จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน พนักงานฝ่ายบุคคลPayroll

1-20 จาก 263 ผลการ

บริษัท ยูนิค แพ็คเกจจิ้ง (1993) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ คีย์ประวัติพนักงาน คิดโอที ขาด ลา มา สาย คิดเงินเดือนจัดทำเอกสารประกันสังคม และงานที่ได้รับมอบหมาย ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เทรดพาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินสรรหาพนักงาน/คัดเลือกบุคลาการ/จัดทำเอกสารพนักงาน- แนะนำระเบียบต่างๆของบริษัทฯ/ความปลอดภัยต่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำเงินเดือนพนักงาน โปรแกรม Bplus Payroll-คำนวณข้อมูลพนักงานในระบบคอมพิวเตอร์-สรุปรายงานการจ่ายเง... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส.รัตนวานิช จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงา...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด  -  นครศรีธรรมราช
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Process)• ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านกา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำสถิติพนักงาน,คนงาน,เงินเดือน,ค่าจ้างเเรงงาน,คิดค่าแรงคนงาน.ประกันสังคม,ดูแลสวัสดิการ,กฎระเบียบบริ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ใช้โปรแกรม MS OFFICE , PowerPoint - สามารถใช้งานโปรแกรม Payroll ได้ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม ~ เงินโบนัสตามผลงาน ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาพนักงานคิดเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง,โอทีพนักงานเข้า-ออกยื่นประกันสังคมกฏระเบียบต่างๆ กฏหมายแรงงาน...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อรับสมัครพนักงานและสัมภาษณ์เบื้องต้นพัฒนาฝ่ายบุคคลสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาวิสัยทรรศน์องค์กร ค...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำเงินเดือนพนักงานทั้งรายเดือน และรายวัน โดยใช้โปรแกรม B-Plus-คำนวณค่าล่วงเวลา - คุณสมบัติ เพศ...
9 วันที่ผ่านมา
Toyota Nonthaburi Toyota's Dealer Co., ltd.  -  นนทบุรี
 ...จ้างเงินเดือน อย่างน้อย 1 ปี- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป payroll , Word ,Excel ได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ- มีความรู้ด้านก... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการบริหารจัดการแผนกำลังคนให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ2.ควบคุมระบบการคัดเลือกบุคลากร และกา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานระบบเงินเดือนและค่าจ้าง- จัดทำโบนัสประจำปี- ปรับเงินเดือน/ค่าแรง ประจำปี- เงินรางวัล ไม่ขาด ลา...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลการจัดทำเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน-จัดทำและตรวจสอบ การลงเวลาทำงาน การขาดลามาสายและการทำงา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูจิ เรสเตอรองท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บและบริหารข้อมูลพนักงานในโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป- จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัส...
1 วันที่ผ่านมา
KC Place  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลพนักงานเก็บข้อมูลพนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วง...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำสถิติการมาทำงานของพนักงาน2.ดำเนินหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการภายนอก เช่น ประกันสังคม คุ้มครองสวั...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอุตสาหกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ แจ้งผล เจรจาเงินเดือน นัดตรวจสอบร่างกาย ติดตามผล สำหรับพนักงานใหม่นำเข้าและ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำค่าจ้าง ประกันสังคม ภงด.2.ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือน- สามารถใช้โปรแกรม Business plus ได้- จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้าง ภงด.1...
16 วันที่ผ่านมา