จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน พนักงานฝ่ายบุคคล Urgently Required

1-20 จาก 2138 ผลการ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บัญชี ด้านรับ / จ่าย / แยกประเภท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 31 ปี ระดับการศึกษา : ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการขายพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) :...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบ ดูแลเรื่องการบำรุง รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ2. ควบคุมการซ่อมแซม ปรั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานออกแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และOnline คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 33 ปี ระดับก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขา การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบ ตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์/ โบว์ลิ่ง / สำนักงานใหญ่• สามารถเขียนแบบได้• ตรวจ BOQ และสรุปเปรียบ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด2. ให้บริการกับลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดควา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบโทรศัพท์, ระบบประปาภายในศูนย์การค้า2. ให้บริ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด  -  ชลบุรี
ควบคุมงานก่อสร้าง,ตรวจเช็คงานผู้รับเหมา,เคลียร์ shop drawing และ ประสานงานระหว่างวิศวกรและผรม. ประกันสังคม, โบนัสประจำปี...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไดมอนด์ อินเตอร์เคม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ดูแลเอกสารแผนกจัดซื้อ - ออกใบสั่งซื้อสินค้าในประเทศ และประสานงานกับผู้จำหน่าย เพื่อให้ได้สินค้าตามกำหนดการ - ประสานง...
12 วันที่ผ่านมา
KC Place  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลพนักงานเก็บข้อมูลพนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วง...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด  -  นครศรีธรรมราช
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Process)• ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านกา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิค แพ็คเกจจิ้ง (1993) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ คีย์ประวัติพนักงาน คิดโอที ขาด ลา มา สาย คิดเงินเดือนจัดทำเอกสารประกันสังคม และงานที่ได้รับมอบหมาย ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เทรดพาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินสรรหาพนักงาน/คัดเลือกบุคลาการ/จัดทำเอกสารพนักงาน- แนะนำระเบียบต่างๆของบริษัทฯ/ความปลอดภัยต่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส.รัตนวานิช จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงา...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำสถิติการมาทำงานของพนักงาน2.ดำเนินหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการภายนอก เช่น ประกันสังคม คุ้มครองสวั...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาพนักงาน- รับสมัครและคัดเลือกบุคลากร- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน- จัดทำเงินเดือนพนักงาน- เอกสารย...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาพนักงานคิดเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง,โอทีพนักงานเข้า-ออกยื่นประกันสังคมกฏระเบียบต่างๆ กฏหมายแรงงาน...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือน- สามารถใช้โปรแกรม Business plus ได้- จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้าง ภงด.1...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำสถิติพนักงาน,คนงาน,เงินเดือน,ค่าจ้างเเรงงาน,คิดค่าแรงคนงาน.ประกันสังคม,ดูแลสวัสดิการ,กฎระเบียบบริ...
2 วันที่ผ่านมา