุ/สินทรัพย์ 3. จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวสิน... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ต้องการรับคนพิการทำงานดังนี้ 1)งานคลัง-พัสดุ(ชาย) 10 อัตรา(ส...  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ัก กรุงเทพฯ 10500 ต้องการรับคนพิการทำงานดังนี้ 1)งานคลัง-พัสดุ(ชาย) 10 อัตรา(สำนักงานใหญ่) : เบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน ป... 
สมัคร Jooble 14 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

 ...น และการทำงานเป็นทีม ~3. ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ,พัสดุ,บริหารสัญญา 3 ปีขึ้นไป ~4. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...รตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่น ๆ # ศึกษา วิเคราะห์ วิจ... 
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
 ...จัดตารางและจัดเตรียมห้องประชุม - บริหารจัดการ จดหมาย และ พัสดุ แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หรือแผนกที่เกี่ยวข้องได้- สามารถ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 14000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับไปรษณีย์,พัสดุ, เอกสาร- ประสานงานกับผู้ที่มาติดต่อ- งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบั... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

 ...รรังสีวินิจฉัย 3.ตรวจสอบความพร้อมใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ และครุภัณฑ์ สำหรับงานตรวจให้บริการทางการแพทย์ของงานรังสี... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...- ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ - เก็บรักษาเอกสาร ทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งหัวหน้า - แต่งกาย... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
12