พนักงานขับรถผู้บริหาร

 ...ามสถานที่ที่ผู้บริหารกำหนด คุณสมบัติของผู้สมัคร - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป- วุฒิ ปวช.-ป.ตรี- มีประสบการณ์ 3-6 ปี... 

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด (สำนั...

ช่องนนทรี
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโรงงาน

 ...อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร - เพศชาย สัญชาติไทย- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องก... 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บางปูใหม่
1 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

 ...ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติของผู้สมัคร - เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี- จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญ... 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บางปูใหม่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการทดลอง (รับสมัครด่วน)

 ...นอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร - เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป- ระดับปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป ... 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บางปูใหม่
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานขับรถยก โฟล์คลิฟท์

 ...บมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป2.จบการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป3.สัญชา... 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บางปูใหม่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA Officer)

 ...งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร •เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป•สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP... 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บางปูใหม่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

 ...นอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร - เพศชาย อายุ 24 ขึ้นไป- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอ... 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บางปูใหม่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Officer)

 ...งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร •เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป•สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP... 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บางปูใหม่
1 วันที่ผ่านมา

ธุรการไซต์งาน

 ...ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง วุฒิปวส.หรือปริญาตรี ในสาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข... 

บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
3 วันที่ผ่านมา

เซลล์พลีออเดอร์ สมุทรปราการ

 ...ีทริปวิ่งให้ มีรายชื่อร้านค้าให้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 21 - 47 (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) # ไม่จำกั... 

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา

ช่างเย็บจักรอุตสากรรม

 ...ระสบการณ์งานเย็บไม่น้อยกว่า 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี # วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป # มีทักษ... 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลเลี่ยน พลัส คอมมูนิเคชั่น

เมืองสมุทรปราการ
2 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการร้านอาหาร สาขาอิมพีเรียลสำโรง ด่วน

 ...10.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี # ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิ... 

บริษัท โซลชอน จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์สมุทรปราการ)

 ...์ , Hard Disk , Scanner , อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ) # วุฒิการศึกษ... 

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานทั่วไป สาขาปากน้ำ (ด่วนมาก)

 ...กค้า 2. ทำตามคำสั่งหัวหน้างาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 21-35 ปี # ขยัน อดทน # รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ไ... 

บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานจัดซื้อ

 ...บบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป # เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี # มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง # ยิน... 

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

 ... 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิ... 

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย

 ...ับส่วนงานต่างๆ ภายในและลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุ 21 - 35 ปี # วุฒิปวส. ขึ้นไป # มีประสบการณ... 

บริษัท ซิมไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด

บางเสาธง
3 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า

 ...่างได้ และเครื่องไฟฟ้าอื่นๆได้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ... 

บริษัท ป.เทพรัตน์ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
9 วันที่ผ่านมา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้า

 ...5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิ... 

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย

 ...เชียร์ขายสินค้า และบริการลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง # วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป # มีประสบการณ์ขายเครื... 

Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.

เมืองสมุทรปราการ
3 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าไลน์ผสม

 ...ักงานผสม และแก้ไขปัญหาเเบ้องต้น คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 25 ปี ขึ้นไป # การศึกษา ปวช./ปวส. สายช... 

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
หนึ่งเดือนที่แล้ว

วิศวกรควบคุมผลิต

 ...ภาพ ต้นทุน ปริมาณและกำหนดเวลา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 22 ปี ขึ้นไป # การศึกษาปริญญาตรี วศ.บ ส... 

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
หนึ่งเดือนที่แล้ว

พนักงานแนะนำสินค้า

 ...อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุ 20-40 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวส. ขึ้นไป... 

บริษัท เจพีซี พาวเวอร์ รีเทล จำกัด

บางเสาธง
4 วันที่ผ่านมา

ช่างควบคุมงาน

 ...น คุณสมบัติผู้สมัคร #1.มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป #2.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป #3.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง ... 

บริษัท เด็นโก้ จำกัด

บางเสาธง
16 วันที่ผ่านมา

วิศวกรประจำโครงการ

 ...ุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี # วุฒิปริญญาตรี โยธา/ก่อสร้าง... 

บริษัท เอ เค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเนจเมนท์ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
11 วันที่ผ่านมา

พนักงานเขียนแบบ

 ...ละเอียดงาน เขียนแบบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย,หญิง # ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจ... 

บริษัท แมสเวิร์ค จำกัด

บางบ่อ
5 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยช่างแอร์ (ด่วน)

 ...นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป # ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ # สา... 

บริษัท เอ็มเคดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บางเสาธง
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานช่างแผนกซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร #-เพศชาย #-อายุ20-40 ปี #-วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส , ปริญญาตรี สถานที่ปฏ... 

บริษัท แองโกล-ไซแอม ซีฟู๊ดส์ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
4 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมนก่อสร้าง

 ... ต่าง ๆ เกี่ยวกับและงานก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ 21 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที... 

บริษัท พี.อี.ซี.ซี.กรุ๊ป จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานล้างรถ คาร์สปา โซน เทพารักษ์

 ...ะพรม และงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 18 - 45 ปี # ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา # ไม่ต้องมีป... 

บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา