จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ผู้ช่วยเภสัชกร

1-20 จาก 1189 ผลการ

โรงพยาบาลธนบุรี2  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการจัดยา/เวชภัณฑ์แก่หน่วยงานและผู้ป่วย รวมถึงบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายยา/เวชภัณฑ์เข้าโปรแกรมคอม...
1 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาวดี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดยาตามรายการที่แพทย์สั่งให้ถูกต้อง-แบ่งบรรจุยาตามประเภทต่างๆ-เก็บยา สั่ง stock พร้อมเช็คจำนวน-เช...
11 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาล มิชชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบยาและงานเภสัชกรรม ตั้งแต่กระบวนการ บันทึกรายการผลิตภัณฑ์ในคอมพิวเต...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคพีดับบลิว แอสเสท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) แนะนำข้อมูลทางด้านยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ รวมถึงการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า2) ประจำเครื่องแคชเชีย...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ็บโซลูท เทคโนวัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ืผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงาานขาย,พนักงานส่งเสริมการขายเพศหญิง ชายมีประสบการณ์การขายยาจะพิจารณา เป็นพิเศษ...
1 วันที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยเหลืองานในส่วนงานกายภาพบำบัด คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 28 ปี ระดับการศึกษา : ม.6 - ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานบริการให้คำแนะนำยา, อาหารเสริม, วิตามิน เวชสำอาง และ อุปกรณ์การแพทย์ให้กับลูกค้า 2. รับสินค้า...
1 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร
1. จัดเตรียม จัดเก็บ ยา/เวชภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานเภสัชกรรม 2. ชี้บ่ง...
1 วันที่ผ่านมา
ร้านน้องฟาร์มาซี  -  จังหวัดภูเก็ต
ช่วยเภสัชกรจัดและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ช่วยเภสัชกรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ บริหารจัดการสต๊อก...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อายุ 20 -25 ปี ~2. วุฒิการศึกษา มีใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยเภสัชกร, การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน (840 ชั่ว... 
1 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )  -  กรุงเทพมหานคร
จัดยาและเตรียมยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร พร้อมจัดทำฉลาก วิธีการใช้ การบันทึก รายการเวชภัณฑ์ใ...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ร้านขายยาป่าตอง  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ คุณสมบัติ ผู้ช่วยเภสัชกร full-time พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ -เลือกเวลาทำงานได้ ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคพีดับบลิว แอสเสท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1) แนะนำข้อมูลทางด้านยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ 2) ช่วยเหลือเภสัชกรในเรื่องต่างๆ 3) อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสด...
4 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเทพธารินทร์  -  กรุงเทพมหานคร
-จัดยา/เวชภัณฑ์ในงานบริการผู้ป่วย -ตรวจรับยา/เวชภัณฑ์จากคลังยา -งานควบคุม Stock -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
โรงพยาบาลคามิลเลียน  -  กรุงเทพมหานคร
1. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดยา ตรวจสอบความถูกต้องตามใบสั่งยาและตามคำสั่งเภสัชกร 2. ปฏิบตังานช่วยเภสชกรในงานเภสัชกรรมแล...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท หมอยา ฟาร์มาซี จำกัด  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำหน่ายยา แผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อ สุขภาพ ให้คำแนะนำในการใช้ยาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าที่เข้...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- เป็นผู้ช่วยเภสัชกรในการคีย์รายการยาตาม order แพทย์ - เป็นผู้ช่วยเภสัชกรในการจัดยาตามรายการ - ดูแลรับผิดชอบชั้นยาตาม...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน  -  กรุงเทพมหานคร
ช่วยเภสัชกรในการจัดเตรียมยา/เวชภัณฑ์ ให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิท...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)  -  กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ฉลากยา จัดยาตามรายการในใบสั่งยา ควบคุมดูแลยาไม่ให้สูญหายหรือหมดอายุ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ชาย/หญิง ~2. ไ...
4 วันที่ผ่านมา
PharmaONE  -  หางดง
ลักษณะงาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานผู้ช่วยเภสัชกร สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  ค่าค...
14 วันที่ผ่านมา