หน้าที่ความรับผิดชอบ : - การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ - การดูแลผู้ป่วยรายใหม่และจำหน...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

จังหวัดเชียงราย
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแล และแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ -การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรั...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

จังหวัดเชียงราย
2 เดือนที่แล้ว