เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาเชียงใหม่)

 ...ดตามทวงถามลูกหนี้เพื่อรวบรวมเงินไปชำระตั๋วตามสัญญาหน้าตั๋ว PN14.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อาย... 

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
3 วันที่ผ่านมา