พนักงานฝ่ายผลิต (ตามโครงสร้างบริษัท)

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานในไลผลิต คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 20 - 40 ปี ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ประสบการณ์(ปี...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

จังหวัดสงขลา
5 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต (เขตรัตภูมิ)

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานฝ่ายผลิต ตามมี่ได้รับมอบหมายลงข้อมูลการทำงานประจำวัน คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 18 ปีขึ...

Manpower Thailand

จังหวัดสงขลา
7 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต (นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้)

รายละเอียดงาน 1. ผลิตชิ้นงานตาม order ให้ได้คุณภาพ 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิกา...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน ผลิตเหล็กกัลวาไนซ์ ให้ได้มาตรฐานของบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # วุฒิ ม.6 ขึ้นไป # อาย...

บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด

รัตภูมิ
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงานรัตภูมิ)

รายละเอียดงาน ทำงานฝ่ายผลิตที่ได้รับมอบหมาย จดบันทึกข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)

รายละเอียดงาน - ควบคุมเครื่องจักรและผลิตสินค้าให้กับลูกค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ...

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงานแปรรูปนครศรีธรรมราช)

รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร 2. ควบคุมคนงาน 3. ควบคุมงานผลิต 4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา