งาน ฝ่ายผลิต หญิง ระยอง

1-20 จาก 288 ผลการ

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD  -  ระยอง
 ...ผลิต- ติดตามผลเพื่อส่งสินค้าตามกำหนด คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ปร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.  -  เมืองระยอง 55000 บาท
 ...การ -โบนัส 1.5 เดือน/ปี คุณสมบัติของผู้สมัคร -เพศชาย-หญิง -มีประสบการณ์การทำงานในส่วนวางแผนการผลิตมาก่อน -สามาร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เพียวริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  -  ระยอง
 ... ให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย2. ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง3. หน้าที่อื่น ๆ... 
24 วันที่ผ่านมา
อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์)  -  ระยอง
 ... 2. ดำเนินการออกเอกสาร ที่เกียวข้องกับระบบ 3. Support ฝ่ายผลิต 4. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฟมิลี่ ทรี ฟู้ดส์ จำกัด  -  ระยอง
 ...UNCTION ฝ่ายควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและวิทยาศาสตร์ ฝ่ายผลิต SKILLS REQUIRED GMP English - Fair EXPER... 
27 วันที่ผ่านมา
Suretank (ประเทศไทย) จำกัด  -  ระยอง
 ... EXPERIENCE PREFERRED ~3 ปี JOB FUNCTION ~ ฝ่ายผลิต EXPERIENCE REQUIRED ~3 ปี SALARY ~ negot... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด  -  ระยอง
 ...มเครื่องฉีดปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. ประสบก... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด  -  ระยอง
 ...อัดลม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี ป... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สินทรัพย์แม็กซิมั่ม จำกัด  -  ระยอง
 ...มอเตอร์ไซด์ และสินเชื่ออื่นๆ เป็นต้น คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป ประสบการ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ...  -  ระยอง
 ...่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  ระยอง
 ...บบ3. ทำใบเสนอราคา,ทำเอกสารส่งเครื่องซ่อม คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด  -  ระยอง
 ...ฝ่ายบุคคล- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้... 
18 วันที่ผ่านมา
BioScience Animal Health Co., Ltd.  -  ระยอง
 ...เยี่ยมเยียนลูกค้าตามแผนที่ได้ตั้งไว้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บูรพาร่วมใจ(2546) จำกัด  -  ระยอง
 ...ิษัทฯ3.ดูแลลูกค้า ทำรายงานส่งบริษัทฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป ประสบกา... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)  -  ระยอง
 ...์ไม้ยางพาราและไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญา... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด  -  ระยอง
 ...ของพนักงานขับรถ เบิกจ่าย ของทางสาขาระยอง คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญา... 
11 วันที่ผ่านมา
Dimension Data (Thailand)  -  ระยอง
 ...tation of Server and related Systems คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 25 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ... 
14 วันที่ผ่านมา
Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  ระยอง
 ...p them to achieve any target as set. คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 28 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ... 
15 วันที่ผ่านมา
ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.  -  ระยอง
 ...ก่กลุ่มลูกค้า ร้านค้า และโรงงานต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด  -  ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชาย/หญิง- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมดูแลงานหน้าสนาม- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจาร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว