รายละเอียดงาน ดูแลในการจ่ายยาทุกประเภท คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23-35 ปี # วุฒิปริญญาตรีในสาขาเภสัชกร # เพศ...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด

เมืองชุมพร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จ่ายยา (Dispensing)ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามใบสั่งแพทย์ จ่ายยาได้ภายในกำหนดเวลา ตรวจสอบและวิเคราะห์ใบสั...

บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด

ทุ่งสง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา - รายงานผลการปฏิ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา 2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย 3. ควบคุมก...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ยา -จ่ายยาผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน -ตรวจสอบยาใกล้หมดอายุและจัดเก็บยา -รับผ...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - สามารถใช้งาน PS , AI , AE ได้เป็นอย่างดี - สามารถตัดภาพพื้นหลังได้ ( Subject ) เนียนๆ - ถ่ายภาพได้...

บริษัท จากัวร์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ให้บริการจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน • ตอบคำถามให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วยหรือ...

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

เมืองขอนแก่น
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบการรับคำสั่งยาจากแพทย์คัดกรองใบสั่งยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา - รายงานผลการปฏิ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ผู้ช่วยเซลขายบ้าน ทำเอกสารประสานงานกับลูกค้า ประสานงานการตรวจเช็คบ้านก่อนส่งมอบ รับ ปวส ขึ้นไป อายุไ...

บริษัท เดอะลิเบอร์ตี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบควบคุมการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมของยาและเวชภัณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วิจัยและพัฒนาสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว - จัดทำขบวนการวิจัยและสรุปผลการทดลองได้ - ควบคุมและจัดหมวดหมู...

บริษัท ร่วมเกิด จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ช่วยงานควบคุม ทีมช่าง ทำงานผลิต ประกอบภายในโรงงาน 2. ช่วยงานตรวจสอบอนุมัติรายการเบิกของ จากทีมช่าง...

บริษัท โอ เอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ # อายุ...

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ควบคุมการตรวจสภาพรถยนต์ หรือจักยานยนต์ คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิ ปวช ปวส สามารถ ขับรถ ยนต์ได้...

บริษัท กอพิบูลย์ (นนทบุรี) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
 - แนะนำข้อมูลทางด้านยาและโปรแกรมสุขภาพ ให้เหมาะสมกับคนไข้ รวมถึงการนำเสนอสินค้า...

บริษัท ด็อกเตอร์ญาดา จำกัด

บางละมุง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานการจัดเก็บสินค้าหลังกระบวนการฆ่าเชื้อ และการจัดเก็บสินค้าก...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. วางแผนกลยุทธ์ พัฒนากลยุทธ์แบรนด์โดยรวม และการดำเนินการตามแผนการตลาดสำหรับแบรนด์ เพื่อรองรับทิศทางของ...

บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตัดแต่งเนื้อวัว ตามรายละเอียดการสั่งเสื้อ 2. ดูแลความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ ในห้องบุชเชอร์ 3. แพ...

WORLD OF FOOD CO.,LTD.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดการงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อ ให้การผลิตได้ตามแผ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ซ่อมเครื่องยนต์ และงานกลึง คุณสมบัติผู้สมัคร # ทุกสาขา / ประจำเป็นนต้องมีประสบการณ์ สถานที่ป...

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน : ลักษณะงาน &##128073;&##127995; บริหารทีมงาน &##128073;&##127995; ฝึกอบรม พัฒนาทีม &##128073;&##1...

บริษัท โอพลัส เก้าเจริญทรัพย์ จำกัด

อุบลราชธานี
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมและดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพยา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.จัดการงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญา...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. กำหนดเป้าหมายยอดขายของสินค้า พยากรณ์ยอดขาย และนำทีมดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ว...

บริษัท จากัวร์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
27 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล  ควา...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัย จป และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง - ดูแลงานตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงา...

บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (EMS Outsourcing)

กรุงเทพมหานคร
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ผู้ช่วยช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร : ขับรถ ได้ มีใบขับขี่ เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿ จำนวนรับ ...

MT Aircon

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : -หาข้อมูล​ลูกค้า​เป้าหมาย (ล้งผลไม้​ โรงคัดแยกเกรด​และบรรจุ​ผลไม้ ผู้​ ส่งออก ​ผลไม้)​ - จัดเตรียม​ข...

บริษัท เนเฟโค จำกัด

จังหวัดสระแก้ว
7 วันที่ผ่านมา