Search Results: 1,072 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน - ผู้ช่วยเภสัชกรในร้านขายยา - บริการลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน ขายสินค้าเวชภัณฑ์ อา...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยาของแพทย์เข้าระบบ สั่งพิมพ์ฉลากยาอย่างถูกต้อง และจัด-เตรียมยา ได้อย...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บันทึกรายการยา เวชภัณฑ์ สารน้ำในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมจัดทำฉลาก และจัดเตรียมให้เพียงพอ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - ผู้ช่วยเภสัชกรในร้าน ขาย ยา - บริการ ลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน ขาย สินค้...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ช่วยเภสัชกรจัดและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ คิดเงินและดูแลเรื่องเงินในเวลากะของตัวเอง - ช่วยเภสัชกรใ...

ร้านน้องฟาร์มาซี

ฉลอง, ภูเก็ต, ภาคใต้
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : • เช็คสต็อคยา จัดเรียงสินค้า • เข้าเครื่องคิดเงินได้ • แนะนำสินค้าในร้านได้ • ต้อนรันรับลูกค้า ...

บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

11000 บาท

รายละเอียดงาน : - ผู้ช่วยเภสัชกรในร้าน ขาย ยา - บริการ ลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน ขาย สินค้...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ผู้ช่วยเภสัชกรในร้านขายยา - บริการลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน ขายสินค้าเวชภัณฑ์ อา...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน • บริการ ลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน • จัดเรียงสินค้า จัดทำ สต๊อก...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : บริการ ลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน • จัดเรียงสินค้า จัดทำ สต๊อก สินค้า •ดูแลค...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

อุดรธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : บริการ ลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน • จัดเรียงสินค้า จัดทำ สต๊อก สินค้า •ดูแลค...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1. เป็นผู้ช่วยเภสัชกร ในการจัดยา และทำความสะอาดชั้นวางยา จดสตอคยา 2. ช่วยเภสัชกร ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ แ...

ดีแคร์ ฟาร์มาซี

อ่าวนาง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - ผู้ช่วยเภสัชกรในร้าน ขาย ยา - บริการ ลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน ขาย สินค้...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในโรงงาน เข้า2กะ กะล่ะ2คน 07.00-19.00 น. , 19.00-07.00 สวัสด...

บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทำการนัดหมายการประชุม หรือการนัดพบให้กับผู้บังคับบัญชาและแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและจัดเก็บเ...

บริษัท เมเจอร์ โพรเจกต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน คีย์ข้อมูล และจัดเก็บบันทึกข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป # มีความรู้ความสา...

บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (EMS Outsourcing)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ปฏิบัติงานด้านงานเอกสาร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-17.00 น. คุณส...

บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลักษณะงาน - บริหารยอดปล่อยสินเชื่อ ผลักดันยอดปล่อยสินเชื่อให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งปริมาณและคุณภาพ...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย -กำหนดแผนการขายและเป้าหมายการขายระยะสั้น และระยะยาว ตามนโยบายของ...

บริษัท เมเจอร์ โพรเจกต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับชำระเงินจากการขายสินค้า ด้วยเงินสด เงินโอน และบัตรเครดิต -ตรวจสอบความถูกต้องของรายการซื้อ-ขาย ก่อ...

บริษัท เมเจอร์ โพรเจกต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา