319 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

โฟร์แมน

รายละเอียดงาน 1.ตรวจเช็คช่องเปิดหน้างานให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง ถ้าไม่พร้อมต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขให้ทั...

บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน(สาขาศรีนครินทร์)

 ...ยดูแลงานโครงการ 2. เข้าร่วมประชุมแผนงานกับ Consult , ผู้รับเหมา , Owners และวางแผนควบคุมงานช่างติดตั้งให้ได้ตามเวลาที่... 

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา/คนงาน ในการก่อสร้าง - ร่วมในการวา...

บริษัท เอวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

รายละเอียดงาน ดูหน้างาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.ไม่จำกัดเพศ #2.วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญ...

บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Foreman คุมงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเคาท์เตอร์สินค้า

รายละเอียดงาน 1) ดูแลและควบคุมการทำงาน โดยเป็นศูนย์กลางของทีมงานช่างทุกทีมให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย ให้เป็นไป...

บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

Foreman ตกแต่งภายใน

รายละเอียดงาน ควบคุมงานตกแต่งภายในและสถาปัตย์ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ...

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

รายละเอียดงาน 1.สำรวจหน้างาน วัดพื้นที่ 2.เขียนแบบ ออกแบบภายในและงานตบแต่ง ความคิดสร้างสรรค์ 3.ควบคุมงานติดตั้ง 4...

บริษัท กิจรุ่งเรือง อลูเทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน, Foreman

รายละเอียดงาน - สำรวจหน้างาน, ควบคุมดูแลหน้างาน - สรุปรายงานความคืบหน้าของผลการทำงาน - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

รายละเอียดงาน - ประสานงานและควบคุมการดำเนินงานตกแต่งภายในของโครงการต่างๆในเขตกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด - ควบคุมการผล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ทวีสินเฟอร์นิชิ่ง

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

รายละเอียดงาน โฟร์แมนควบคุมงานติดตั้งระบบ ME คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย หญิง # อายุ : ไม่จำกัดฯ # วุฒิกา...

บริษัท ออนเนอร์ส เอชวีเอซี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

รายละเอียดงาน สามารถดูแบบเข้าใจ ถอดปริมาณงานได้ ใช้Autocadได้ดี ประสานงานหน้างานได้ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.จบ ปวช...

3D mat Co., Ltd.(บริษัท ทรีดีแมท จำกัด )

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน (งานกระจก-อลูมิเนียม)

รายละเอียดงาน ควบคุมคุณภาพการติดตั้งกระจก อลูมิเนียม โครงฝ้า ของช่างติดตั้งประจำบริษัท และผู้รับเหมา ของไซส์งาน ใ...

บริษัท เอส วรรณ ซัพพลายส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

Project Manager(ผู้จัดการโครงการ)

 ...ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา - ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญา / ผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ - มีความเข้าใ... 

บริษัท เอส วรรณ ซัพพลายส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมนไฟฟ้า-ระบบประปา

รายละเอียดงาน คุมงานระบบไฟฟ้า-ประปา เดินไฟ ร้อยสายไฟ รื้อสายไฟ(ภายนอก-ภายในอาคาร) งานก่อสร้างปั้มน้ำมัน คุณสมบัติ...

บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

รายละเอียดงาน - ควบคุมดูแลงาน ตามไซด์งาน - ติดตามความคืบหน้าของงาน - ตรวจสอบคุณภาพงาน - งานประเภท ติดตั้งกระจกห...

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Foreman

รายละเอียดงาน - สามารถวางแผนงานและการจัดการ - สามารถแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ - สามารถมอบหมายงานและติดตามงาน - เ...

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานเขียนแบบ - Draftman

 ...ketch-up) *ประสานงานแต่ละแผนก เพื่อเคลียร์แบบการผลิต, ผู้รับเหมา *ออกแบบ, เขียนแบบ Drawing, ถอดแบบปริมาณวัสดุ BOQ ,ตร... 

บริษัท พีเอชเอ ออโตเมชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

Foreman

รายละเอียดงาน -ความคุมงานตาม site งานก่อสร้าง -ประสานกงานกับผู้ัรับเหมา -ตรวจสอบงาน -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ควบคุมงาน (Foreman)

รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมงานติดตั้งระบบต่างๆ สำหรับห้อง Clean Room หรือ BSL3 คุณสมบัติผู้สมัคร # ...

บริษัท เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา

Sale Project (ด่วนมาก)

 ...น ติดต่อลูกค้า และนำเสนอขายโคมไฟโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา คุณสมบัติผู้สมัคร #- อายุ 27 - 38 ปี ขึ้นไป #... 

บริษัท แอทอีสท์ ดีไซน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา