จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน พนักงานฝ่ายบุคคลPayroll

1-20 จาก 92 ผลการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)/ Internet Thailan...  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล (Payroll) รายละเอียดของงาน 1.ดูแลงานการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน ผ่านโปรแกรมสำ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด  -  ชลบุรี
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายบุคคล รายละเอียดของงาน 1. สรรหา / สัมภาษณ์เบื้องต้น / ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ สถานที่ปฏิบ... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Payroll (สำนักงานใหญ่) รายละเอียดของงาน • มีประสบการณ์ด้านการประมวลผลเพื่อการจ่ายเงินเดือน ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด  -  นครปฐม
 ...เดือน หรือค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2 ปี - ทักษะการใช้โปรแกรม Payroll อยู่ในระดับดี (หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Business Pl... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีประสบการณ์ทางด้าน Payroll อย่างน้อย 1 ปี - มีความรู้เรื่องภาษี และประกันสังคม เป... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อรับสมัครพนักงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น พัฒนาฝ่ายบุคคลสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาวิสัยทรรศน์...
10 วันที่ผ่านมา
TN GROUP  -  สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : Payroll Officer รายละเอียดของงาน Responsibilities สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอ้อมน้อย  ... 
17 วันที่ผ่านมา
MC Group Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร 20000 - 30000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (payroll) รายละเอียดของงาน - จัดทำเอกสารเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่พนักงานให้ถ... 
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานประกันสังคม, สวัสดิการ, ดูแลกฎระเบียบ, คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจ้าพระยาสยาม (1975) จำกัด ( โรงแรม รอยัลริเวอร์)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...หน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , สรรหา และว่าจ้าง ,Payroll รายละเอียดของงาน - ดำเนินการด้านสรรหาว่าจ้างพนักงา... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลอัตรากำลังของร้านทั้ง 2 ยูนิต คุณสมบัติเพิ่มเติม - จบปริญญาต...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : พนักงานสรรหา/พนักงานฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน!!! (ประจำสำนักงานใหญ่ เกษตรนวมิน) รายละเอียดของงาน • สรรหาพนั... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูดีจี ออริจินัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดหาบุคลากร,จัดทำสวัสดิการ,ดูแลกฏระเบียบ,จัดทำประวัติพนักงาน,ประเมินผลพนักงาน - จัดทำเอกสาร...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -คิดค่าจ้างเด็กจัดรายการ/คลังสินค้า/พนักงานฝึกงาน -อัพเดท บอร์ดกิจกรรมภายในบริษัทฯ -และงานอื...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเงินเดือน - คิด OT, บัตรตอก - ดูแลสัญญาจ้างงาน - ดูแลปร...
29 วันที่ผ่านมา
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คำนวณการจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนให้แก่พนักงาน 2. จัดทำรายงานข้อมูลพนักงานส่งสำนักงานประกันสั3....
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออเคสตร้า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...หน้าที่ความรับผิดชอบ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Payroll สถาบันดนตรีศิลปะและการแสดง Superstar College of Asia... 
3 วันที่ผ่านมา
S Thai Property Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือน - สามารถใช้โปรแกรม Business plus ได้ - จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาพนักงาน - รับสมัครและคัดเลือกบุคลากร - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน - จัดทำเงินเดือนพนัก...
10 วันที่ผ่านมา