2 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

พนักงานขับรถคีบไม้ /พนักงานขับรถตัก/ พนักงานขับรถ 6 ล้อ

 ... ต่อ 1410/ 1411 หมายเหตุ พนักงานขับรถคีบ รับ 3 คน พนักงานขับรถตัก รับ 1 คน พนักงานขับรถ 6 ล้อ รับ 2 คน

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานขับรถตัก

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ขนย้ายเชื้อเพลิงไม้สับจากบริเวณเครื่องสับไม้มาทำการเตรียมกองเชื้อเพลิง2.ป้อนเชื้อเพลิงเข้าใช้ที...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
5 วันที่ผ่านมา