รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานให้การดูแลผู้ป่วยในแผนกห้องผ่าตัด ช่วยเหลือทีมพยาบาลส่งเครื่องมือ ความเรียบร้อยในแผนกห้องผ่า...

โรงพยาบาลพญาไท 2

เมืองสมุทรปราการ
3 วันที่ผ่านมา
 ...อียดงาน โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล (PN) - แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคัดกรอง - แผนกผู... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

เมืองสมุทรปราการ
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย แผนก ICU คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 19-35 ปี # วุฒิ ...

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 2. ...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยและญาติ -รับผิดชอบ ต้อนรับ งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย -การให้บริการก...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการให้สารน้ำ เข้าเคส ส่งอุปกรณ...

แอ็บโซลูท-เฮลธ์

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...างาน พี่เลี้ยงเด็ก จตุจักร กรุงเทพมหานคร - หางาน ผู้ช่วยพยาบาล - หางาน ผู้ช่วยพยาบาล ใกล้ฉัน - หางาน ผู้ช่ว... 

เครเดิลสไมล์ เนอสเซอรี่

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือพยาบาล ในการทำกิจกรรมการพยาบาล และการทำหั...

Mission Hospital

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือพยาบาล ในการทำกิจกรรมการพยาบาล และการทำหั...

Mission Hospital

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในส่วนของผู้ช่วยในห้องผ่าตัด **ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ที่สนใจเรียนรู้ เพราะเร...

บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด มหาชน

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เตรียมชุดเครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์ เวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดได้ 2.มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการช...

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้...

บริษัท เฮลท์ เจเนอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ต้อนรับผู้ป่วย ซักประวัติ ตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยที่มารับบริการภายใต้การดูแลของพยาบาล -ส่งต่อผู้...

บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลโดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุม...

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติการพยาบาล ขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ คามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิ...

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ลักษณะงาน • สามารถปฎิบัติงานในวัน เสาร์ และ อาทิตย์ได้ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณส...

บริษัท เมวิซอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
คุณสมบัติ : * เพศหญิง อายุ 19 - 35 ปี * วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล * มีบุคลิกภาพดี...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับสัตวแพทย์ในการรักษาสัตว์ ฯลฯ เช่น ช่วยทำกายภาพให้กับสัตว์/ ป้อน...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : -ไม่จำกัดเพศ -จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล -มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลด้านสายตา หรือศูนย์จ...

โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
18 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้บริการตามมาตรฐานการดูแลและประเมินขั้นพื้นฐานในผู้ป่วย 2.ช่วยแพทย์ทำหัตถเบื้องต้นที่ OPD 3.จัด...

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.เป็นผู้ช่วยแพทย์ / พยาบาลวิชาชีพ...

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการให้บริการลูกค้า 2.ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการรับบริการ 3.ทำหน้าที่ช่วย...

บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ ช่วยแพทย์ในการตรวจเยี่ย...

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ารณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 3.ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย หลายอัตรา คุณสม... 

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...สบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป # ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบร... 

บริษัท แมกซี่ คอสเมติก จำกัด

บางรัก, ภาคกลาง
10 วันที่ผ่านมา
 ...หางาน ดูแลผู้สูงอายุ แสมดำ กรุงเทพมหานคร - หางาน ผู้ช่วยพยาบาล - หางาน ผู้ช่วยพยาบาล ใกล้ฉัน - หางาน ผู้ช่ว... 

บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
19 วันที่ผ่านมา

7000 บาท

 ...รศึกษาเทียบเท่า ม.6 / ปริญญาตรี -ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบร... 

เจน แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
 ...ึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : - สาขาพยาบาลศาสตร์, ผู้ช่วยพยาบาล, สาขาทัศมาตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -สามารถ... 

บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

 ...ทร. (***) ***-**** ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน ผู้ช่วยพยาบาล - หางาน ผู้ช่วยพยาบาล ใกล้ฉัน - หางาน ผู้ช่ว... 

บริษัท เดอะธาราคลินิก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว