ผู้ช่วยพยาบาล ประจำ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานให้การดูแลผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยใน ศัลยกรรม,ประกันสังคม,และผู้ป่วย Covid19 คุณสมบัติผู้สมัค...

โรงพยาบาลพญาไท 2

เมืองสมุทรปราการ
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล OR

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานในส่วนของผู้ช่วยในห้องผ่าตัด **ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ที่สนใจเรียนรู้ เพราะเราเช...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียดงาน 1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 2. ...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล PN

รายละเอียดงาน งานช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และงานด้านเอกสาร แผนกผู้ป่วยนอก คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อา...

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาลPN,พนักงานผู้ช่วยSA

รายละเอียดงาน -รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยและญาติ -รับผิดชอบ ต้อนรับ งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย -การให้บริการก...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (รพ.สัตว์ ทีเอช)

รายละเอียดงาน 1. ช่วยงานพยาบาลและสัตวแพทย์ กายภาพสัตว์, ป้อนยา, ป้อนอาหาร 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ, อุปกรณ์, กรง, ซ...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) IPD/OPD

รายละเอียดงาน - บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล - ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่าง...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล แผนกตรวจสุขภาพ,แผนกกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ (ประจำรพ.พญาไท 1)

รายละเอียดงาน โรงพยาบาลพญาไท 1 เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล - แผนกตรวจสุขภาพ 1 อัตรา - แผนกผู้ป่วยนอกกล้ามเนื้อก... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลโดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุม...

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.พนักงานทำหน้า(มีการใช้มือ,เครื่องrf,เครื่องlaser) 2.เวลาเข้างานเวลา 10-19น.,10.30-19.30น.3.รัก...

อนิสสาจำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ปลูกผม,ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในส่วนของผู้ช่วยในห้องผ่าตัด **ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ที่สนใจเรียนรู้ เพราะเร...

บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด มหาชน

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล PN

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้การดูแลผู้ป่วยตามความต้องการภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตั้งแ...

บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) IPD

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้การพยาบาลผู้ป่วยภายใต้การกับของพยาบาลทั้ง IPD และ OPD (Day Surgery) ให้ได้รับการเตรียมผ่าตัด/รั...

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (จำนวนมาก)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติการพยาบาล ขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ คามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิ...

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้...

บริษัท เฮลท์ เจเนอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภาย ใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ2. ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล...

โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล PN, NA

10500 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยการพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย ช่วยงานพยาบาลและแพทย์ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ...

บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล IPD

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การดูแลผู้ป่วย - การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดตามแผนการรักษา - การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดตามแผนการ...

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล : NA, PN (สาขาเพลินจิต)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการให้สารน้ำเข้าเคส ส่งอุปกร...

บริษัท แอ็บโซลูท เวลเนส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (NA หรือ PN)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เข้าให้บริการด้านสุขภาพและรับลงทะเบียนหน้างาน- จัดเตรียมและดูแลอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน- บัน...

บริษัท เอ็นพีดี เฮลธ์แคร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ PN หรือ NA

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ช่วยพยาบาล OPD, IPD, ORวุฒิ PN หรือ NA คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับ... 

บริษัท บอนนี่เฮลท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) OPD / IPD

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 19 – 35 ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มีบุคลิกภาพดี ยิ...

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

ผู้ช่วยพยาบาล (Specialist ,Supply Management. ) รพ.กรุงเทพซอยศูนย์วิจัย

 ...อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หรือ Admin ประจำแผนกของโรงพยาบาล อายุงาน 2 ปีขึ... 

NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล NAหรือPN แผนก ห้องผ่าตัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้ช่วยพยาบาล มีทักษะทางการพยาบาล2. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้พร้อมสำหรับก...

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยพยาบาล ( PN ) OPD/IPD หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน ~บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล ~ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการ...

Bcaremedicalcenter

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

 ...ารณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 3.ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย หลายอัตรา คุณสม... 

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

Nurse Manager ประจำ Meko Group

 ...ือแพทย์ 5. กำกับดูแลการทำงาน และอัตรากำลังของพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการดูแลคนไข้และการบริการตามมาตรฐานขอ... 

บริษัท บิวติเพล็กซ์ จำกัด (meko clinic)

กรุงเทพมหานคร
26 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยแพทย์OR (PN,NA) คลินิกบางกอกศัลยกรรม พระราม2

 ...ดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.วุฒิ ผู้ช่วยพยาบาล NA,PN2.สามารถทำงานล่วงเวลาได้3.มีประสบการณ์เข้าห้อ... 

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา