งาน ผู้ช่วยพยาบาลpn/na ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง

1,131 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

พนักงานผู้ช่วย (NA) OPD / IPD

คุณสมบัติ : * เพศหญิง อายุ 19 - 35 ปี * วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย และได้...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) OPD / IPD

คุณสมบัติ : * เพศหญิง อายุ 19 - 35 ปี * วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล * มีบุคลิกภาพ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
12 วันที่ผ่านมา

พนักงานผู้ช่วย (NA) , ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

จำนวน หลายอัตรา อัตรา ลักษณะการทำงาน ให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย เช่นวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก ,วัดส่วนสูง และ...

บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 5 อัตรา

รายละเอียดงาน ~ช่วยแพทย์และพยาบาล ในการพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ...

Praram 9 Hospital

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
2 เดือนที่แล้ว

พนักงานผู้ช่วย (NA)

 ...ผู้สมัคร #1. เพศหญิง อายุ 19-35 ปี #2. วุฒิ ม.6 + วุฒิ NA (หลักสูตรการอบรมการดูแลเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เ... 
เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานผู้ช่วย (NA) แผนกไตเทียม

คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 45 ปี #2.จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า #3.จบหลักสูตรพนักงานผ...
บึงกุ่ม
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (PN แผนก Ward)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อา...

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

คุณสมบัติผู้สมัคร # มีใจรักงานบริการ # จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี # หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็...
ภาษีเจริญ
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานช่วยการพยาบาล NA

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลอย่างใกล้ชิด2. เช็ดตัวผู้ป่วย พาผู้ป่วยเข้าห้องน้ำ3. เตรียมอุปกร...

บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานช่วยการพยาบาล NA IPD/OPD (ด่วน) หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน ~ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศึกษาสังเกตุอาการผู้ป่วย เพื่อดำเนินการพยาบาล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่าง...

Bcaremedicalcenter

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

จำนวน หลายอัตรา อัตรา ลักษณะการทำงาน โรงพยาบาล หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย ...

บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยแพทย์

 ...ดือน,6 เดือนหรือ 1 ปี ) # รักในงานบริการและรักงานวิชาชีพ NA เป็นอย่างดี # สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ ... 
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการผู้ป่วย ซักประวัต ทำแผล จัดยา ภายใต้การควบคุมของแพทย์ (คลินิกเงินสด) คุณสมบัติ เพศ : ห...

รวมใจการแพทย์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บริบาล(NA)

10000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร # มีใจรักในงานบริการ # จบหลักสูตรการบริบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล # หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบา...
ภาษีเจริญ
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่/ความรับผิดชอบ 1.ให้การพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล ภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาล2.งา...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศิริราช
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

พนักงานช่วยการพยาบาล ( NA ) ด่วน หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน ~ตรวจเช็คและจัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องมือและเวชภัณฑ์ ให้มีความพร้อมใช้งาน ~เตรียมความพร้อมของห้อง / เตี...

Bcaremedicalcenter

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก Ward , ICU , ER

จำนวน 6 อัตรา ลักษณะการทำงาน - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานพยาบาลวิชาชีพ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก ...

บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล IPD

 ...่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. มีใบประกาศนียบัตร PN/NA2. มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยพยาบาล3. อยู่เวร 12 ชม.ได้ (D... 

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล NAหรือPN แผนก ห้องผ่าตัด

 ...่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. มีใบประกาศนียบัตร PN/NA2. มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยพยาบาล 3. อยู่เวร 12 ชม.ได้ (... 

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา